Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Tymor Newydd y Gwanwyn i theatr stiwdio sy'n meddwl yn fawr!     

Tymor Newydd y Gwanwyn i theatr stiwdio sy'n      meddwl yn fawr! Mae tymor newydd cyffrous o theatr, comedi, dawns a cherddoriaeth 'agos a phersonol' yn agor yn Stiwdio Weston ym mis Mawrth. Disgwyliwch yr annisgwyl.

Mae'r Weston, fel mae ei ffans yn ei galw, yn dod ag enwau mawr i theatr fach. Mae'r stiwdio'n ennill enw da am gynnal sioeau gwahanol a ffynci mewn theatr fach agos atoch. Eleni, bydd goreuon G_yl Caeredin yn ymddangos yma.

Ymysg uchafbwyntiau'r tymor, bydd Plested and Brown yn dychwelyd gyda'u comedi gwirion, Health and Stacey (19 Mawrth 2009), ynghyd â chomedi dieiriau dyn, ei ddyweddi a'i adlewyrchiad yn Behind the Mirror (1 Ebrill) a'r sioe sgetsis chwerthinllyd o ddoniol, Idiots of Ants (2 Ebrill).

Yn gyntaf daw cwmni Theatr Genedlaethol Cymru â theatr abs_rd i Stiwdio Weston gyda chynhyrchiad newydd o Bobi a Sami (6 a 7 Mawrth), drama fer wych gan y diweddar Wil Sam. Gwelwn ddau gymeriad a fydd yn gwneud i chi grïo chwerthin wrth fynd i'r afael â themâu tosturi, cydymdeimlad ac angen hanfodol pob un ohonom i gael lloches, cysur a chariad.
Daw Music Theatre Wales â dwy sioe ddwyieithog sy'n ystyried temtasiwn. Fersiwn Gymraeg o waith clasurol Stravinsky The Soldier’s Tale yw un ohonynt ac mae'n cael ei gyfarwyddo ar y cyd gan y coreograffydd Cai Tomos a Michael McCarthy, gyda choreograffi hefyd gan Cai Tomos. Mini-opera yw Crime Fiction (yn Saesneg) gan y cyfansoddwr o Gymru Huw Watkins ac sy'n canolbwyntio ar lofruddiaeth drwy feddwl yr awdur (Y ddwy sioe: 28 Mawrth)
Ac os ydych yn hoffi ochr ffres ac annisgwyl theatr, beth am fynd i weld cyflwyniad Rogue's Theatre o'r sioe gabaret gothig Pathway to the Red Sun (17 Mawrth), yn ogystal â The Last Resort (31 Mawrth), gan Strangeface, sy'n berfformiad mewn masgiau a chyda pypedau.

Beth am fynd i weld Bare Bones 6 (16 Mawrth) gan rai o goreograffwyr gorau ein dydd, heb sôn am gerddoriaeth a dawns iasol The Cholmondeleys & The Featherstonehaughs (3 Ebrill) a sioe ddawns i blant, The Argonauts, gan y cwmni lleol Bombastic, dan arweiniad y coreograffydd Sean Tuan John (8 Mawrth).
Os mai cerddoriaeth sydd at eich dant, beth am fynd i weld tair o sêr teledu, radio a llwyfannau Cymru, Patti Flynn, Humie Webbe a Jacky Webbe. Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod, maent yn talu teyrnged i dair o oreuon byd jazz yr 20fed Ganrif - Ella Fitzgerald, Billie Holliday a Sarah Vaughan – yn Bay Divas Sing… Jazz, Blues & Swing! (29 Mawrth)
Fel 'theatr o fewn theatr' mae'r Weston yn torri'r pellter rhwng y llwyfan a'r seddi, gan ddod â'r gynulleidfa'n agosach at gyffro ac egni'r perfformiad. Mae'r stiwdio, sydd ar lawr cyntaf Canolfan Mileniwm Cymru, yn ymgorffori actio, coreograffi a symud amrwd. Mae'r Weston yn gadael i chi yfed, felly gall cynulleidfaoedd ddod i mewn o'r oerfel, prynu diod a'u gwneud eu hunain yn gyfforddus.

Dywedodd Louise Miles-Crust, rheolwr rhaglen artistig Stiwdio Weston: "Mae'r Weston yn rhoi pwyslais ar ansawdd a gwerthoedd cynhyrchu uchel. Mae ein henw da yn hollbwysig (cymeradwyaeth gan leoliadau sydd wedi hen sefydlu), ac rydym yn chwilio am y cynyrchiadau mwyaf diddorol a gwahanol o bob cwr o Gymru, y DU ac ymhellach i ffwrdd. Mae'r Weston yn rhoi llwyfan i amrywiaeth o berfformiadau, gan gynnwys y rhai mwyaf cyffrous a chyfoes o berfformiadau stiwdio Llundain yma yn lleol.

"Rydym am i gynulleidfaoedd ddisgwyl yr annisgwyl, a chael profiad o amrywiaeth eang o ffurfiau celfyddyd y theatr. Caiff llawer iawn o waith ei wneud i gynllunio rhaglen y stiwdio. Ystyriwn ei fod yn gyfrifoldeb arnom i weld y perfformiadau gorau ledled y DU ac ymhellach i ffwrdd er mwyn sicrhau ein bod yn dod â'r gorau i Gymru. O ganlyniad, rydym yn trefnu rhaglen o berfformiadau yr ydym yn ymfalchïo ynddi ac y bydd pobl yn ei mwynhau yn ein barn ni.

Ychwanegodd Gareth Lloyd Roberts, rhaglennydd sioeau'r Weston: “Idiots of Ants a Behind the Mirror yw dwy o'r sioeau mwyaf doniol rydych yn debygol o'u gweld yng Nghaerdydd yn ystod y gwanwyn eleni; bydd y sioeau anarchaidd a gwych hyn yn gwneud i chi grïo chwerthin heb reolaeth; y math o chwerthin a fyddai'n gwneud i chi deimlo embaras llwyr fel arfer nes i chi weld bod gweddill y gynulleidfa'n gwneud yn union yr un fath. Gwirioneddol wych!"

I weld rhaglen gyflawn Stiwdio Weston ewch i: http://www.wmc.org.uk/index.cfm?alias=westontudi

Er mwyn prynu tocynnau i'r sioeau, ewch i wmc.org.uk neu ffoniwch y swyddfa docynnau ar 08700 40 2000
Canolfan y Mileniwm  
web site
: www.wmc.org.uk/index.cfm?alias=westontudi

e-mail:
Monday, February 16, 2009back

Other related news stories on the Theatre in Wales web site :

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk