Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Theatr na n'Óg CRACK OPEN THEIR NEW SHOW!     

Theatr na n'Óg CRACK OPEN THEIR NEW SHOW! “The Boy, the Chick, and the Golden Egg” kick starts Theatr na n'Óg season of work for children.

When Jack's golden egg hatches a giant chick and it no longer
gives him his fortune, greed gets the better of him, so he goes in
search of another golden egg. With the giant chick in tow, Jack gets far more than he bargained!

The show, written by Alun Saunders and directed by Theatr na n'Óg’s associate director Phylip Harries, will tour until June 19th to schools within the local authorities of Swansea, Neath Port Talbot and Bridgend.

Phyl Harries explains that “following on from last years success of “Me a Giant”, it’s another great chance to dive into the world of fairy tales and present well -known characters in a new and exciting way for children”.

With a talented cast comprising of Iola Hughes, Ceri Mill and Alun Saunders this show is guaranteed to delight young audiences and their families.

Due to the popularity of Theatr na n'Óg’s productions , the show can also be seen at Theatre venues during the Easter holidays – The Muni Arts Centre, April 7th; The National Gardens of Wales, Llanarthne, April 10th –11th; Theatr Mwldan, Aberteifi, April 15th and the Torch Theatre, Milford Haven, April 18th. They will also perform in Welsh at the Urdd National Eisteddfod in Cardiff as part of the Arts Council of Wales programme of events.

For more information please contact Theatr na n'Óg 01639 641771

....................


Theatr na n'Óg yn agor eu sioe newydd gyda chlec!

“Y Bachgen, y Cyw, a’r Wy Aur” yw man cychwyn tymor gwaith Theatr na n'Óg i blant.

Pan fydd wy aur Jack yn deor cyw anferth ac nid yw bellach yn rhoi ei ffortiwn iddo, mae ei natur farus yn dod i’r amlwg, ac mae’n mynd i chwilio am wy aur arall. Gyda’r cyw anferth wrth ei gwt, mae Jack yn cael mwy nag un sioc ar hyd y ffordd!

Bydd y sioe, â ysgrifennwyd gan Alun Saunders ac â gyfarwyddwyd gan gyfarwyddwr cysylltiol Theatr na n'Óg, Phylip Harries, yn teithio tan Fehefin 19eg i ysgolion o fewn awdurdodau lleol Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont.

Eglura Phylip Harries, “Yn dilyn llwyddiant “Fi y Cawr” y llynedd, dyma gyfle gwych arall i neidio i fyd chwedlau tylwyth teg a chyflwyno cymeriadau enwog mewn ffordd newydd a chyffrous i blant”.

Gyda chast talentog yn cynnwys Iola Hughes, Ceri Mill ac Alun Saunders mae’r sioe hon yn sicr o wefreiddio cynulleidfaoedd ifanc a’u teuluoedd.

O ganlyniad i boblogrwydd cynyrchiadau Theatr na n'Óg, gellir gweld y sioe mewn theatrau hefyd yn ystod gwyliau’r Pasg – Canolfan Celfyddydau’r Muni, Ebrill 7fed; Gerddi Cenedlaethol Cymru, Llanarthne, Ebrill 10fed –11eg; Theatr Mwldan, Aberteifi, Ebrill 15fed a Theatr Torch, Aberdaugleddau, Ebrill 18fed. Byddant yn perfformio yn Gymraeg hefyd yn Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerdydd fel rhan o raglen ddigwyddiadau Cyngor Celfyddydau Cymru.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Theatr na n'Óg 01639 641771
Theatr na n'Og  
web site
: www.theatr-nanaog.co.uk

e-mail:
Wednesday, March 11, 2009back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk