Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Forthcoming debates at The Wales Millennium Centre     

Forthcoming debates at The Wales Millennium Centre Dydd Mawrth 31 March / Tuesday 31 March

6.30pm - 8pm, Ystafell Victor Salvi / Victor Salvi Room

Cynnwys pobl ag anableddau dysgu mewn gweithgareddau celfyddydol: Y Manteision i Bawb
Mewn cydweithrediad â Theatr Hijinx
The benefits for all of including people with learning disabilities in arts activities.
In association with Hijinx Theatre

Trafodaeth dan arweiniad Gaynor Lougher (Cyfarwyddwr Artistig Theatr Hijinx, arweinydd prosiect Theatr Odyssey) Barry Shiers, MBE (Cyfarwyddwr Vision 21) a Liz Neal (Cyfarwyddwr Mencap Cymru) ar y manteision i bawb wrth gynnwys pobl ag anableddau dysgu mewn gweithgarwch celfyddydol. Rhannu enghreifftiau a chlywed straeon go iawn i ysbrydoli, gan bobl â phrofiad uniongyrchol.

A debate led by speakers Gaynor Lougher (Artistic Director of Hijinx Theatre, project leader of Odyssey Theatre), Barry Shiers, MBE (Director of Vision 21) and Liz Neal (Director of Mencap Cymru) to discuss the benefits for everyone of including people with learning disabilities in arts activity. Sharing examples and hearing real and inspirational stories from people with direct experience.

Dewch i weld Miss Brown to You gan Theatr Hijinx yn Stiwdio Weston, 4 Ebrill 3pm neu 8pm
See Hijinx Theatre’s Miss Brown to You in the Weston Studio, 4 April, 3pm or 8pm


Dydd Mercher 8 Ebrill / Wednesday 8 April
5.30pm – 6.30pm, Ystafell Victor Salvi / Victor Salvi Room

Ysgrifennu newydd i bobl ifanc / New writing for young people

Dan arweiniad Cyfarwyddwr Rhanbarthol y Ganolfan i brosiect National Theatre Connections, mae Tim Stark yn cynnal trafodaeth â’r ysgrifenwyr Charles Way, Peter Gill a Greg Cullen ar bwysigrwydd ysgrifennu newydd i berfformwyr a chyfarwyddwyr ifanc a’r heriau y gallai hynny gynnig o’i gymharu â dramâu clasurol neu rai sydd wedi hen sefydlu. Sut allwn ni annog pobl ifanc i fynd i’r afael â gwaith ysgrifennu newydd?

Led by the Centre’s Regional Director for the National Theatre Connections project, Tim Stark hosts a discussion with writers Charles Way, Peter Gill and Greg Cullen about why new writing is important for young performers and directors and also the challenges it could offer compared to classic or established plays. How do we encourage young people to engage with new writing?

Bydd pobl ifanc lleol yn perfformio dramâu newydd gan ddramodwyr profiadol fel rhan o National Theatre: New Connections. Stiwdio Weston, 5-9 Ebrill
See local young people perform new plays by established playwrights as part of National Theatre: New Connections. Weston Studio, 5-9 AprilNos Iau 4 Mehefin / Thursday 4 June
6.30pm - 8pm, Ystafell Japan / Japan Room

Ffuglen hoyw yng Nghymru heddiw / Gay fiction in Wales today
Mewn cydweithrediad ag Academi / In association with Academi

Bydd dau awdur o Gymru sydd wedi hen arfer ennill gwobrau am eu gwaith, John Sam Jones (Welsh Boys Too, Fishboys of Vernazza, With Angels and Furies a Crawling Through Thorns) ac Aled Islwyn (Sarah Arall, Unigolion Unigeddau, Out with It) yn trafod ffuglen hoyw yng Nghymru heddiw. Beth sy’n gwneud ffuglen yn ‘hoyw’? Ai label cyfleus yn unig yw ‘ffuglen hoyw’ i werthwyr llyfrau benderfynu ar ba silff i roi llyfr? Pam fod cymeriadau hoyw dal yn brin yn llenyddiaeth Cymru? Bydd y ddau awdur blaenllaw yma’n mynd i’r afael â’r cwestiynau yma, a mwy. Mae hwn yn ddigwyddiad dwyieithog.

Prize-winning Welsh writers John Sam Jones (Welsh Boys Too, Fishboys of Vernazza, With Angels and Furies & Crawling Through Thorns) and Aled Islwyn (Sarah Arall, Unigolion Unigeddau, Out with It) join in a discussion about gay fiction in Wales today. What makes fiction ‘gay’? Is ‘gay fiction’ just a convenient label for booksellers deciding on which shelf to place a book? Why are gay characters still rare in literature from Wales? Two leading writers will attempt to tackle these questions and more. This is a bilingual event.
Wales Millennium Centre  
web site
: www.wmc.org.uk

e-mail:
Tuesday, March 24, 2009back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk