Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Gall dramodydd ifanc toreithiog o Lundain rhoi’r hwb angenrheidiol i egin ysgrifenwyr ar gyfer y theatr Gymraeg.     

Gall dramodydd ifanc toreithiog o Lundain rhoi’r hwb angenrheidiol i egin ysgrifenwyr ar gyfer y theatr Gymraeg. Dyna beth bynnag yw gobaith Theatr Genedlaethol Cymru drwy wadd David Eldridge, sydd wedi ysgrifennu dramâu ar gyfer ffilm, teledu,radio a’r llwyfan, i Gymru’r wythnos nesaf.

“Mae gwaith llwyfan David Eldridge yn cynnwys ‘Under the Blue Sky’, ‘Thanks Mum’ ac ‘A Week With Tony’ tra bo ei lwyddiannau ar y teledu’n cynnwys ‘Killers’ ac ‘Our Hidden Lives,” meddai Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru, Cefin Roberts.
“Mae hefyd yn gweithio’n ddiflino yn hyrwyddo ysgrifennwyr newydd, yn enwedig felly ddramodwyr newydd a di–brofiad,” ychwanegodd.

Bydd David Eldridge yn trafod y gamp o ysgrifennu dramâu llwyddiannus yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Eglwys Norwyaidd ym Mae Caerdydd ar nos Fercher, Ebrill 8, 2009, am 7.30 o’r gloch. Bydd hefyd yn ateb cwestiynau’r gynulleidfa.

“Bydd hyn yn gyfle unigryw i rai sydd â’u bryd ar weld eu gwaith ar lwyfan glywed meistr ar ei grefft,” ychwanegodd Cefin Roberts.
“Bydd hyn hefyd yn cadarnhau polisi Theatr Genedlaethol Cymru o gefnogi dramodwyr ifanc a hyrwyddo gwaith newydd cyffrous,” meddai

Noddir ymweliad David Eldridge â Chymru gan y cwmni teledu annibynnol o Gaerdydd, Rondo, ar hynny er cof am y dramodydd o Eifionydd, WS Jones neu Wil Sam, fu farw ym mis Tachwedd 2007.

“Buasai Wil Sam ei hun ar ben ei ddigon o wybod bod dramodwyr ifanc Cymraeg yn cael cyfle fel hyn,” meddai Cefin Roberts.
“Mae’n arbennig o briodol fod ymweliad David Eldridge er cof am un dreuliodd y rhan fwyaf o’i oes yn cefnogi pob agwedd o’r theatr Gymraeg,” ychwanegodd.

Yn ychwanegol at ei waith fel dramodydd mae David Eldridge yn Gymrawd mewn Drama yn Mhrifysgol Caerwysg. Yng Ngorffennaf 2007 fe’i hanrhydeddwyd gan y coleg gyda doethuriaeth am ei gyfraniad i fyd y theatr.


Gellir cael tocynnau i ddarlith David Eldridge yng Nghaerdydd drwy e-bostio thgc@theatr.com

Theatr Genedlaethol Cymru  
web site
: www.theatr.com

e-mail:
Monday, March 30, 2009back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk