Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Sara Popowa: Stick Piece - Platfform SHOWROOM Platform - Aberystwyth Arts Centre     

Sara Popowa: Stick Piece - Platfform SHOWROOM Platform - Aberystwyth Arts Centre Stick Piece is a kind of reversed interpretation of Yoko Ono’s Cut Piece, a durational performance where the audience realises the piece when asked to dress, or ‘create’ the performer with stickers. Every performance of Stick Piece is different depending on audience and location. It has been shown at OPA 0.2 (on performance art) (Athens), SPILL Festival of Performance (London), The Shunt (London) and at Metafex Festival (Liverpool).

Sara Popowa uses body-based performances to enquire into human behaviour and to explore issues of intimacy and alienation. She has a degree in Dance and Visual Art from Brighton University and is a supported artist of the Basement, Brighton.

Mae Stick Piece yn ddehongliad gwrthdroëdig o Cut Piece gan Yoko Ono; yn berfformiad cyfnodol ble mae’r gynulleidfa yn dod i sylweddoli’r perfformiad pan ofynnir iddynt wisgo, neu i ‘greu’ y perfformiwr gyda sticeri. O ganlyniad i’w ddibyniaeth ar gynulleidfa a lleoliad, mae pob perfformiad o Stick Piece yn unigryw ac yn wahanol. Hyd yn hyn, mae’r gwaith wedi’i berfformio yn OPA 0.2 (on performance art) (Athens), SPILL (Llundain), The Shunt (Llundain) ac yn y Metafex Festival (Lerpwl).

Mae Sara Popowa yn defnyddio perfformiadau corfforol fel cyfrwng i allu archwilio ymddygiad dynol a materion eraill sy’n cwestiynu agosatrwydd a dieithrio. Mae ganddi radd mewn Dawns a Chelf Weledol o Brifysgol Brighton ac mae’n un o artistiaid cynaledig y Basement, Brighton.

RAT Revisited: 1973

Tank tops, flares, Player's No. 6, Mackeson, Bowie... a technique demonstration based on one of the 1970's most physical theatre groups. Presented by Ali Cocks, Sinead Cormack, Holly Dacre, Gareth Ll_r, Chris Okerberg and Louise Ritchie.

Tanc tops, fflêrs, Player’s No. 6, Mackeson, Bowie… cyflwyniad o dechnegau un o gwmnïau theatr fwyaf corfforol y 1970au. Cyflwynir gan Ali Cocks, Sinead Cormack, Holly Dacre, Gareth Ll_r, Chris Okerberg a Louise Ritchie.

For more information and tickets/Am fwy o wybodaeth ac i archebu tocynnau:

www.aberystwythartscentre.co.uk (01970) 623232
www.show-room.org.uk / post@show-room.org.uk
 
web site
: www.aberystwythartscentre.co.uk

e-mail: post@show-room.org.uk
Wednesday, June 3, 2009back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk