Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Mae Diversions yn newid ei enw     

Mae Diversions yn newid ei enw Ar ôl ei adnabod am chwarter canrif fel Diversions, mae cwmni dawns mwyaf blaenllaw Cymru o heddiw ymlaen (Mehefin 23) yn newid ei enw i Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru.

Gan gyhoeddi’r enw newydd yn Y Senedd ym Mae Caerdydd, dywedodd y Cyfarwyddwr Artistig Ann Sholem, “Rydym yn hynod falch o fedru cymryd y cam nesaf fel cwmni dawns gyfoes mwyaf blaenllaw Cymru gyda mabwysiadu’r enw newydd beiddgar hwn, sy’n dynodi taw eich cwmni chi ydym ni.

“Mae ein dawnswyr yn perfformio yn y genedl benbaladr ac yn rhyngwladol hefyd o’r Iwerddon i Siapan, Ciwba i Wlad Groeg, yr Eidal i’r Iseldiroedd. Ond pa un ai ym Milan ynteu Aberdaugleddau, Bilbao ynteu Aberhonddu, Llandudno ynteu Llundain, yr un yw ein hymrwymiad i ddod ag adloniant a dawnsio ysbrydolgar i’n cynulleidfaoedd oll.

“Nid dyma ddiwedd y daith. Bellach rydym yn bendant wedi troi ein golygon at ddod yn gwmni ymhlith y gorau yn y byd a byddwn angen ymrwymiad y genedl er mwyn i ni barhau i ddatblygu fel mudiad celfyddydol blaenllaw sydd wedi ei ymrwymo ei hun i’r rhagoriaeth honno sy’n cynrychioli Cymru ddeinamig ac uchelgeisiol ar lwyfan y byd.

“Mae’r amser wedi dod i ddod â’r balchder a’r rhagoriaeth honno i’n henw: Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru.”

Lawnsir yr enw newydd gyda’r slogan “Dawns ar gyfer y genedl” ac i ddilysu’r uchelgais cyflwynodd Ms Sholem fideo a gomisiynwyd ar gyfer y digwyddiad sydd â nifer helaeth o enwogion Cymru yn ymddangos arno, yn cynnwys Prif Weinidog Cymru Rhodri Morgan, seren y byd opera Rebecca Evans, y cyn delynores frenhinol Catrin Finch, dyn tywydd BBC Cymru Wales Derek Brockway, cyflwynydd ITV Cymru Matt Johnson ynghyd â diffoddwyr tân, cogyddion a gweinwyr Indiaidd, plant ysgol, a staff swyddfa oll yn dawnsio ar gyfer y genedl.

Dywedodd y Gweinidog Treftadaeth Alun Ffred Jones: “Mae Diversions wedi ei gydnabod ers amser hir fel cwmni dawns cenedlaethol Cymru, ac mae’r newid hwn yn enw’r cwmni yn cadarnhau’r statws hwnnw. Fel cwmni sydd yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol, bydd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, rwy’n si_r, yn parhau i gynrychioli ac adlewyrchu’r gwerthoedd sy’n sylfaenol i ni yma yng Nghymru, a gwneud hynny yma a thramor.”

Dywedodd Mr Nick Capaldi, Prif Weithredwr Cyngor Celfyddydol Cymru, “Ers nifer o flynyddoedd mae Diversions wedi bod ymhlith cwmnïau perfformio prysuraf Cymru gan fynd â dawnsio cyfoes ar draws Cymru, y DU ac Ewrop.
Gan adeiladu ar chwarter canrif o ddatblygu amyneddgar a gofalus, mae Diversions wedi ei sefydlu ei hun fel un o gwmnïau dawns amlycaf Cymru. Mae’n sicr yn gwmni sydd wedi ei ymrwymo ei hun i fod dros Gymru ac o Gymru ac mae’r newid enw hwn yn adlewyrchu’r uchelgais honno.”

Bydd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn perfformio am y tro cyntaf yng Nghaerdydd dan yr enw newydd ar Dachwedd y 3ydd a’r 4ydd pan fydd 10 dawnsiwr y cwmni – a ddetholwyd oll yn unigol – yn perfformio ar lwyfan Donald Gordon, Canolfan Mileniwm Cymru. Fel un o’r mudiadau trigiannol mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn dathlu pum mlynedd yn ei gartref presennol sef y T_ Dawns ac yn ganolog i berfformiadau dathlu Canolfan Mileniwm Cymru.

Mae’r Cwmni hefyd ar daith ledled Cymru, yr Alban a Lloegr gan ymweld â Cheltenham, Llandudno, Caeredin, Henffordd, y Drenewydd a Llundain.

Mae enw gwefan y cwmni bellach wedi newid i www.ndcwales.co.uk ac mae holl gyfeiriadau e-bost y cwmni yn gorffen gyda @ndcwales.co.uk. er enghraifft: info@ndcwales.co.uk

Gellir gweld y fideo Dawns dros y Genedl o ddydd Mawrth 23 Mehefin ar ndcwales.co.uk

Am fanylion ynghylch perfformiadau Canolfan Mileniwm Cymru ewch i ymweld â ndcwales.co.uk ynteu wmc.org.uk

 
web site
: www.ndcwales.co.uk
info@ndcwales.co.uk
e-mail:
Tuesday, June 23, 2009back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk