Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

THEATR BARA CAWS yn cyflwyno OR TU L gan Tudur Owen     

THEATR BARA CAWS yn cyflwyno OR TU L  gan Tudur Owen
SIOE GLYBIAU NEWYDD SBON YN NEUADD LLANDDERFEL GER Y BALA YN YSTOD WYTHNOS EISTEDDFOD GENEDLAETHOL Y BALA Nos Fawrth 4ydd o Awst - Nos Sadwrn 8fed o Awst.

Cychwyn am 8.00 bob nos ond 9.00 Nos Iau 6ed o Awst.

O’R TU ÔL gan Tudur Owen

Ar daith - MEDI 8fed – HYDREF 17

Y Cast: Lisa Jen Brown, Gwenno Elis Hodgkins, Robin Griffith, John Glyn Owen a Llion Williams.
Cyfarwyddwr: Tudur Owen

Mae’r sioe glybiau yn ei hol eto eleni, mor wallgof a chyffrous ag erioed.
Ydach chi ‘rioed wedi dyfalu sut le sydd gefn llwyfan mewn sioe glybiau Bara Caws? Wel, os dynnwch y llen yn ôl fe gewch weld pob dim, ac os oeddech chi’n meddwl fod campau llwyfan y sioe glybiau yn gynhyrfus, ‘da chi’n si_r o gael gwefr wahanol iawn wrth ei phrofi “O’r Tu Ôl”. Ymunwch a Ricky y rheolwr llwyfan wrth iddo frwydro i sicrhau fod y sioe yn mynd yn ei blaen er gwaethaf anturiaethau’r cast. Tra bod yr actores brofiadol Mona Medi a’i bryd ar ddial, mae’r ‘hunk’, Gwyn Ll_r mewn peryg o golli un o’i rannau pwysicaf heno. Ac wrth i’r hen stejar John Ff. geisio rhannu ei brofiad hir gyda’r dalent ifanc Tesni Mai, mae gan Ricky dasg anodd iawn ar ei ddwylo a dweud y lleiaf…….

Am fwy o wybodaeth ffoniwch Linda Brown 01286 676335 neu e-bostiwch tbara caws@btconnect.com.
Bara Caws  
web site
: tbara caws@btconnect.com

e-mail:
Wednesday, July 8, 2009back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk