Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

THEATR BARA CAWS yn cyflwyno:‘WIL SAM Y DEWIN GEIRIAU’–     

THEATR BARA CAWS yn cyflwyno:‘WIL SAM Y DEWIN GEIRIAU’– ‘WIL SAM Y DEWIN GEIRIAU’– cyflwyniad gan Stewart Jones

YN NEUADD LLANDDERFEL, GER Y BALA (yn ystod wythnos Eisteddfod Genedlaethol y Bala) NOS IAU 6ed o Awst am 7.00y.h.

Fel un fu’n gyfaill, cydweithiwr ac yn aml iawn yn ysbrydoliaeth i’r diweddar Wil Sam Jones mae Stewart Jones mewn lle unigryw i gyflwyno sgwrs yn frith o atgofion am fywyd a gwaith y Dewin eiriau o Eifionydd.

Yn ei ffordd ddihafal ei hun fe fydd Stewart yn cyflwyno cymysgedd o atgofion a detholiadau o gerddi, ysgrifau a dramâu Wil Sam a’u plethu i gynnig naws o ddifyrrwch pur. Cyfle i glywed hen ffefrynnau ac ambell i em aeth yn angof, ac efallai’n wir y cyfle prin i gael cyfarfod Ifans y Tryc unwaith eto.

I ARCHEBU TOCYNNAU GELLIR FFONIO LINDA 01286 676335 (cyn yr
Eisteddfod) ac yn ystod y Steddfod ffoniwch: 07740637648. Yn ystod wythnos yr eisteddfod yn y Bala bydd y tocynnau ar werth hefyd yn Theatr y Maes.

Os oes yna unrhyw gymdeithas/capel/ysgol/coleg sydd â diddordeb mewn gwahodd
Stewart gyda’r cyflwyniad ‘Wil Sam y Dewin Geiriau’ i’w hardal/cymdeithas cysylltwch â Linda Brown, Theatr Bara Caws 01286 676335 neu tbaracaws@btconnect.com.


Bara Caws  
web site
: tbaracaws@btconnect.com

e-mail:
Wednesday, July 8, 2009back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk