Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Cynnig Arbennig ar gyfer Tocynnau Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru er mwyn cynorthwyo cefnogwyr teyrngar gogledd Cymru     

Cynnig Arbennig ar gyfer Tocynnau Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru er mwyn cynorthwyo cefnogwyr teyrngar gogledd Cymru Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, a alwyd gynt yn Diversions, a Venue Cymru yn cynnig bargen docynnau arbennig i gefnogwyr y cwmni uchel ei glod hwn yn dilyn cau Theatr Gwynedd.

Mae tocynnau ar gael am £10 yn hytrach nac £20 er mwyn cynorthwyo gyda chostau teithio’r rheini sy’n caru’r ddawns ac sy’n awyddus i beidio â cholli taith hydref ryngwladol Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru.

Dywedodd y swyddog marchnata a’r wasg Gemma Hughes, “Rydym wedi bod yn ymweld â Theatr Gwynedd ers blynyddoedd lawer ac yn awyddus i sicrhau nad yw ein cefnogwyr teyrngar yn colli ein tymor newydd gwych a’r cyntaf o dan ein henw newydd, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru.

“Mawr obeithiwn y byddant yn parhau i’n cefnogi ni wrth i’r Cwmni godi curiad calonnau ar y llwyfan ac oddi arno yn Venue Cymru yng ngogledd Cymru. Gan ei bod hi’n bosib y bydd rhaid i bobl deithio ychydig yn bellach, rydym wedi gweithio ar y cyd gyda Venue Cymru er mwyn cynnig pris tocyn gostyngol iddynt o £10 yn hytrach nac £20 er mwyn talu am gostau petrol.”

Os ydych yn byw ar Ynys Môn ynteu yng Ngwynedd, rhowch ganiad i’r swyddfa docynnau a holi am gynnig teithio Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru a byddwch yn medru prynu tocynnau am £10 yr un.

Mae CDCCymru yn ymweld â Venue Cymru gyda thair dawns ddisglair a grëwyd gan dri choreograffydd tra gwahanol – yn cynnwys Nigel Charnock a aeth i’r ysgol a’r coleg yn Abergele a Bae Colwyn.

Bydd deg o ddawnswyr dethol y Cwmni yn perfformio tair dawns feiddgar, brydferth a hudol gydag arddeliad llon a fydd yn swyno’n gorfforol ac emosiynol.

Mae’r coreograffydd a’r dawnsiwr deniadol Nigel Charnock, cyd-sylfaenydd cwmni DV8, yn gweithio gyda’r Cwmni am y tro cyntaf. Lunatic yw enw gwaith Nigel ac mae’n dwyn ynghyd theatr a’r ddawns wrth archwilio themâu sy’n gysylltiedig â’r nos, gwallgofrwydd, ac anhunedd - a’r cyfan wedi ei osod yn erbyn cefndir swynol y 1950au gyda cherddoriaeth fendigedig o’r ddegawd allweddol honno.

Mae Roy Campbell-Moore wedi creu dawns brydferth gan weithio gyda cherddoriaeth Alun Hoddinott. Yn goeth o ran symudiad, lliw ac awyrgylch, bydd y gwaith yn apelio at gynulleidfaoedd ar nifer o lefelau, gan gynnwys dadlennu stori’r pum dawnsiwr.

Mae’r coreograffydd Groegaidd Andonis Foniadakis yntau hefyd yn gweithio gyda’r cwmni am y tro cyntaf ac yn gwneud hynny gyda gwaith ysbrydolgar sy’n arddangos ei gampau technegol nodweddiadol a’i arddull hylifol a’r cyfan i gerddoriaeth wreiddiol gan Julien Tarride.

Bydd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn perfformio yn Venue Cymru ar 29 Medi am 8pm. Mae manylion i’w cael ar wefan Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru ndcwales.co.uk a gwefan y lleoliad venuecymru.co.uk. I gael tocynnau, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 01492 872000.

Dewch i ddarganfod pam fod y cwmni hwn sy’n torri tir newydd yn ennill cymaint o ganmoliaeth y beirniaid adref a thramor am eu dulliau dengar, arloesol a difyr o berfformio, gan gynnwys ein cyfrif ymhlith deg uchaf buddugoliaethus byd y ddawns yn ôl y Telegraph yn ystod 2008.

Am ragor o fanylion cysylltwch â: Gemma Hughes, Swyddog Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus. 029 2063 5610
 
web site
: ndcwales.co.uk

e-mail:
Thursday, September 17, 2009back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk