Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Gwledd i gynulleidfa Stiwdio Weston i ddathlu ei phen-blwydd yn 5 oed     

Gwledd i gynulleidfa Stiwdio Weston i ddathlu ei
phen-blwydd yn 5 oed Dyma le braf ond beiddgar, anffurfiol a heriol. Yn ystod y pum mlynedd mae Canolfan Mileniwm Cymru wedi meithrin ei enw da fel canolfan gelfyddydol eiconig, mae Stiwdio Weston, ei stiwdio gelfyddydau agos atoch, hefyd wedi mynd o nerth i nerth.

Mae cynulleidfaoedd wedi mwynhau comedi, theatr a dawns gan y goreuon o Brydain a'r byd i gyd yn Stiwdio Weston - ac mae llawer mwy o hynny i ddod yn 2009 wrth iddi ddathlu ei phumed pen-blwydd..

Mae uchafbwyntiau Stiwdio Weston yn cynnwys:

1 Wardrobe Diaries (7 Hydref)

Cyfunir acrobateg, cryfder a theatr ddawns gyda chanlyniadau syfrdanol wrth i gast rhyngwladol berfformio ymhlith dwy dunnell o ddillad a chwe pholyn Tsieineaidd 20 troedfedd o hyd yn y sioe gynhyrfus hon. Mae rhoi trefn ar eich hen ddillad yn aml yn dwyn yn ôl hen atgofion. Mae 'Wardrobe Diaries' yn dod â'r atgofion yn fyw drwy gyfuniad gwefreiddiol o orchestion yn yr awyr, dawns a hiwmor mewn sioe a gafodd ei chreu, ei chynhyrchu a'i chyfarwyddo gan gyn-berfformiwr o No Fit State ImMortal, James Roberts, gyda chefnogaeth Syrcas No Fit State.

2 Banxy (1 Tachwedd)

Nid yr arlunydd dinesig o Fryste, ond Banxy y breg-ddawnsiwr cyffrous o Swindon, sy'n dychwelyd i'r Ganolfan i arddangos ei waith unigol newydd, Ikky Wakk. Yn dilyn perfformiad Banxy bydd Kno Love Productions yn cyflwyno eu harlwy caled a threfol o realiti, Cool Rules. Caiff y ddau berfformiad yma eu hategu gan un perfformiad ola' gan Banxy a Curtis James o Kno Love Productions, a ddaw ynghyd i gynhyrchu sioe deuddyn chwim a llawn cyffro, Anti-Cool.

3 Moby Dick (2-4 Tachwedd)

Mae math Spymonkey o gomedi yn gymysgfa gyfoes o Monty Python, Tommy Cooper, Morcombe and Wise a'u bath. Mae'r cwmni yn ddigon parod i ddychanu popeth bron, ac nid yw Moby Dick, nofel fawr Americanaidd Herman Melville, yn eithriad. Gwyliwch bedwar perfformiwr talentog yn defnyddio llong, cefnfor a morfil i ddod â'r stori'n fyw - a pharatowch am hiwmor aflafar, cymeriadau siarp a chwerthin o waelod bol.

4 Diwrnod i'r Teulu (8 Tachwedd)

Mae ein Diwrnod i'r Teulu yn annog plant i feithrin perthynas â'r theatr a'r Celfyddydau o oedran ifanc. Mae'r Diwrnod Cyfrwng Cymraeg hwn i deuluoedd wedi ei anelu at ddysgwyr a siaradwyr rhugl fel ei gilydd, ac mae'n rhoi cyfle i deuluoedd fwynhau'r theatr gyda'i gilydd. Bydd uchafbwyntiau'r diwrnod yn cynnwys perfformiad o Twm Siôn Cati am 3pm, sy'n adrodd hanes anturus y lleidr pen ffordd o'r unfed ganrif ar bymtheg a oedd yn dwyn arian y cyfoethog a'i roi i'r tlodion.

5 Between the Devil and the Deep Blue Sea, (19 Rhagfyr)

Mae Cabaret Theatraidd 1927 y cwmni theatr wedi ennill nifer o wobrwyon ac yn cyfuno cerddoriaeth fyw, perfformiadau a dawn y cyfarwydd gyda ffilm ac animeiddio. Mae'r cynhyrchiad yma yn gymysgfa dywyll o cabaret, ac fe'i cyffelybwyd i weithiau David Lynch, Shockheaded Peter ac Edward Gorey. Drwy ddefnyddio confensiwn sinema fud, digwydd cyfres o ddigwyddiadau comig, lle bo'r perfformwyr yn rhyngweithio â'r animeiddio, sy'n cynnwys cathod anlwcus a dynion sinsir ysbeilgar.

Prisiau'r tocynnau

Mae'r tocynnau ar gyfer sioeau Stiwdio Weston (gyda rhai eithriadau a amlygir yn y daflen) yn costio rhwng £8 - £12. Mae faint rydych yn ei dalu yn dibynnu ar y sioe a pha mor gynnar rydych yn archebu ymlaen llaw.

Mae'r 30 tocyn cyntaf a werthir yn costio £8 yr un. Mae'r 30 tocyn nesaf a werthir yn costio £12 yr un. Mae'r holl docynnau sydd yn weddill (gan gynnwys y rhai a werthir ar ddiwrnod y sioe) yn costio £12 yr un. Os byddwch yn archebu tocynnau ar gyfer tair sioe wahanol ar yr un pryd byddwch yn talu'r gyfradd isaf o £8 y tocyn.

Gwnewch y mwyaf o'ch ymweliad

Nid oes rhaid i chi archebu tocynnau ar yr un pryd er mwyn eistedd gyda'ch gilydd, does ond rhaid i chi gyrraedd mewn da bryd i sicrhau'ch seddau. Fyny'r grisiau mae Bar One, Bar Swyddogol y Stiwdio, ble gallwch gael gostyngiad o 10 y cant oddi ar eich diodydd drwy'r nos (dim ond i chi ddangos eich tocyn).
Ewch i www.wmc.org.uk neu ffoniwch y swyddfa docynnau ar 08700 40 2000 am docynnau a rhagor o wybodaeth.
Canolfan y Mileniwm  
web site
: www.wmc.org.uk

e-mail:
Wednesday, September 30, 2009back

Other related news stories on the Theatre in Wales web site :

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk