Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

PERFFORMIWCH DROS GYMRU     

PERFFORMIWCH DROS GYMRU Mae Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (CCIC) yn chwilio am bobl ifanc o Gymru gyfan i ymuno â Theatr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn 2010.

Yn y Flwyddyn Newydd, bydd tîmau ThCIC yn teithio ar hyd a lled Cymru yn chwilio am rai o actorion, dylunwyr, rheolwyr llwyfan a thechnegwyr mwyaf talentog Cymru.

Mae ffurflenni cais ar gael 'NAWR a'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ffurflenni cais wedi'u llenwi yw Dydd Mawrth 1 Rhagfyr 2009.

Mae cyfres o glyweliadau gweithdy ar gyfer y Theatr Ieuenctid (wedi'u hanelu at bobl ifanc rhwng 16 – 21 mlwydd oed) yn cael eu trefnu mewn lleoliadau trwy Gymru yn ystod Ionawr – Ebrill 2010.

Fel rhan o fod yn aelod o ThCIC cynhelir cyfnod dwys o hyfforddiant ac ymarfer yn ystod yr haf, ynghyd â'r posibilrwydd o berfformiadau cyhoeddus ar raddfa fawr mewn rhai o leoliadau mwyaf adnabyddus Cymru. Yn 2009, teithiodd y Theatr Ieuenctid i Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Clwyd Theatr Cymru yn Yr Wyddgrug a Sherman Cymru, Caerdydd.

Felly …. cysylltwch a chymrwch ran!

Gellir cael gwybodaeth bellach a ffurflenni cais gan www.nyaw.co.uk neu o:
CCIC, 245 Rhodfa'r Gorllewin, Caerdydd, CF5 2YX (( 02920 265 006; * nyaw@nyaw.co.uk )
 
web site
: www.nyaw.co.uk

e-mail: nyaw@nyaw.co.uk
Saturday, November 7, 2009back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk