Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

CYFLWYNIADAU AM BROSIECTAU     

CYFLWYNIADAU AM BROSIECTAU

Fel rhan o'n cynhadledd yn Llandrindod ar 3 a 4 Ebrill, mae ArtWorks Cymru yn chwilio am artistiaid a chomisiynwyr i gyflwyno prosiectau cyfranogol o bob cwr o Gymru, mewn fformat 20 sleidiau am 20 eiliad .

(gweler yr enghreifftiau o gynhadledd Artworks Scotland: http://www.artworksscotlandconference.com/documentation/ )

Gellir deg prosiect cael sylw yn ystod y gynhadledd, ac rydym yn gobeithio rhoi sylw i amrywiaeth o'r prosiectau cyfranogol gorau sydd yn digwydd ar draws ffurfiau celfyddyd yng Nghymru. Mae yna croeso i gyflwyniadau yn y Gymraeg a'r Saesneg

Os ydych yn bwriadu mynd i'r gynhadledd a hoffech gael eich ystyried, cysylltwch â Louise Maddy: louise.maddy@wno.org.uk erbyn 10 Mawrth 2014.

Nodwch: Nid oes unrhyw ffi yn daladwy i gyflwyno, ond bydd disgwyl i gyflwynwyr dalu i fynychu'r gynhadledd.

http://artworkscymruconference.eventbrite.co.uk


Cynhadledd ArtWorks Cymru  
web site
: www.wno.org.uk/artworks-cymru
Louise Maddy
e-mail: louise.maddy@wno.org.uk
Friday, February 28, 2014back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk