Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Gwyl Agor Drysau 2014     

Gwyl Agor Drysau 2014 Mae Cwmni Theatr Arad Goch yn falch iawn o lansio Gwŷl Agor Drysau – Opening Doors 2014. Mae’r Ŵyl yn unigryw yma yng Ngymru a diolch i gefnogaeth parhaol Cyngor Celfyddydau Cymru mae’n cynnig cyfle gwych i blant, teuluoedd a phobl ifanc Cymru i fwynhau rhai o’r perfformiadau gorau o bob cwr o’r byd!

Rhwng y 1af – 4ydd o Ebrill bydd perfformwyr yn teithio o Awstralia, America, Valencia, Yr Eidal, Ffrainc, Iwerddon, Gogledd Iwerddon, Yr Alban ac o bob cwr o Gymru ar gyfer 8fed Gŵyl Agor Drysau.

Cynhelir perfformiadau yn Aberystwyth (Canolfan Arad Goch, Canolfan y Celfyddydau a’r Llyfrgell Genedlaethol), a bydd nifer o berfformwyr yn teithio i ardaloedd eraill i berfformio yng Nghanolfan Celfyddydau Pontardawe, Theatr Mwldan Aberteifi, Theatr Felinfach, Y Lyric Caerfyrddin a Neuadd Gwyn Castell – nedd.

“Rydyn ni’n falch bod nifer o hen ffrindiau yn dychwelyd i Gymru i berfformio ac ymweld a’r Ŵyl ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu nifer o gwmnïau a ffrindiau newydd. Mae hwn yn barti mawr rhyngwladol felly dewch i gael hwyl, dewch i fwynhau a dewch i brofi gwledd o theatr o bob cwr o’r byd” Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Cwmni Theatr Arad Goch

Ar ddiwrnod cyntaf yr Ŵyl yn Aberystwyth bydd Cwmni Theatr Arad Goch yn dathlu ei ben – blwydd yn 25 oed! O ganlyniad bydd yr Ŵyl yn fwy nag erioed o’r blaen gyda pherfformiadau, gweithdai ymarferol, trafodaethau proffesiynol a digwyddiadau ‘Fringe’ gyda’r nos.

Mae’r rhaglen ar y wefan, www.agordrysau-openingdoors.org.uk ac mae modd ichi glywed am y datblygiadau diweddaraf, gwylio fideos ‘cefn llwyfan’ a mwy ar dudalen ‘newyddion’ y wefan hon.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â Heulwen Davies, Swyddog Marchnata Cwmni Theatr Arad Goch ar 01970 617 998 neu e-bostiwch agor.drysau@aradgoch.org
Agor Drysau  
web site
: www.agordrysau-openingdoors.org.uk
Heulwen Davies
e-mail: agor.drysau@aradgoch.org
Wednesday, March 12, 2014back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk