Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Canolfan Mileniwm Cymru yn cyflwyno rhaglen o weithgareddau am ddim i'r teulu cyfan yn ystod Gwyliau'r Pasg     

Canolfan Mileniwm Cymru yn cyflwyno rhaglen o weithgareddau am ddim i'r teulu cyfan yn ystod Gwyliau'r Pasg
Canolfan Mileniwm Cymru yn cyflwyno rhaglen o weithgareddau am ddim i'r teulu cyfan yn ystod Gwyliau'r Pasg

Ni fydd diddanu'r plant dros y Pasg yn broblem eleni, am fod Canolfan Mileniwm Cymru wedi trefnu ystod eang o ddigwyddiadau a gweithgareddau am ddim sy'n rhoi cyfle i'r teulu cyfan ddarganfod, arbrofi a chymryd rhan yn y celfyddydau.

Bydd tymor y Pasg yn nodi dechrau menter deuluol newydd yn y Ganolfan, Clwb Milipwt. Y Milipwts yw'r cymeriadau sy'n animeiddio ogof weithgareddau barhaol ac am ddim y Ganolfan i blant - ac mae'r tîm wedi cael ei ysbrydoli gan Lecsi, Dyfi, Ogi a Ponti i greu gweithgareddau i bob aelod o'r teulu eu mwynhau. Daw'r cymeriadau yn fyw y Pasg hwn gyda lansiad Clwb Milipwt. Bydd sesiynau ar bob cymeriad yn rhoi cyfle i blant ddarganfod dawns, cerddoriaeth, y celfyddydau digidol a mwy rhwng dydd Gwener 18 a dydd Llun 21 Ebrill. Yn ogystal â gweithdai, bydd Cartre'r Milipwts ar agor fel arfer dros wyliau'r Pasg, gan ddarparu amgylchedd ymlaciol i blant ddarganfod byd lliwgar o theatr, dawns, cerddoriaeth a llenyddiaeth.

I gael rhagor o wybodaeth am y Milipwts, ewch i www.wmc.org.uk/teuluoedd

Wrth ymyl Cartre'r Milipwts mae llwyfan perfformio am ddim y Ganolfan, sef Llwyfan Glanfa, lle gallwch wylio detholiad o berfformiadau cerddorol ac actau symudol yn ystod y gwyliau. Boed yn sioeau hud, yn sesiynau adrodd stori neu'n sesiynau cerddoriaeth fyw gan artistiaid newydd o Gymru, mae Llwyfan Glanfa yn ardal hyblyg a fydd yn cynnig rhywbeth at ddant pawb dros bythefnos y Pasg.

Bydd digon o gyfleoedd i'r plant greu eu gwaith celf eu hunain hefyd. Caiff byrddau sgriblan mawr eu gosod yn y cyntedd, er mwyn annog pob ymwelydd i ychwanegu ei stamp creadigol ei hun at ddarn o gelf ac yn ogystal, cynhelir gweithdai crefft gyda themâu Pasg gwahanol bob dydd.

Bydd y Ganolfan hefyd yn lansio taith gerdded newydd i deuluoedd o gwmpas Canolfan Mileniwm Cymru a'r ardal gyfagos yn ystod y gwyliau. Gall plant ac oedolion achub ar y cyfle hwn i droedio cynteddau a choridorau niferus atyniad mwyaf poblogaidd Cymru i ymwelwyr, a fydd yn newid cyffrous i'r helfa wyau Pasg draddodiadol. A phan fydd yn amser i ymlacio a bwyta, mae'r Ganolfan yn cynnig digon o opsiynau bwyd a diod sy'n addas i blant, gan gynnwys bwydlen Milipwts newydd bwyty ffresh.

Yn ogystal â'r gweithgareddau am ddim yn ystod gwyliau'r Pasg, mae Theatr Donald Gordon wedi cael ei thrawsnewid yn fyd rhyfeddol Oz wrth i Wicked swyno Caerdydd gyda'i berfformiad cyntaf yng Nghymru. Mae'r sioe gerdd hynod boblogaidd hon wedi dod yn ffefryn ymysg teuluoedd ledled y byd, a bydd hud Oz yn lledaenu o gwmpas y Ganolfan yn ystod tymor y Pasg.

Dywedodd Louise Miles-Crust, Pennaeth Rhaglenni: 'Mae Canolfan Mileniwm Cymru wedi mynd o nerth i nerth wrth iddi ddarparu gweithgareddau am ddim ar gyfer y teulu cyfan yn ystod y gwyliau, ac rwy'n hynod falch o'r rhaglen helaeth sydd gennym i'w chynnig i'n cymdogion a'n hymwelwyr y Pasg hwn. Mae'n wefreiddiol i mi a holl dîm y Ganolfan weld ein hardaloedd cyhoeddus yn cael eu llenwi gyda chymaint o wahanol weithgareddau, a gweld amrywiaeth o bobl yn ymdrin â'n hadeilad a'r celfyddydau mewn ffyrdd newydd a phersonol'.

O Discotots ar gyfer plant bach, i sesiynau DJ a dawnsio 'stryd' ar gyfer y plant hŷn, mae'r rhaglen gyffrous hon o weithgareddau'n plesio pawb o bob oedran, gan gadarnhau mai Canolfan Mileniwm Cymru yw'r lle perffaith i'r teulu y Pasg hwn.

Bydd Canolfan Mileniwm Cymru yn agor yn ddyddiol o 10am yn ystod Gwyliau'r Pasg. Am ragor o wybodaeth am weithgareddau i'r teulu ewch i: www.wmc.org.uk/families/

Canolfan Mileniwm Cymru  
web site
: www.wmc.org.uk/families/

e-mail:
Wednesday, March 26, 2014back

Other related news stories on the Theatre in Wales web site :

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk