Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Canolfan Mileniwm Cymru yn cyflwyno addasiad dawns rhagorol o Lord of the Flies     

Canolfan Mileniwm Cymru yn cyflwyno addasiad dawns rhagorol o Lord of the Flies

Daw cynhyrchiad dawns gwych o Lord of the Flies i Ganolfan Mileniwm Cymru fis Hydref (22-25) fel rhan o raglen dathliadau pen-blwydd y Ganolfan yn 10 oed. Yn gynhyrchiad gan Matthew Bourne New Adventures a Re:Bourne, caiff dawnswyr ifanc ledled De Cymru gyfle unigryw i berfformio yn yr ensemble yn ystod sioeau Caerdydd. Coreograffwyd y cynhyrchiad rhagorol hwn o Lord of the Flies gan Scott Ambler a enwebwyd ar gyfer gwobr Olivier, addaswyd a chyfarwyddwyd gan Matthew Bourne a Scott Ambler ac mae'n seiliedig ar nofel glasurol William Golding.

Mae Lord of the Flies yn gydweithrediad unigryw a nodedig sy'n cyfuno dawnswyr proffesiynol a phobl ifanc, llawer ohonynt heb ddawnsio o'r blaen. Bydd tua 30 o fechgyn ifanc rhwng 11 a 25 oed yn cael eu dewis ledled De Cymru i berfformio yn y sioe fydd yn ymestyn dros bedwar diwrnod yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Dros y misoedd nesaf, bydd Canolfan Mileniwm Cymru yn lansio rhaglen recriwtio allgymorth i ddod o hyd i berfformwyr i fod yn rhan o'r cynhyrchiad cyffrous hwn. Bydd yr ymgyrch recriwtio yn dechrau gyda chyfres o weithdai ledled De Cymru, a arweinir gan 'lysgenhadon ifanc' y prosiect a leolir yng Nghymru, ac a gyflogwyd gan Matthew Bourne i ddod o hyd i'r perfformwyr gwrywaidd ifanc a'u hyfforddi. Cynhelir y clyweliadau terfynol tua diwedd mis Mehefin.

Dywedodd y Pennaeth Rhaglennu, Louise Miles-Crust: "Rwy'n hynod falch y gallwn gynnig cynhyrchiad dawns mor wych fel rhan o ddathliadau ein pen-blwydd yn 10 oed. Mae'r cyfle sydd ar gael i grŵp o bobl ifanc berfformio mewn cynhyrchiad proffesiynol, ar raddfa fawr, yn un anhygoel, a bydd yn sicr o gael effaith ddwys ar fywydau'r bobl ifanc a fydd yn cymryd rhan. Rwy'n falch iawn ac yn teimlo'n gyffrous tu hwnt y byddwn yn gallu cynnig cyfle mor wych drwy ein cydberthynas hir sefydledig â New Adventures a Re:Bourne."

Wrth sôn am daith Lord of the Flies dywedodd Matthew Bourne: "Mae Lord of the Flies yn brosiect nas gwelwyd erioed o'r blaen ar raddfa fawr. Mae'r cydweithrediad unigryw hwn rhwng fy nghwmni cynhyrchu, New Adventures, a'r elusen, Re:Bourne yn caniatáu i filoedd o bobl ifanc a'u teuluoedd ledled y wlad brofi dawns o lygad y ffynnon, a hynny am y tro cyntaf i lawer ohonynt. Edrychaf ymlaen at flwyddyn gyffrous, a fydd yn newid bywyd i ambell un".

Mae cwmni proffesiynol y sioe yn cynnwys dawnswyr New Adventures, sef Sam Archer fel 'Maurice', Luke Murphy fel 'Sam', Dominic North fel 'Ralph', Sam Plant fel 'Piggy', Alastair Postlethwaite fel 'Eri', Danny Reubens fel 'Jack' a Dan Wright fel 'Roger'.

Ar gyfer yr addasiad dawns rhagorol hwn o Lord of the Flies, mae'r stori yn newid lleoliad o'r ynys ddiffaith y cyfeirir ati yn nofel glasurol William Golding, i theatr wag, lle mae grŵp o fechgyn ysgol yn cael eu gadael ar ôl. Heb unrhyw oedolion yn y cyffiniau, maent yn dechrau creu eu rheolau a'u gwareiddiad eu hunain, cyn bod trefn yn cael ei chwalu a'r stori'n cyrraedd anterth gwefreiddiol. Daw cymeriadau enwog Golding - Ralph, Piggy a Jack a'r bechgyn yn fyw gydag egni cignoeth a dwysedd emosiynol.

Dyfeisiwyd a chyfarwyddwyd gan enillydd gwobrau Olivier a Tony, Matthew Bourne, coreograffwyd gan Scott Ambler a enwebwyd ar gyfer gwobr Olivier, dylunydd y set a'r gwisgoedd yw'r enillydd Gwobr Olivier, Lez Brotherston, cerddoriaeth gan Terry Davies, cynllun goleuo gan Chris Davey a chynllun sain gan Paul Groothuis. Y Cyfarwyddwyr Teithiol yw prif ddawnswyr New Adventures, Adam Galbraith ac Alan Vincent.

Cefnogir y cynhyrchiad hwn gan Gyngor Celfyddydau Lloegr, Cyngor Celfyddydau Cymru yn ogystal ag ymddiriedolaethau a rhoddwyr mawr eraill. Comisiynwyd yn wreiddiol gan Glasgow Theatres, rhan o'r Ambassador Theatre Group.

Am ragor o wybodaeth ar sut i wneud cais i gael clyweliad i fod yn rhan o gast Lord of the Flies, ewch i: http://www.new-adventures.net/productions/lord_of_the_flies/getinvolved


Bydd Lord of the Flies yng Nghanolfan Mileniwm Cymru rhwng 22 a 25 Hydref 2014. Mae'r tocynnau yn amrywio o £17.50 i £30.50. Canllaw Oedran 8 + (Neb dan 5 mlwydd oed). I archebu tocynnau neu gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.wmc.org.uk neu ffoniwch 02920 63 6464.
 
web site
: www.new-adventures.net/productions/lord_of_the_flies/getinvolved

e-mail:
Wednesday, April 9, 2014back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk