Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Y Negesydd: Theatr Genedlaethol Cymru     

Y Negesydd: Theatr Genedlaethol Cymru Theatr Genedlaethol Cymru yn cychwyn cyfnod preswyl yn ardal Dyffryn Aeron wrth baratoi cynhyrchiad nesaf y cwmni, Y Negesydd. Tra bod yr ymarferion yn mynd rhagddynt yn Theatr Felifach, bydd y cwmni cyfan yn ail-leoli i’r ardal am dair wythnos ac yn cynnal nifer o weithgareddau yn lleol ar gyfer y gymuned gyfan, cyn agor Y Negesydd, drama newydd gan Caryl Lewis, yn Theatr Felinfach.

Caiff Y Negesydd ei pherfformio yn Theatr Mwldan, Aberteifi ar Ddydd Mawrth 6 a Dydd Mercher 7 am 7.30yh, gyda sgwrs cyn y sioe gyda’r awdur Caryl Lewis ar Ddydd Mawrth 6 Mai. Mae’r sioe yn addas ar gyfer Dysgwyr Cymraeg ac mae Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Mwldan yn gobeithio y byddwch yn manteisio ar y cyfle hwn.

Yn ystod y cyfnod preswyl hwn bydd Theatr Genedlaethol Cymru yn trefnu digwyddiadau dan faner ‘Crëwyd yn Felinfach’ fydd yn cynnwys gweithdai perfformio yn y theatr, dathliad o ysgrifennu newydd gyda noson Protest Fudur yn Nhafarn y Vale, noson thema’r 50au yn Neuadd Bentref Dihewyd a sgyrsiau gyda’r Cyfarwyddwr Artistig, Arwel Gruffydd ac awdures Y Negesydd, Caryl Lewis. Bydd cyfle i’r gymuned gyfan fwynhau’r gweithgareddau amrywiol, ac fe fydd drysau Theatr Felinfach yn agored i bobl leol ymweld â’r cwmni ac unrhyw un o’i staff yn ystod y cyfnod.

Meddai Mike Salmon, Cynhyrchydd Cyswllt Theatr Genedlaethol Cymru;
“Rydyn ni wedi trefnu’r digwyddiadau yma yn Felinfach gyda’r gobaith y bydd rhywbeth at ddant pawb. Mae Theatr Felinfach yn gwneud gwaith arbennig yn y gymuned yn barod, ac mae’n gyfle gwych i ni rannu adnoddau a gwybodaeth, a chreu cysylltiadau cryf. Y gobaith yw y bydd y bartneriaeth yma yn parhau yn gryf yn bell wedi’r cyfnod yma ar gyfer y dyfodol. Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr i symud i’r ardal am dair wythnos ac yn annog y gymuned i gyd i ddod i gymryd rhan!”

Bydd Y Negesydd yn agor gyda’r rhagddangosiad ar y 30ain o Ebrill yn Theatr Felinfach, ac yn rhedeg yno tan yr 2il o Fai cyn mynd ar daith wedyn o amgylch Cymru. Drama newydd gan yr awdures boblogaidd Caryl Lewis yw Y Negesydd. Fel brodor o ardal Felinfach, mae Caryl yn aml yn ysgrifennu am ei milltir sgwâr yn ei nofelau, ond dyma’r tro cyntaf iddi ysgrifennu drama lawn hyd ar gyfer y llwyfan.

Meddai Rhian Dafydd, Pennaeth Busnes a Marchnata Theatr Felinfach;

“Mae Theatr Felinfach yn hynod o gyffrous i ddatblygu partneriaeth weithredol gyda Theatr Genedlaethol Cymru ar gyfer ei phreswyliad cyntaf, ac mae’r ffaith mai drama gan awdur lleol, sef Caryl Lewis yw’r Negesydd yn eisin ar y gacen.”

Enillydd BAFTA Cymru am yr actores orau yn 2013 sef Sara Lloyd-Gregory, fydd yn chwarae’r brif ran yn y ddrama sydd wedi ei lleoli yng nghefn gwlad Ceredigion, gyda’r actores boblogaidd Ffion Dafis yn cyfarwyddo cynhyrchiad llawn i’r cwmni am y tro cyntaf. Hanes Elsi yw Y Negesydd, a’r sibrydion sy’n poeni ei chymuned cefn gwlad. Mae Elsi’n sgwrsio gyda’r meirwon ac mae hyn yn anesmwytho’r pentrefwyr. Ai rhodd neu groes i Elsi yw ei dawn anghyffredin? Dyma stori iasol y negesydd wrth iddi ail fyw nid yn unig ei gorffennol ei hun, ond rhai o ddirgelion ei theulu a’i chymdogion.

Mae Theatr Genedlaethol Cymru hefyd yn dathlu ei ben-blwydd yn ddeg oed eleni, ac fe fydd cyfres o ddigwyddiadau dros y misoedd nesaf yn cael eu lawnsio yn ystod ein cyfnod preswyl yn Felinfach. Yr un cyntaf o’r rhain fydd noson yng nghwmni Cyfarwyddwr Artistig y cwmni, Arwel Gruffydd, ynghyd â darlleniad o gynhyrchiad cyntaf un y cwmni, Yn Debyg Iawn i Ti a Fi, gan Meic Povey, gyda chast cymunedol o ardal Felinfach (a fydd yn deillio o’r gweithdai perfformio), a hynny bron ddeng mlynedd i’r diwrnod, pan fu i’r cwmni gychwyn ei daith gyda’i berfformiad cyntaf oll. Byddwn yn parhau i ddathlu’r dengmlwyddiant gydag amryw o ddigwyddiadau dros y misoedd i ddod.

Mae tocynnau ar gyfer cynhyrchiad Y Negesydd ar werth am £11 llawn pris (£10 gostyngiad) £8 Ysgolion (£3 Prisiau Mêts 11 – 18) ac ar gael nawr o Swyddfa Docynnau Theatr Mwldan ar 01239 621200, ar lein at www.mwldan.co.uk neu gyda ffon clyfar at mwldan.ticketsolve.com. Mae’r sgwrs cyn y sioe yn ddi-dâl.

Theatr Genedlaethol Cyrmu  
web site
: www.theatr.com

e-mail:
Wednesday, April 16, 2014back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk