Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

MORDAITH ANHYGOEL MADOG TAITH FWYAF ERIOED CWMNI THEATR ARAD GOCH I BLANT A THEULUOEDD CYMRU!     

MORDAITH ANHYGOEL MADOG  TAITH FWYAF ERIOED CWMNI THEATR ARAD GOCH I BLANT A THEULUOEDD CYMRU!

Oeddech chi’n gwybod mai Cymro ac nid Columbus ddarganfyddodd America?!

Chwedl y Tywysog Madog a’i griw o forwyr o Ogledd Cymru yw sail y prosiect aml blatfform newydd sbon ‘MORDAITH ANHYGOEL MADOG’ gan Gwmni Theatr Arad Goch. Yn ôl y chwedl dyma’r criw ddarganfyddodd America a hynny 300 mlynedd cyn Columbus!

“Mae’r stori ei hun yn un bwysig ac mae’n gyfle i’r genhedlaeth ifanc ddysgu am yr hanes wrth inni ffocysu ar yr antur a wynebwyd ar fwrdd y llong. Rydw i wedi ysgrifennu’r stori trwy lygaid bachgen ifanc er mwyn dod a’r hanes yn fyw a’i wneud yn berthnasol i’r gynulleidfa” (Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Cwmni Theatr Arad Goch ac Awdur a Chyfarwyddwr y Prosiect)


Bydd y sioe lwyfan yn teithio i chwech theatr led led Cymru rhwng yr 8fed o Fehefin a’r 7fed o Orffennaf; Lyric Caerfyrddin, Pafiliwn Rhyl, Sherman Caerdydd, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Theatr Mwldan Aberteifi a Hafren Drenewydd. Bydd perfformiadau i ysgolion yn cael eu cynnal yn y dydd a pherfformiadau i deuluoedd yn y nos neu ar y penwythnos.

“Mae’r set sydd wedi ei chynllunio gan Cordelia Ashwell yn cynnwys llong enfawr wyth troedfedd o hyd, mae’n set hynnod o drawiadol a chyffrous a bydd hi’n brofiad gwych i gynulleidfaoedd Cymru brofi cynhyrchiad uchelgeisiol fel hon yn yr iaith Gymraeg” Heulwen Davies, Swyddog Marchnata Arad GochRhodri Trefor sy’n chwarae rhan Madog ac yn ymuno ag ef ar y llong mae’r actorion Iwan Charles, Chris Harris, Osian Rhys, Endaf Eynon Davies, Mark Roberts ac un ferch sef Ffion Wyn Bowen.

“Rydw i wedi bod yn ddigon ffodus i berfformio yn sioeau Arad Goch ers deunaw mlynedd ac mae’n fraint ac yn gyffrous iawn imi fod yn rhan o’r sioe fwyaf erioed. Un o’r uchafbwyntiau hyd yma yw cydweithio gyda’r cyfarwyddwr ymladd Kevin McCurdy o Gaerdydd i ddatblygu golygfeydd ymladd a gwrthdaro” Ffion Wyn Bowen

Yn ogystal a’r actorion bydd tri cerddor yn chwarae cerddoriaeth fyw fel rhan o’r cynhyrchiad; Simon Lovatt, Talwyn Baudu a Jeremy Turner. Mae manylion pellach am y cast a chystadleuaeth wythnosol ar y blog www.criwmadog.org

Yn ogystal a’r perfformiad llwyfan sy’n uchafbwynt i’r prosiect, mae gwefan www.madogaradgoch.org sy’n rhoi cyfle i blant, teuluoedd ac ysgolion ddilyn y broses cefn llwyfan gan gynnwys fideos o’r cast yn dysgu sgiliau ymladd! Yn ogystal a hyn mae’r wefan yn adnodd annibynol yn cynnwys nifer o luniau a fideos yn cynnwys gweithdai gyda phlant a chyfweliadau gydag unigolion sy’n gweithio ar y mor – gall unrhywun fanteisio ar yr adnodd hwn yn rhad ac am ddim ac mae’n sicrhau bod gan bawb yng Nghymru a thu hwnt gyfle i brofi’r prosiect.

“Mae’r wefan yn ddatblygiad cyffrous ac er mwyn sicrhau bod dysgwyr a rhieni di Gymraeg yn medru elwa o’r cyfan rydw i wedi bod yn sicrhau bod y cynnwys yn ddwyieithog. Ryden ni hefyd yn cynnal gweithdai a chyflwyniadu i ddysgwyr ac yn cydweitho gyda Cymraeg i Oedolion i sicrhau bod y cynnwys hwnnw yn addas ar gyfer y dysgwyr” Elin Crowley, Cynorthwydd Artistig Cwmni Theatr Arad Goch.

Er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r prosiect mae Arad Goch wedi cynnal nifer o weithgareddau cyhoeddus gan gynnwys perfformiadau byr fyfyr yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ninbych, Gwyl Tir a Mor a Phared Gwyl Dewi Aberystwyth. Hefyd, gweithdai celf a chrefft mewn ysgolion yng Ngheredigion a Rhyl a dros y penwythnos bu’r cwmni yn perfformio pedwar fflachlwyth Madog yn y Brifddinas, prosiect a ddatblygwyd ar y cyd rhwng Arad Goch a Chlocswyr Bro Taf.

“Dros yr wythnosau nesaf bydd cwch bach Madog yn teithio i nifer o leoliadau dros Gymru gan gynnwys Eisteddfod yr Urdd ble byddwn ni’n cynnal gweithgareddau Madog bob dydd am 1 a 3 o’r gloch yn y Cwtsh Cymraeg; i gynnwys celf a chrefft, gweithdai drama, helfa drysor a mwy felly dewch draw i’n gweld ni!” Heulwen Davies, Swyddog Marchnata Arad Goch.
Arad Goch  
web site
: www.criwmadog.org

e-mail:
Tuesday, May 20, 2014back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk