Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Paratowch ar gyfer haf arall o Blysh     

Paratowch ar gyfer haf arall o Blysh
Mae Gŵyl Blysh enwog Canolfan Mileniwm Cymru yn ôl ar gyfer haf arall [16 Gorffennaf - 3 Awst 2014] gyda'i chymysgedd unigryw o gabaret, syrcas a theatr stryd. O adloniant am ddim i'r teulu yn ystod y dydd, i berfformiadau mwy direidus gyda'r nos, mae Blysh eleni, gyda'i nodweddion newydd cyffrous, yn argoeli i fod yn well nag erioed.

<image014.jpg>Gan ddod â hwyl a naws unigryw Blysh i ganol y ddinas am y tro cyntaf, bydd STORE yn agor G&#373;yl Blysh ar 16 Gorffennaf. Ar ôl bod yn Fiena, Paris ac Efrog Newydd, bydd STORE [16-19 Gorffennaf] yn dod â phrofiad siopa cwbl newydd i Gaerdydd. Gan ddechrau o gyn lleied â 50c, bydd siopwyr sy'n cerdded heibio yn gallu talu i wylio perfformiad byw o safon uchel - bydd dewis o dros 50 ohonynt.
<image015.jpg>
Bydd Penwythnos Bysgio Blysh [2 a 3 Awst] arlwy newydd ar gyfer yr &#373;yl eleni, yn rhoi cyfle i fysgwyr berfformio mewn pedwar lleoliad neilltuedig yn y bae. Bydd cynulleidfaoedd yn gallu pleidleisio am eu hoff berfformiad a bydd yr enillydd yn cael £1000 yn ogystal â'r cyfle i berfformio ar lwyfan Glanfa Canolfan Mileniwm Cymru. [Gall y rheini sydd â diddordeb mewn perfformio anfon e-bost at busking@wmc.org.uk i gael rhagor o wybodaeth . Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw 1 Gorffennaf].

Am yr ail flwyddyn, bydd pabell drawiadol Spiegeltent, gyda'i haddurniadau, ei drychau a'i bythau eistedd preifat yn dychwelyd i Blysh, gan gynnig lleoliad perffaith ar gyfer perfformiadau gyda'r nos yr &#373;yl. Bydd Meistres feiddgar y Seremonïau, Miss Behave [18 Gorffennaf], sy'n ymgorffori ochr risqué Blysh, yn agor y perfformiadau yn y Spiegeltent gyda noson o gabaret mentrus.

Bydd AirCraft Circus hefyd yn perfformio yn y Spiegeltent yn ystod tair wythnos yr &#373;yl [19 Gorffennaf] gyda'u sioe 'Blysh Night at the Circus’ a bydd Theatr Harlequin yn cyflwyno ‘In Full Swing’ [24 Gorffennaf]. Bydd y seren cabaret Lady Rizo [25 a 26 Gorffennaf] yn perfformio trefniadau fintej o ganeuon pop o <image016.jpg>bob degawd, a bydd y perfformwraig drag farfog hudolus, Timberlina, yn cynnig noson o ddigrifwch, rantiau byrfyfyr a dawnsfeydd digymell wrth iddi gyflwyno The Big Bingo Show [30 a 31 Gorffennaf] gyda DJ Hey Baylen. Hefyd yn y Spiegeltent mae'r Disgo Tawel [19 Gorffennaf] a Disgo Rholio Blysh [1 ac 2 Awst].

<image017.jpg> Gan fanteisio ar dywydd braf yr haf, bydd Blysh eleni unwaith eto yn cynnwys amrywiaeth eang o berfformiadau am ddim yn yr awyr agored, gan gynnwys pum sioe symudol newydd a gomisiynwyd yn arbennig ar gyfer Blysh eleni [19, 20, 26 a 27 Gorffennaf, 2 a 3 Awst]. Y prif ddigwyddiad awyr agored eleni yw ‘Grime’ gan Ramshakalicious [20 Gorffennaf], sef sioe fawr i'r teulu cyfan. Bydd y cwmni acrobateg, Acrojau, yn cyflwyno eu perfformiad gwych newydd, 'Frantic' [19 Gorffennaf], archwiliad ffrwydrol o'n hymroddiad di-baid i brysurdeb. Bydd Le Navet Bete, sy'n dychwelyd i Blysh am yr ail flwyddyn, yn perfformio eu hantur wirion, ‘Extravaganza’ [19 Gorffennaf], a fydd yn cyfuno acrobateg, rhyngweithio â'r gynulleidfa a digon o chwarae bili-ff&#373;l, tra bydd Mimbre yn cyflwyno eu sioe brydferth a syfrdanol, 'Bench' [27 Gorffennaf], adlewyrchiad acrobateg o fywyd, pwy ydyn ni a sut rydym yn cysylltu ag eraill.

<image018.jpg>Bydd gan Blysh ddigon i'w gynnig i deuluoedd hefyd, gyda llu o berfformiadau am ddim yn ystod y dydd. Gan ddefnyddio efelychwyr hedfan, ‘The Flycycle’ a ‘The Submercycle’, bydd Theatr Pif Paf yn mynd â phlant bach ar antur ddychmygol gyffrous yn uchel yn yr awyr ac yn ddwfn o dan y d&#373;r [27 Gorffennaf]. Uchafbwynt arall i'r teulu fydd dwy sioe i'r teulu gan y cwmni theatr awyr agored llwyddiannus, Dizzy O’ Dare, sef ‘The Wonderful World of Mr E’, a ‘The Tiny Travelling Tightwire Show’ [2 a 3 Awst].

Bydd amrywiaeth eang o berfformiadau am ddim hefyd ar lwyfan Glanfa yn ystod yr &#373;yl, gan gynnwys Blyshdance gyda ‘The Bomb in my Pacific,’ [20 Gorffennaf] - cymysgedd o fale, dawnsio cyfoes a theatr gerdd wedi'i goreograffio gan y coreograffydd rhyngwladol enwog llwyddiannus, Javier de Frutos, i gerddoriaeth gan Cian Ciarán o'r band Super Furry Animals.

Bydd amrywiaeth anhygoel o berfformiadau cerddorol, gan gynnwys cyfuniad da o'r unigryw a'r rhyfedd, yn rhoi naws wamal a llawn hwyl i &#373;yl Blysh. Bydd uchafbwyntiau'n cynnwys y band swing newydd The Hot Potato Syncopators a'r ddeuawd unigryw Rayguns Look Real Enough [y ddau ar 26 Gorffennaf].

Dywedodd Louise Miles-Crust, Pennaeth Rhaglennu yng Nghanolfan Mileniwm Cymru: "Chwe blynedd yn ddiweddarach ac mae Blysh yn parhau i ddatblygu fel g&#373;yl haf fwyaf bywiog ac unigryw Caerdydd. Mae gan y rhaglen brysur eleni rywbeth at ddant pawb, o berfformiadau syrcas beiddgar a chabaret gwirion i theatr stryd arloesol a chymysgedd eclectig o berfformiadau cerddorol. Rwy'n hynod o falch ein bod yn gallu ehangu g&#373;yl Blysh i ganol y ddinas eleni gyda STORE, ac y caiff bysgwyr lleol gyfle untro i berfformio mewn lleoliad mor braf â bae Caerdydd. Y cyfan rwy'n gobeithio am nawr yw digon o haul!"

Caiff Blysh ei chefnogi'n hael gan Gyngor Celfyddydau Cymru | Mae Blysh yn rhan o &#372;yl Haf Caerdydd

Cynhelir Blysh rhwng 16 Gorffennaf a 3 Awst 2014. Am ragor o wybodaeth neu i archebu tocynnau, ewch i www.wmc.org.uk/blysh neu ffoniwch 029 2063 6464.
wales millennium centre  
web site
: www.wmc.org.uk/blysh

e-mail:
Friday, May 30, 2014back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk