Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Theatr Hijinx a Punchdrunk Enrichment yn cyflwyno Beneath the streets     

Theatr Hijinx a Punchdrunk Enrichment yn cyflwyno Beneath the streets


Ydy pethau wir fel maen nhw’n ymddangos yng nghanol dinas brysur Caerdydd? O dan yr wyneb o barchusrwydd, mae masnachwyr Caerdydd yn cuddio cyfrinach. Mae isfyd tywyll ac arswydus o dan y ffryntiau siopau dymunol, yn anweledig i bawb ond y rhai sy’n mentro dilyn. Bydd Theatr Hijinx a Punchdrunk Enrichment yn datgelu cyfrinachau’r ddinas yn fuan mewn digwyddiad theatr sy’n ymateb i’r safle, sef Beneath the streets.

Bydd cynulleidfaoedd yn cael eu cludo i leoliad cyfrinachol yng nghanol y ddinas, lleoliad llawn hanes sy’n anweledig i’r cyhoedd sy’n cerdded heibio. Mae’r perfformiad hanner awr yn cynnig profiad hollol wahanol i rai chwilfrydig. Bydd hon yn sioe heb seddi yn bennaf, a bydd y gynulleidfa’n cael eu gwahodd i grwydro, gan ddod ar draws y cymeriadau a datgelu’r stori wrth i’r ddrama ddatblygu o’u cwmpas.

Mae Beneath the streets yn benllanw cyffrous ar gwrs hyfforddi pythefnos o hyd, yn cael ei gynnal gan Theatr Hijinx a’i arwain gan Punchdrunk Enrichment, gan ddefnyddio dulliau theatr drochi Punchdrunk. Y canlyniad yw perfformiad sy’n ymateb i’r safle, dan arweiniad cast o 25 o artistiaid ac aelodau o Academi Hijinx, cwrs hyfforddi proffesiynol Hijinx ar gyfer actorion ag anableddau dysgu.


Punchdrunk a Punchdrunk Enrichment
Ers ei sefydlu yn y flwyddyn 2000, mae cwmni Punchdrunk o Lundain wedi gwneud enw rhyngwladol iddo’i hunan fel cwmni theatr arloesol, yn creu bydoedd epig a phrofiadau theatr drochi sydd wedi ennill gwobrau i’w cwmni, yn ogystal â llu o gefnogwyr – mae eu cynhyrchiad presennol o The Drowned Man: A Hollywood Fable yn Llundain wedi ei weld gan 150,000 o bobl. Ers 2008, mae tîm Punchdrunk Enrichment wedi mynd â’r dulliau trochi yma i mewn i gymunedau, gan greu perfformiadau ar gyfer plant a phobl ifanc – ac yn cynnwys plant a phobl ifanc – yn ogystal â’r gymuned ehangach. Nod tîm Enrichment yw rhoi profiad bythgofiadwy i’r rhai sy’n cymryd rhan, a fydd yn ysbrydoli ac yn tanio eu dychymyg drwy eu cynnwys yn uniongyrchol mewn stori theatr afaelgar.

Meddai Cyfarwyddwr Punchdrunk Enrichment, Pete Higgin, am Beneath the streets “Rydyn ni’n chwilio o hyd am leoedd newydd cyffrous ac anarferol i weithio. Ochr yn ochr â hyn, rydyn ni’n chwilio hefyd am gyd-destunau newydd i weithio gyda nhw. Rydyn ni wrth ein boddau gyda’r gwaith y mae Hijinx yn ei hwyluso, ac mae’n fraint cael gweithio gyda’r Academi. Rydyn ni’n gwybod y bydd y gwaith yn ysgogi ac yn herio’r gynulleidfa a’r rhai fydd yn cymryd rhan. Mae prosiectau o’r natur yma yn rhoi cyfle i ni gamu i’r anwybod, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at yr antur yma a rhannu’r hyn y byddwn yn ei ddysgu...”


Academi Hijinx
Yn 2012, sefydlwyd Academi Hijinx gan gwmni Hijinx, sef y cwrs hyfforddi perfformio cyntaf yng Nghymru ar gyfer actorion ag anableddau dysgu, gyda’r nod o’u paratoi i weithio’n broffesiynol yn y theatr ac ar y teledu a’r radio. Mae cast Beneath the Streets yn cynnwys naw actor ag anableddau dysgu o’r Academi, gydag anableddau gan gynnwys syndrom Down a syndrom Asperger. Mae’r prosiect yma yn gychwyn ar haf sy’n llawn perfformiadau i fyfyrwyr Academi Hijinx, a fydd hefyd yn rhan o gynyrchiadau Hijinx yn Glastonbury, yng Ngŵyl Caeredin ac mewn dwy ŵyl gelfyddydau yn yr Almaen.

Archebu

Nifer gyfyngedig o docynnau sydd ar gael ar gyfer pob perfformiad oherwydd ei leoliad unigryw. Mae archebu’n gynnar yn hanfodol. Bydd Beneath the streets yn digwydd ddydd Gwener 13 a dydd Sadwrn 14 Mehefin am 18.30,19.10, 20.10 a 20.50 yng nghanol dinas Caerdydd. Bydd tocynnau’n £5 ac maen nhw ar gael o Ganolfan Celfyddydau Chapter drwy ffonio 029 2030 4400 neu ar-
 
web site
: www.chapter.org/node/5588

e-mail:
Thursday, May 29, 2014back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk