Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Cwmni Opera byd enwog Mariinsky yn dychwelyd i Ganolfan Mileniwm Cymru fis Tachwedd eleni     

Cwmni Opera byd enwog Mariinsky yn dychwelyd i Ganolfan Mileniwm Cymru fis Tachwedd eleni

Bydd cwmni Opera Mariinsky yn perfformio opera gomedïol Prokofiev, Betrothal in a Monastery, yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar 2 Tachwedd 2014, o dan arweiniad un o arweinyddion mwyaf blaenllaw'r byd, Valery Gergiev. Bydd y perfformiad cyngerdd yn uchafbwynt yn y rhaglen i ddathlu pen-blwydd canolfan gelfyddydau nodedig Cymru yn ddeg oed. Bydd hefyd yn nodi estyniad i'r cytundeb chwe blynedd i'r bartneriaeth greadigol a sefydlwyd gyntaf rhwng Theatr Mariinsky a Chanolfan Mileniwm Cymru yn 2007.


Bydd y cyfnod newydd hwn o'r bartneriaeth sydd eisoes yn un gadarn rhwng Theatr Mariinsky a Chanolfan Mileniwm Cymru yn sicrhau perfformiadau rheolaidd gan gwmnïau opera a bale y cwmni hwn o Rwsia am y pum mlynedd nesaf.

Dywedodd yr Arglwydd Rowe-Beddoe, Llywydd Oes Canolfan Mileniwm Cymru, a luniodd y gynghrair rhwng y ddau sefydliad yn 2007, "Rydym yn falch iawn o'n partneriaeth unigryw â chwmni Opera Mariinsky. Dod â'r gorau o'r byd i Gymru a mynd â'r gorau o Gymru i'r byd yw nod y Ganolfan. Felly, mae'n bwysig dathlu ein Pen-blwydd yn 10 oed gyda Maestro Valery Gergiev a chwmni Opera Mariinsky, gyda'i gerddorfa a'i gorws pwerus ac uchel iawn eu parch. Eleni, mae Canolfan Mileniwm Cymru a Theatr Mariinsky wedi adnewyddu eu cydweithrediad strategol agos a chynhyrchiol tan ddiwedd 2020. Rwyf wrth fy modd ein bod wedi llwyddo i ymestyn y bartneriaeth hon, a fydd yn canolbwyntio ar ddarparu perfformiadau rheolaidd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru gan Gwmni Opera Mariinsky a'r Cwmni Bale."

Bydd perfformiad prin ledled Gorllewin Ewrop, sef Betrothal in a Monastery, sy'n llawn alawon cofiadwy a chymeriadau doniol, yn dod yn fyw gyda ffraethineb ac asbri nodweddiadol yr arweinydd enwog Valery Gergiev. Wedi'i leoli yn Seville, a chyda chydnabyddiaeth i operâu Mozart, Rossini a Verdi, ymysg eraill, mae anhrefn a dryswch yn elfennau amlwg iawn yn y stori hon o gamgymryd pobl.

Bydd fersiwn Côr Mariinsky o Vespers Rachmaninov yng Nghadeirlan Llandaf ar 6 Tachwedd yn dilyn perfformiad o Betrothal in a Monastery ar 2 Tachwedd.

Canolfan Mileniwm Cymru oedd yr unig le yn y DU y llwyfannodd cwmni Opera Mariinsky ei berfformiad ysblennydd o Gyfres y Fodrwy, ym mis Tachwedd-Rhagfyr 2006. Daeth Valery Gergiev â holl luoedd Cwmni Opera Mariinsky i berfformio un Gyfres, y Gyfres Rwsiaidd gyflawn gyntaf ers i'r Mariinsky ei llwyfannu ym 1913, cyn chwyldro Rwsia.

Dechreuodd y bartneriaeth rhwng y ddau gwmni yn 2007. Dros y saith mlynedd diwethaf, bu nifer o achlysuron cyfnewid diwylliannol a oedd yn cynnwys y bas-bariton o Gymru, Bryn Terfel, yn ymuno â Valery Gergiev ar y llwyfan am y tro cyntaf yn y DU ar gyfer Gala Operatig.

Pan gadarnhaodd Valery Gergiev y rhaglen yr oedd am ei chyflwyno yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yn 2012, achoswyd tipyn o benbleth i dîm y Ganolfan. Gelwir Symffoni Rhif 8 Mahler yn aml yn Symffoni i Fil, am fod angen cymaint o offerynwyr a chantorion - dau gôr cymysg o oedolion, yn ogystal â chôr plant. Felly, bu’n rhaid i'r Ganolfan ychwanegu at gorws teithiol enwog Mariinsky drwy greu côr Cymreig a allai wireddu gwir botensial y perfformiad byw yng Nghymru ac yn Rwsia. Gwahoddodd Maestro Gergiev gôr plant Canolfan Mileniwm Cymru, a oedd yn cynnwys 75 o blant o bob cwr o Gymru, i berfformio yn Theatr fawreddog Mariinsky yn St Petersburg.

Mae Vespers (All-Night Vigil), a gaiff ei berfformio yng Nghadeirlan Llandaf, yn un o weithiau corawl di-gyfeiliant mwyaf hudolus yr ugeinfed ganrif. Mae Rachmaninov yn cyfuno alawon o emynau hynafol Rwsia â'i ddyfeisiau ei hun i greu enghraifft wych o gerddoriaeth gysegredig yn nhraddodiad eglwys Uniongred Rwsia. Wedi'i gyfansoddi yn 1915 ymysg cythrwfl y Rhyfel Byd Cyntaf, roedd cyferbyniad ei naws dawel yn ei wneud hyd yn oed yn fwy pwerus ar y pryd. Gyda'i feistrolaeth fedrus o wead corawl, ei ddealltwriaeth o natur canu eglwysig, a dyfnder ei drwytho mewn traddodiadau cerddorol hynafol Rwsia, mae Vespers yn un o gampweithiau mwyaf cerddoriaeth grefyddol Rwsia ac yn un o ensembles corawl enwocaf y wlad, ac mae mor boblogaidd heddiw ag yr oedd pan gafodd ei berfformio gyntaf.

Mae'r tocynnau ar gyfer perfformiad cwmni Opera Mariinsky o Betrothal in a Monastery gan Prokofiev, a pherfformiad Côr Marrinsky o Vespers gan Rachmaninov bellach ar werth. I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu tocynnau, ewch i www.wmc.org.uk neu ffoniwch 029 2063 6464.
Canolfan Mileniwm Cymru  
web site
: www.wmc.org.uk

e-mail:
Tuesday, June 3, 2014back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk