Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

CRIW MADOG YN BAROD I HWYLIO AR “Y GWENAN GORN” – TAITH YN CYCHWYN DYDD SUL!     

CRIW MADOG YN BAROD I HWYLIO AR “Y GWENAN GORN” – TAITH YN CYCHWYN DYDD SUL!

Wedi misoedd o baratoi ac ymarfer mae MORDAITH ANHYGOEL MADOG, sioe newydd a’r mwyaf erioed gan Gwmni Theatr Arad Goch, yn barod ar gyfer y daith sy’n dechrau Dydd Sul yma!

Sioe i’r teulu ac i ysgolion yw MORDAITH ANHYGOEL MADOG. Wedi ei ysgrifennu gan Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Cwmni Theatr Arad Goch. Mae’r cynhyrchiad yn seiliedig ar fordaith y Tywysog Madog a’i griw. Yn ôl y chwedl, y criw yma o ogledd Cymru oedd y CYNTAF erioed i ddarganfod America a hynny 300 mlynedd cyn Columbus!


“Mae’r stori bwysig hon yn cael ei rhannu mewn ffordd gyfoes a chyffrous, trwy lygaid “Berwyn”, bachgen ifanc sy’n cael ei wahodd i ymuno â’r criw ar fwrdd y llong” Jeremy Turner


Yn ystod y sioe awr o hyd mae’r cymeriadau ar y llong yn wynebu sawl her, brwydro yn erbyn nadroedd y môr, stormydd garw, goroesi heb fwyd a diod heb sôn am y frwydr gas ar ynys y cŵn. Mae’r cyfuniad o stori ddramatig, cerddoriaeth fyw a set sy’n cynnwys llong, “Y Gwenan Gorn” sy’n wyth metr o hyd yn addo gwledd i’r gynulleidfa.


“Prin iawn yw’r cyfle i weld cynhyrchiad Cymraeg teuluol ar y raddfa hon. Wedi gweld ymarfer gwisg ddoe roeddwn i yn fy nagrau! Roedd y cyfuniad o bŵer yr actio, y gerddoriaeth emosiynol a sgript sy’n wirioneddol wych yn cydio ac yn fy hudo i fyd arall! Mae’n spectacle llwyr a bydd y gynulleidfa yn sicr o deimlo’r un wefr wrth iddyn nhw brofi’r cynhyrchiad” Heulwen Davies, Swyddog Marchnata Arad Goch.


Y cast sydd wrth wraidd y cyfan yw Rhodri Trefor (Madog), Iwan Charles (Rhiryd), Chris Harris (Berwyn), Osian Rhys (Wmffra), Endaf Eynon Davies (Dylan), Mark Roberts (Hefin) a un ferch sef Ffion Wyn Bowen sy’n chwarae rhan Tirion. Yn ogystal â’r actorion, mae tri cerddor sef Simon Lovatt, Talwyn Baudu a’r awdur/ gyfarwyddwr – Jeremy Turner.

“Rydw i wedi bod yn ffodus i gydweithio gyda Arad Goch ers dros deunaw mlynedd a dyma un o fy uchafbwyntiau hyd yma. Mae’n fraint i gael bod yn rhan o gynhyrchiad a phrosiect mor gyffrous” Ffion Wyn Bowen


Mae’r sioe lwyfan yn rhan o brosiect aml blatfform. Wedi lansio’r cyfan yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2013, mae Arad Goch
wedi cydweithio gyda channoedd o blant led led Cymru mewn gweithdai perfformio a celf a chrefft er mwyn sicrhau bod cynifer o blant Cymru a phosibl yn cael profi’r prosiect cyffrous.


“Buon ni’n gweithio gyda chlocswyr ifanc Aelwyd Bro Taf i greu fflach lwyth Madog, cafodd ei hwn ei berfformio i gannoedd o bobl ar strydoedd Caerdydd yn ystod mis Mai. Rydem ni wedi ymweld ag ysgolion yn ardal Rhyl a Llansannan, a chlybiau drama yn y De. Wythnos diwethaf bues i a nghydweithwraig Elin Crowley yn cydweithio gyda 600 o blant ar Faes Eisteddfod yr Urdd i greu murlun traeth Madog. Mae wedi bod yn brosiect cyffrous inni fel cwmni” Heulwen Davies, Swyddog Marchnata Arad Goch.

Mae gwefan unigryw sy’n rhan o’r prosiect, www.madogaradgoch.org, yma gall teuluoedd, plant ac ysgolion ddilyn y broses cefn llwyfan ar ffurf fideo, dysgu am hanes morwrol Cymru, cymryd rhan mewn cystadlaethau a phori trwy orielau lluniau amrywiol.
Mae Arad Goch wedi cydweithio gyda Cymraeg i Oedolion Aberystwyth er mwyn creu adnoddau i ddysgwyr er mwyn sicrhau bod modd i deuluoedd di Gymraeg fwynhau’r prosiect a’r cynhyrchiad. Mae adnoddau arbennig i ddysgwyr ar y wefan.


Mae www.criwmadogaradgoch.org yn flog sy’n rhoi cyfle i’r gynulleidfa gwrdd a’r actorion a’r cymeriadau. Mae yma hefyd ffeithiau morwrol difyr.

Wrth i Gwmni Theatr Arad Goch ddathlu pen – blwydd yn 25 oed, does dim dwywaith mai Mordaith Anhygoel Madog yw un o brosiectau mwyaf uchelgeisiol a chyffrous y cwmni hyd yma. Mae’r perfformiadau i ysgolion bellach yn llawn ond mae tocynnau ar gael ar gyfer y perfformiadau teuluol isod. I archebu tocyn cysylltwch â’r theatr.


DYDD SUL 8.6.14 @ 15:00 THEATR Y LYRIC, CAERFYRDDIN - 0845 226 3510
DYDD SADWRN 14.06.14 @ 18:30 PAFILIWN RHYL – 01745 330 000
DYDD SADWRN 21.6.14 @ 11:00 SHERMAN CAERDYDD – 02920 646 900
DYDD SUL 22.06.14 @ 18:30 CANOLFAN Y CELFYDDYDAU ABERYSTWYTH – 01970 623 232
NOS IAU 26.06.14 @ 19:00 THEATR MWLDAN ABERTEIFI – 01239 621 200
NOS LUN 7.7.14 @ 18:30 HAFREN, DRENEWYDD – 01686 614 555
 
web site
: www.criwmadogaradgoch.org

e-mail:
Thursday, June 5, 2014back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk