Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Theatr Mwldan's listings for the rest of 2014     

cardigan’s 3D Digital cinema and Arts Centre
Canolfan Celfyddydau a Sinema Digidol AberteifiDydd Gwener 27 Mehefin :: Friday 27 June, @10.00yb – Perfformiad i ysgolion
£6 Plant / Children 
£7 Oedolion / Adults
mwldan 2
ARAD GOCH MADOG
Dyma gynhyrchiad mwyaf anturus
a syfrdanol Arad Goch erioed.
Stori i danio dychymyg pob teulu!

Dyma gynhyrchiad mwyaf anturus a syfrdanol Arad Goch erioed.

Stori i danio dychymyg pob teulu! 1170 – mae’r byd yn fflat - a dyma’r Tywysog Madog a’i griw yn hwylio ymhell i’r Gorllewin – pellach na neb arall – “I’r pen pella a thu hwnt!” – a darganfod yr Amerig bron tair canrif cyn Columbus (yn ôl y chwedl)!

Mae’r daith yn gyffrous: mae’r criw yn wynebu pob math o drafferthion a rhwystrau – moroedd gwyllt, tân, anifeiliaid anferth, bwystfilod dychrynllyd a llongau ysbrydion. Ond a gânt groeso ar ôl cyrraedd pen y daith?

Yn cyfamser allwch chi helpu i chwilio am Madog? Mae bachgen ifanc yn awyddus i ymuno a’r criw ar gyfer y fordaith ond mae’n methu dod o hyd i Madog. Mae e wedi clywed bod Madog ei hun yn mynd i ymddangos ar draws Cymru yn ystod y misoedd nesaf, os welwch chi o cysylltwch â’r gwas i ddweud eich bod chi wedi ei weld – gwas.madog@aradgoch.org – efallai cewch wobr!!

The most adventurous family show yet from Arad Goch! ::


Dydd Iau 3 Gorffennaf :: Thursday 3 July, 8.00yh/pm £12.50 (£11.50)
mwldan 2
ENCORE BROADCAST EVENT
WEST END THEATRE SERIES
GHOSTS (12A)
By Henrik Ibsen
Adapted and directed by Richard Eyre
Starring Lesley Manville

Helene Alving (Lesley Manville) has spent her life suspended in an emotional void after the death of her cruel but outwardly charming husband. She is determined to escape the ghosts of her past by telling her son, Oswald (Jack Lowden), the truth about his father. But on his return from his life as a painter in France, Oswald reveals how he has already inherited the legacy of Alving’s dissolute life.

Nominated for five Olivier Awards and garnering 5 star reviews across the board, GHOSTS has been described by critics as “A masterpiece. Richard Eyre’s new version has glories too many to list” (The Times), “Lesley Manville gives the performance of her life” (Sunday Telegraph), “A spell-binding production.” (The Independent) and “Superbly acted and powerfully staged” (The Sunday Times).

Mae Helene Alving wedi treulio ei bywyd ar goll mewn gwagle emosiynol yn dilyn marwolaeth ei gwˆr, oedd yn greulon er ymddangosai i bob golwg yn ddymunol iawn. Mae’n benderfynol o ddianc rhag ysbrydion ei gorffennol trwy ddweud wrth ei mab y gwir am ei dad. Ond pan ddaw’r mab yn ôl o Ffrainc, mae’n datgelu ei fod eisoes wedi etifeddu bywyd oeraidd Alving. Ffilm a ddisgrifiwyd gan feirniad fel campwaith. ::Dydd Llun 7 Gorffennaf :: Monday 7 July,
7.00yh/pm £16 (£15)
mwldan 2
LIVE BROADCAST EVENT ENCORE SCREENING
ENGLISH NATIONAL OPERA
TERRY GILLIAM’S
BENVENUTO CELLINI

Unseen in London for many years and never previously at ENO, Berlioz’s Benvenuto Cellini is forged anew at the London Coliseum by director Terry Gilliam and ENO Music Director Edward Gardner – the identical pairing responsible for the company’s award winning The Damnation of Faust in 2011.

With its stunning visual and musical set pieces such as the Mardi Gras carnival, Berlioz’s first completed opera is based on the autobiography of celebrated 16th century goldsmith and sculptor Benvenuto Cellini. Two entwined plots – Cellini’s love for Teresa and his triumphant fulfilment of a commission to cast a bronze statue of Perseus – provide the framework for some of Berlioz’s most vibrant, swashbuckling and tender music, against a plot of thwarted love, elopment, intrigue, disguise, mistaken identity, secular merry making and sacred ceremony.

A stellar cast has been assembled for this significant new production, led by rising tenor Michael Spyres in the title role, with the stunning soprano Corinne Winters as Cellini’s lover, Teresa. ENO favourite Willard White returns to the company to add Pope Clement VII to his already extensive list of roles.

Mae opera orffenedig gyntaf Berlioz wedi ei seilio ar fywgraffiad Benvenuto Cellini, eurof a cherfluniwr clodfawr o’r 16eg ganrif. Mae dau blot yn cydblethu - cariad Cellini am Teresa a’i gyflawniad gorfoleddus o gomisiwn i gastio cerflun efydd o Perseus - gan ddarparu fframwaith ar gyfer ychydig o gerddoriaeth fwyaf bywiog, cyffrous a thyner Berlioz, yn erbyn plot o gariad rhwystredig, ffoi, chwilfrydedd, camadnabyddiaeth, mwynhau seciwlar a seremoni gysegredig. Cynhyrchiad newydd sylweddol gyda chast serol. ::Dydd Mawrth 15 Gorffennaf :: Tuesday 15 July, 7yh/pm
Dydd Mercher 16 Gorffennaf :: Wednesday 16 July, 7yh/pm £8 adults, (£7) £5 children mwldan 2
DYNAMIX PERFORMING ARTS SCHOOL
Footloose

Stage Adaptation by
DEAN PITCHFORD and WALTER BOBBIE
Based on the Original Screenplay by Dean Pitchford
Music by TOM SNOW
Lyrics by DEAN PITCHFORD
Additional Music by ERIC CARMEN,
SAMMY HAGAR, KENNY LOGGINS
and JIM STEINMAN
An amateur production by arrangement with R&H Theatricals Europe Ltd.

This summer Dynamix performing arts school returns with one of the most explosive American musicals of all time - Footloose!

When Ren and his mother move from Chicago to an unknown farming town nothing prepares them for the radical measures Beaumont has gone to in order to protect their youngsters. Led by local preacher Rev Moor, the senior members of the council have banned dancing and rock music, much to Ren’s dismay. When the reverend’s rebellious daughter sets her sights on Ren the town unravels with youngsters set on changing the law.

With award winning songs such as “I Need A Hero” and “Let’s Hear It For The Boys”, dynamic dance routines and gripping scenes Footloose bursts onto the stage at Theatr Mwldan.

Yr haf hwn bydd Ysgol y Celfyddydau Perfformio Dynamix yn dychwelyd gydag un o’r sioeau cerdd fwyaf ffrwydrol erioed - Footloose! Mae Ren a’i fam yn symud o Chicago i dref fechan yng nghefn gwlad lle mae’r cyngor wedi gwahardd dawnsio a cherddoriaeth roc. Ond mae’r bobl ifanc yno yn benderfynol o newid y gyfraith. Gyda chaneuon adnabyddus a rwˆtins dawns ddeinamig daw Footloose yn fyw ar lwyfan y Mwldan. ::

Hyrwyddir gan :: Promoted by
DYNAMIX


Dydd Iau 17 Gorffennaf :: Thursday 17 July, 6.45yh/pm
LIVE BROADCAST EVENT
Dydd Mawrth 9 Medi :: Tuesday 9 Sept, 7.30yh/pm ENCORE SCREENING
£12.50 (£11.50)
mwldan 2
NATIONAL THEATRE LIVE
SKYLIGHT

Bill Nighy (Love Actually, The Best Exotic Marigold Hotel) and Carey Mulligan (Inside Llewyn Davis, The Great Gatsby) feature in the highly anticipated production of David Hare’s Skylight, directed by Stephen Daldry (The Audience), broadcast live from the West End by National Theatre Live.

On a bitterly cold London evening, schoolteacher Kyra Hollis (Carey Mulligan) receives an unexpected visit from her former lover, Tom Sergeant (Bill Nighy), a successful and charismatic restaurateur whose wife has recently died. As the evening progresses, the two attempt to rekindle their once passionate relationship only to find themselves locked in a dangerous battle of opposing ideologies and mutual desires.

Mae Bill Nighy yn serennu yn addasiad David Hare o Skylight, wedi ei gyfarwyddo gan Stephen Daldry, a’i ddarlledu’n fyw o’r West End gan National Theatre Live.
Mae’r athrawes ysgol Kyra Hollis yn derbyn ymweliad annisgwyl gan ei chyn-gariad Tom Sergeant, sydd newydd golli ei wraig. Wrth i’r noson ddatblygu, mae’r ddau yn ceisio ail-gydio yn eu perthynas a fu unwaith yn nwyfus, ond yna’n cael eu hunain ynghlwm mewn brwydr beryglus o ideolegau gwrthwynebol a dymuniadau tebyg.Dydd Sul 20 Gorffennaf :: Sunday 20 July,
7.00yh/pm £13 (£12) LIVE BROADCAST EVENT
Dydd Llun 18 Awst :: Monday 18 August,
8.00yh/pm – ENCORE SCREENING
mwldan 2
MONTY PYTHON LIVE
(MOSTLY)

For the first time in more than three decades, comedy legends Monty Python will perform live on stage together this year. Broadcast from London’s O2 Arena, Monty Python Live (mostly) will play in cinemas around the globe on Sunday 20 July.
At a combined age of just 358, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones and Michael Palin will once again perform some of their greatest hits, with modern, topical, Pythonesque twists.

Monty Python are rightfully regarded as among the world’s finest-ever comedians. They influenced a generation and revolutionised comedy. Their eagerly awaited reunion promises to be among the biggest live events of 2014.

Eleni am y tro cyntaf mewn mwy na tri degawd, bydd Monty Python, enwogion byd comedi, yn perfformio’n fyw ar y llwyfan gyda’i gilydd. Wedi ei ddarlledu’n fyw o Arena O2 Llundain bydd Monty Python Live (mostly) yn dangos yn sinemâu ar draws y byd ar ddydd Sul 20 Gorffennaf.

Gydag oed cyfunol o 358, bydd John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones a Michael Palin unwaith eto yn perfformio rhai o’u llwyddiannau mawr, ond gyda throeon modern, testunol, arddull Python.

Yn gyfiawn, caiff criw Monty Python eu hystyried ymhlith comedïwyr gorau’r byd. Maent wedi dylanwadu ar genhedlaeth ac wedi chwyldroi comedi. Mae eu haduniad, y bu disgwyl mawr amdano, yn argoeli i fod yn un o ddigwyddiadau mwyaf 2041. ::
www.montypythonlive.com
Dydd Iau 28 Awst :: Thursday 28 August,
7.00yh/pm £12.50 (£11.50)
ENCORE SCREENING
mwldan 2
SHAKESPEARE’S GLOBE ON SCREEN
THE TEMPEST (PG)
by William Shakespeare

Director: Jeremy Herrin, Designer: Max Jones
Composer: Stephen Warbeck

This summer, for the first time, Mwldan is screening three performances from Shakepeare’s Globe in London, your chance to experience three incredible new productions from the world’s most famous stage.

Prospero, Duke of Milan, usurped and exiled by his own brother, holds sway over an enchanted island. He is comforted by his daughter Miranda and served by his spirit Ariel and the deformed slave Caliban. When Prospero raises a storm to wreck this perfidious brother and his confederates on the island, his long contemplated revenge at last seems within reach.

Imbued with a spirit of magic and the supernatural, The Tempest is Shakespeare’s late great masterpiece of forgiveness, generosity and enlightenment. Jeremy Herrin’s previous work for Shakespeare’s Globe includes 2011’s much loved Much Ado About Nothing.

Roger Allam won the Olivier Award for best actor for his role as Falstaff in Henry IV parts 1 & 2 at the Globe in 2010. Other recent credits include The Thick of It (BBC) and Tamara Drewe (Film). Colin Morgan is best known for playing Merlin in the long running BBC series Merlin.

Yr haf hwn, am y tro cyntaf bydd y Mwldan yn cipio tri pherfformiad byw o Theatr Globe Shakespeare yn Llundain, eich cyfle i brofi tri chynhyrchiad newydd o lwyfan enwocaf y byd. Mae Prospero, Dug Milan, wedi ei alltudio gan ei frawd ei hun, yn rheoli dros ynys hud. Pan mae Prospero yn creu storm i ddifetha ei frawd, o’r diwedd mae’r dial y bu’n breuddwydio amdano mor hir o fewn ei gyrraedd. Campwaith o faddeuant, haelioni a goleuedigaeth. ::


Dydd Mercher 3 Medi :: Wednesday 3 September, 7.00yh/pm £12.50 (£11.50)
LIVE BROADCAST EVENT
Dydd Mawrth 23 Medi :: Tuesday 23 September, 7.00yh/pm ENCORE SCREENING
mwldan 2
RSC LIVE
THE TWO GENTLEMEN OF VERONA

Valentine and Proteus are best friends, until they fall in love with the same girl. Having travelled to Milan in search of adventure, they both fall for the Duke’s daughter Silvia. But Proteus is already sworn to his sweetheart, Julia, at home in Verona, and the Duke thinks Valentine is not good enough for his Silvia. With friendship forgotten, the rivals’ affections quickly get out of hand as the four young lovers find themselves on a wild chase through the woods, confused by mistaken identity and threatened by fierce outlaws before they find a path to reconciliation. Simon Godwin makes his RSC debut to direct Shakespeare’s exuberant romantic comedy. He is Associate Director of the Royal Court and his production of Strange Interlude recently played to critical acclaim at the National Theatre. This is the first time in 45 years The Two Gentlemen of Verona has been performed in full production on the Royal Shakespeare Theatre stage.

Mae Valentine a Proteus yn ffrindiau gorau hyd nes iddynt syrthio mewn cariad â’r un ferch. Ar ôl teithio i Filan i chwilio am antur, mae’r ddau yn gwirioni ar ferch y Dug, Silvia. Caiff cyfeillgarwch ei anghofio, mae pethau’n mynd dros ben llestri cyn iddynt ddod o hyd i ffordd i gymodi. Mae’n 45 mlynedd ers i The Two Gentlemen of Verona cael ei berfformio mewn cynhyrchiad llawn ar lwyfan Theatr Frenhinol Shakespeare. ::

OUTDOOR PERFORMANCES AT THE WELSH WILDLIFE CENTRE ESSENTIAL INFORMATION
PERFFORMIADAU AWYR AGORED YN Y CANOLFAN NATUR CYMRU GWYBODAETH ANGENRHEIDIOL
Illyria open air performances

Theatr Mwldan presents its traditional summer outdoor performances at the Welsh Wildlife Centre, Cilgerran in partnership with The Wildlife Trust of South and West Wales. The performances are presented on a site with panoramic views of the Teifi Marshes, adjacent to the Wildlife Centre building which offers meals and refreshments in The Glasshouse Café, plus gift shop and toilets.

Mae Theatr Mwldan yn cyflwyno ei pherfformiadau awyr agored traddodiadol yng Nghanolfan Natur Cymru, Cilgerran mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru. Caiff y perfformiadau eu cyflwyno ar safle sydd â golygfeydd eang o Gorstiroedd Afon Teifi, yn gyfagos ag adeilad y Ganolfan Natur sy’n cynnig prydau bwyd a lluniaeth yng Nghaffi’r Tyˆ Gwydr, yn ogystal â siop anrhegion a thai bach.

A limited amount of seating for these performances is available - please bring your own low-backed seating or rug and warm clothes. The Glasshouse Café is open for meals prior to the show (bookings on 01239 621600), or bring a picnic to enjoy! The Wildlife Centre will be open two and a half hours before each performance; the performance site opens for picnics one hour before.

Performances continue in all but the very worst weather. Tickets are non-refundable. Free car parking is available at the Wildlife Centre. Wheelchair access to performance site. Further information from Theatr Mwldan’s Box Office.

Bydd nifer cyfyngedig o seddau ar gael ar gyfer y perfformiadau hyn – dewch â’ch seddau cefnau isel eich hun neu flanced a dillad cynnes. Bydd Caffi’r Tyˆ Gwydr ar agor ar gyfer prydau bwyd cyn y sioe (bwciwch ar 01239 621600) neu dewch â phicnic i’w fwynhau! Bydd y Ganolfan Natur ar agor dwy awr a hanner cyn y perfformiad; cewch fynediad i safle’r perfformiad ar gyfer picnic awr cyn y sioe.

Bydd y perfformiadau yn parhau ymhob tywydd ond y gwaethaf. Ni ad-delir tocynnau. Bydd parcio am ddim ar gael yn y Ganolfan Natur. Mae mynediad cadair olwyn i’r safle perfformiad. Mwy o wybodaeth o Swyddfa Docynnau Theatr Mwldan. ::


Dydd Iau 31 Gorffennaf :: Thursday 31 July, 7.30yh/pm £15 (£13) £11 children
THE PIRATES OF PENZANCE
By Gilbert and Sullivan

Illyria’s cast consists of 7 actor - singers and Musical Director on piano, but that does not mean that there has been any reduction to Gilbert and Sullivan’s libretto or score. This most popular of their comic operas revolves around Frederick, an apprentice
pirate who was born on 29 February, he falls in love with a girl on land, but can’t leave the ship until his 21st Birthday (not his 21st year)! A show filled with laughter, romance and boatload of memorable songs!

Mae cast Illyria’n cynnwys 7 actor/cantor a Chyfarwyddwr Cerddorol ar biano, ond nid yw hynny’n golygu bod unrhyw gwtogi wedi bod ar libreto Gilbert nac ar sgôr Sullivan. Mae opera comig mwyaf poblogaidd Gilbert a Sullivan yn troi o gwmpas Frederick, sy’n brentis môr-leidr cafodd ei eni ar 29 Chwefror, ac sydd yna’n dysgu bod yn rhaid iddo aros gyda’r môr-ladron hyd nes ei ben-blwydd yn 21 oed!! Sioe sy’n llawn chwerthin, rhamant a llond cwch o ganeuon cofiadwy! ::


Dydd Sul 10 Awst :: Sunday 10 August, 4.00yh/pm
£13 (£11) £9 children
ROBIN HOOD
Traditional, adapted by Oliver Gray

Illyria’s production has been adapted from the earliest Robin Hood ballads - predating Chaucer. The drama is written in easy to understand verses and presents lovable characters such as Little John and Maid Marian. First performed in 2007, it remains one of Illyria’s most popular titles. Come and join in the fun as Robin hides from the Sheriff of Nottingham, stealing from the wealthy and give to those in need. You’ll definitely laugh, you’ll probably cry - and if you’re not cheering at the archery competition involving the entire audience then you must be dead. Suitable for all ages 5+.

Mae cynhyrchiad Illyria wedi ei addasu o’r baledau Robin Hood cynharaf sy’n rhagddyddio Chaucer. Mae’r ddrama wedi ei hysgrifennu mewn penillion hawdd eu deall ac mae’n cyflwyno cymeriadau hoffus megis Little John a Maid Marian. Mae’n gasgliad o straeon a berfformiwyd yn gyntaf yn 2007 ac erys yn un o deitlau mwyaf poblogaidd Illyria erioed. Dewch i ymuno yn yr hwyl wrth i Robin guddio rhag y Sheriff of Nottingham, dwyn wrth yr ariannog a rhoi i’r rhai mewn angen. ::


Dydd Mawrth 19 Awst :: Tuesday 19 August, 7.30yh/pm £13 (£11) £9 children
MACBETH
By William Shakespeare

After 23 years, Illyria is STILL the only touring theatre company that has won 4 international awards. Renowned worldwide for its clarity, quality and innovation, Illyria once again presents Shakespeare’s greatest tragedy. Macbeth’s outstanding qualities and achievements ensure that he has a bright future ahead of him. Three mad witches he meets after a battle confirm no less. Or, rather, two of them do. The third states that he will become King himself. One brief, crazy suggestion sows a seed of ambition, causes the unravelling

of a great man and incites a chain of treachery, murder and destruction. Expect a gripping story and the dazzling swordplay for which Illyria has an unmatched reputation.
Ar ôl 23 mlynedd, mae Illyria yn DAL i fod yr unig gwmni theatr teithiol sydd wedi ennill 4 gwobr ryngwladol. Yn enwog ar draws y byd am ei eglurder, ansawdd a dyfeisgarwch, mae Illyria’n mynd ati unwaith yn rhagor i gyflwyno trasiedi fwyaf Shakespeare. Mae rhinweddau neilltuol Macbeth yn sicrhau fod ganddo ddyfodol disglair o’i flaen, hynny yw, hyd nes iddo gyfarfod â thair gwrach wallgof, ac oddi yno mae un awgrymiad hurt yn arwain at ei ddinistr. Disgwyliwch stori afaelgar a chleddyfa gwych. ::Dydd Sul 31 Awst :: Sunday 31 August, 4.00yh/pm £13 (£11) £9 children
GEORGE’S MARVELLOUS MEDICINE
By Roald Dahl, adapted by David Wood

Illyria returns with yet another Roald Dahl classic full of (literally) larger-than-life characters. It is the first day of half term, Gran has written to say she is coming to stay and George will have to give up his bedroom. It would not be so bad if Grandma were a nice Grandma. But George’s Grandma is horrible. “George do this!” “George do that!” “George is it time for my medicine?” What’s the point of taking medicine, George wonders, when it’s clearly not doing her any good and it certainly isn’t making her any nicer? So George decides to concoct his own medicine which he gives to Grandma on a spoon - with hilarious results! Suitable for all ages 5+.

Dychwela Illyria gyda chlasur arall o waith Roald Dahl. Mae’n ddiwrnod cyntaf hanner tymor ac mae Mamgu wedi ysgrifennu i ddweud ei bod yn dod i aros a bydd yn rhaid i George rhoi ei ystafell wely iddi. Byddai ddim cynddrwg petasai Mamgu yn fam-gu neis. Ond mae Mamgu George yn ych a fi. Mae George yn mynd ati i gymysgu moddion arbennig iawn iddi, gan nad yw’r moddion sydd ganddi nawr yn ei gwneud ddim yn neisiach - gyda chanlyniadau doniol tu hwnt! ::


Dydd Iau 4 Medi :: Thursday 4 September, 6.45yh/pm £12.50 (£11.50) LIVE BROADCAST EVENT
mwldan 1
Dydd Llun 22 Medi :: Monday 22 September, 6.45yh/pm ENCORE SCREENING
mwldan 2
NT LIVE
MEDEA

Terrible things breed in broken hearts.

Helen McCrory (The Last of the Haussmans) returns to the National Theatre to take the title role in Euripides’ powerful tragedy, in a new version by Ben Power, directed by Carrie Cracknell. Music for MEDEA will be composed by Mercury Prize and Grammy Award-nominated band Goldfrapp Medea is a wife and a mother. For the sake of her husband, Jason, she’s left her home and borne two sons in exile. But when he abandons his family for a new life, Medea faces banishment and separation from her children. Cornered, she begs for one day’s grace.

It’s time enough. She exacts an appalling revenge and destroys everything she holds dear.

Mae Helen McCrory (The Last of the Haussmans) yn dychwelyd i’r National Theatre i gymryd y rôl deitl yn nhrasiedi grymus Euripides, mewn fersiwn newydd gan Ben Power, sydd wedi ei gyfarwyddo gan Carrie Cracknell.

Mae Medea yn wraig ac yn fam. Er mwyn ei gwˆr Jason, mae wedi gadael ei chartref a magu dau fab mewn alltudiaeth. Ond pan mae’n gadael ei deulu i ddechrau bywyd newydd, mae Medea yn wynebu alltudiaeth a gwahaniad oddi wrth ei phlant.
Wedi ei chorneli, mae’n gofyn am ddiwrnod o ras. Mae’n ddigon o amser iddi dalu’r pwyth yn ôl a dinistrio popeth sy’n annwyl iddi. ::


Dydd Gwener 5 Medi :: Friday 4 September, 7.30yh/pm
Dydd Sadwrn 6 Medi :: Saturday 6 September, 7.30yh/pm £7
mwldan 2
CARDIGAN THEATRE
KISS ME LIKE YOU MEAN IT
Written by Chris Chibnall

In local community theatre company Cardigan Theatre’s autumn production it’s 3am and the party inside is just coming to an end. However, this is where Tony and Ruth have their first encounter and the magic follows from there. Meanwhile, upstairs, Don and Edie are having a party of their own! This fantastic romantic comedy was written by one of the lead writers of ‘Life on Mars’, ‘Torchwood’ & ‘Dr. Who’, Chris Chibnall. The story follows these two couples through the early morning to sunrise, showing just what the true meaning of love is...

Contains adult themes and strong language. 18+

Mae’n 3yb ac mae’r parti ar fin dod i ben. Fodd bynnag, dyma le mae Tony a Ruth yn closio am y tro cyntaf ac mae’r hud yn dilyn gyda hynny. Yn y cyfamser, i fyny’r grisiau, mae Don ac Edie yn cael parti eu hunain! Mae’r comedi ramantus wych hon yn dilyn hanes dau bâr o fore cynnar hyd nes gwawrio, gan ddangos beth yw gwir ystyr cariad.....

Yn cynnwys themâu oedolion ac iaith gref. 18+ ::

Hyrwyddir gan :: Promoted by
CARDIGAN THEATREDydd Mercher 10 Medi :: Wednesday 10 September, 7.30yh/pm £13 (£12)
mwldan 2
SAM SWEENEY
MADE IN THE GREAT WAR

In 2009 Sam Sweeney, fiddle player with Bellowhead, bought a violin in Oxford. It had all the appearance of a new instrument but the label inside gave the date 1915 and the name Richard S Howard.

Discovery of the history behind the fiddle has inspired Sam to create a multi-media performance telling the incredible story of the fiddle which took nearly 100 years to complete, to mark the 100th anniversary of the start of World War I. Collaborating with award-winning story-teller Hugh Lupton, fellow Bellowhead band mate Paul Sartin and acclaimed concertina player Rob Harbron, as well as Bellowhead lighting designer Emma Thompson who has developed set, projections and lighting for the show, MADE IN THE GREAT WAR will bring the reality of World War I into 2014, as Sam performs the show with the actual fiddle made by non-returning World War I soldier Richard Howard.

Pan brynodd Sam Sweeney, chwaraewr ffidil gyda Bellowhead, feiolin yn 2009, roedd ganddi ymddangosiad offeryn newydd sbon, ond y dyddiad ar y label tu mewn oedd 1915. Ar ôl ymchwilio, darganfu Sam fod gan ei offeryn newydd, hanes diddorol iawn, ac mae’r stori hon wedi ysbrydoli Sam i greu perfformiad aml-gyfrwng sy’n adrodd hanes rhyfeddol ei ffidil a gymrodd bron canrif i’w chwblhau, i farcio canmlwyddiant dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf. Gan gyd-weithredu â’r storïwr clodfawr Hugh Lupton, ei gyd-aelod o’r band Bellowhead, Paul Sartin y chwaraewr consertina enwog Rob Harbron, yn ogystal â dylunydd goleuo Bellowhead, Emma Thompson, sydd wedi datblygu set, tafluniadau a goleuadau ar gyfer y sioe, bydd MADE IN THE GREAT WAR yn dod â realiti’r Rhyfel Byd Cyntaf i 2014, wrth i Sam berfformio’r sioe gyda ffidil go iawn a grëwyd gan Richard Howard, milwr ni ddychwelodd o’r Rhyfel Byd Cyntaf. ::Dydd Iau 11 Medi :: Thursday 11 Medi, 7.00yh/pm
£12.50 (£11.50) ENCORE SCREENING
mwldan 2
SHAKESPEARE’S GLOBE ON SCREEN
MACBETH (PG)
by William Shakespeare
Director: Eve Best
Designer: Mike Britton
Composer: Olly Fox

When three witches tell Macbeth that he is destined to occupy the throne of Scotland, he and his wife choose to become the instruments of their fate and to kill the first man standing in their path, the virtuous King Duncan. But to maintain his position, Macbeth must keep on killing – first Banquo, his old comrade-in-arms; then, as the atmosphere of guilt and paranoia thickens, anyone who seems to threaten his tyrant’s crown.
From its mesmerising first moments to the last fulfilment of the witches’ prophecy, Shakespeare’s gripping account of the profoundest engagement with the forces of evil enthrals the imagination.

Pan mae tair gwrach yn dweud wrth Macbeth mai ei dynged fydd meddiannu gorsedd yr Alban, y mae ef a’i wraig yn dewis fod yn offerynnau eu ffawd ac i ladd y dyn cyntaf yn eu ffordd, sef Brenin Duncan. Ond i gynnal ei safle rhaid i Macbeth parhau i ladd... ::Dydd Sadwrn 13 Medi :: Saturday 13 September, 7.30yh/pm £13 (£11)
mwldan 2
FRAPETSUS
THE GOOD, THE BAD AND THE WELSH

Following on from the huge success of the hilarious ‘I’ll Be There Now, In A Minute!’, this autumn sees the return of the loveable Williams family to the Theatre stage.

Dating disaster Rhodri has achieved the impossible. He’s finally found the woman of his dreams, but can he escape from his Mam’s meddling ways? Can Dad, Dai, prove to be the saint holding the family together in the city of sin?

Writer Jack Llewellyn takes us from the rolling hills of Carmarthenshire to the bright lights of Las Vegas with another action packed comedy, featuring Trimsaran’s favourite family.

Book your tickets now, but remember – What happens in Vegas, stays in Vegas!
Yn dilyn llwyddiant ‘I’ll be there now, in a minute!’ mae’r teulu Williams annwyl yn dychwelyd i’r llwyfan. Yn anhygoel, mae Rhodri wedi dod o hyd i’w fenyw berffaith, ond a all ddianc rhag busnesa ei fam? A all Dad, Dai, brofi mai ef sy’n dal y teulu at ei gilydd wrth iddynt ymweld â Las Vegas? Cofiwch, mae’r hyn sy’n digwydd yn Vegas, yn aros yn Vegas! ::Dydd Sadwrn 20 Medi :: Saturday 20 September, 1.00 & 3.30yp/pm £8.50 (£7.50)
mwldan 2
BLUNDERBUS THEATRE COMPANY
HUGLESS DOUGLAS

Hugless Douglas is a huggable, lovable young brown bear who wakes up one morning in need of a hug. He tries to find the perfect one, but none of them seem quite right. After all, there are so many different hugs to choose from. But Douglas soon discovers that there’s only one hug that will do - a big bear hug from his mum!

Blunderbus is proud to present this delightful new show which comes to life with an irresistible blend of music, puppetry and high energy storytelling.

Little Cubs aged 3 - 7 years old will love this heartwarming tale, but grown-up bears will have lots of fun, too. Join Douglas in this happy new show, full of laughter, sing along songs and plenty of opportunities to join in!

Mae Hugless Douglas yn arth fach frown gariadus sy’n dihuno un bore yn eisiau cwtsh. Mae’n ceisio dod o hyd i’r cwtsh perffaith, ond does dim un yn taro’r nod. Ond cyn hir mae Douglas yn darganfod mai dim ond un cwtsh sy’n gwneud y tro - cwtsh enfawr wrth ei fam! Sioe hyfryd gyda chymysgedd o gerddoriaeth, pypedwaith ac adrodd stori gyda digon o gyfle i gymryd rhan a chanu ynghyd. Ar gyfer eirth bach 3 - 7 oed, yn sbort i bobl o bob oed! ::

“Storytelling for young hearts and minds!” The ListDydd Iau 25 Medi :: Thursday 25 Medi,
7.00yh/pm £12.50 (£11.50)
ENCORE SCREENING
mwldan 2
SHAKESPEARE’S GLOBE ON SCREEN
A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM (PG)
by William Shakespeare

Director: Dominic Dromgoole
Designer: Jonathan Fensom
Composer: Claire van Kampen
Hermia loves Lysander and Helena loves Demetrius – but Demetrius is supposed to be marrying Hermia… When the Duke of Athens tries to enforce the marriage, the lovers take refuge in the woods and wander into the midst of a dispute between the king and queen of the fairies.

Shakespeare put some of his most dazzling dramatic poetry at the service of this teasing, glittering, hilarious and amazingly inventive play, whose seriousness is only fleetingly glimpsed beneath its dreamlike surface.

Michelle Terry won the 2011 Olivier Award for her portrayal of Sylvia in Tribes (Royal Court). Michelle returns to the Globe having previously played the Princess of France in Love’s Labour’s Lost (2007).

Mae Hermia yn caru Lysander a Helen yn caru Demetrius – ond mae Demetrius i fod i briodi Hermia.... Pan mae Dug Athens yn ceisio gorfodi’r briodas, mae’r cariadon yn chwilio lloches yn y goedwig ac yn cerdded mewn i ffrae rhwng brenin a brenhines y tylwyth teg. ::


Dydd Mawrth 30 Medi :: Tuesday 30 September, 7.30yh/pm £9 (£8)
mwldan 2
THEATR BARA CAWS
GARW
gan Sion Eirian

Y cast | Cast: Rhys Parry Jones,
Eiry Thomas, Gwawr Loader, Sion Ifan
Cyfarwyddwr | Director: Betsan Llwyd

Diwedd yr 80au yn Nyffryn Aman. Mae’r byd yn newid i Llew, cyn löwr a chyn focsiwr. Nid dwylo galrw’r dynion sy’n cynnal teuluoedd bellach, ond bysedd diwyd y gwragwedd. Os yw gorwelion Llew yn culhau, mae gorwelion Sara ei wraig a Lowri ei ferch yn lledaenu i gyfeiriadau annisgwyl. A gyda’r holl newidiadau mae seiliau’r aelwyd yn simsanu.

Drama newydd heriol am bobol a’u brwydrau mewn cyfnod o newid ysgytwol yn haners diweddar Cymru.

The Aman Valley at the end of the 80s. Llew’s world, an ex-miner and ex-boxer, is changing. Supporting the families now are not the rough hands of the men but the industrious fingers of the women. And as Llew’s horizons narrow, the horizons of Sara his wife, and Lowri his daughter widen in unforeseen directions. And in the wake of these changes, the foundations of the home begin
to crumble.
A challenging new play about people and their personal battles in a time of great change in Wales.

Addas i rhai dros 14 oed | For 14+ ::


Dydd Mawrth 7 Hydref :: Tuesday 7 October,
7.00yh/pm £13 (£11) £8 Children
mwldan 2
THE THEATRE CHIPPING NORTON
AROUND THE WORLD IN 80 DAYS

A joyfully frenetic whirlwind of a show, full of daft Victorian invention, daring deeds and downright silliness. Three actors portray a cast of thousands in this madcap adaptation of Jules Verne’s globetrotting classic, bringing to life sea storms, police chases and even elephant rides!

This brand new production brings the sounds, the smells and even the tastes of a monumental circumnavigation to a stage near you. The sheer spirit of theatrical imagination combines with the great age of industrial invention to produce a piece of theatre that will have you crying with laughter as you travel the world.

With a production style that incorporates elements of The 39 Steps, classic farces, theatrical storytelling and Heath-Robinson inventiveness, the joy is watching three extraordinary performers deliver a huge cast of characters that span the globe. A quirky, ingenious set channels the spirit of Victorian invention to deliver the sounds, sights and even smells of world travel.

Perfect for adults, families and children over 7 years

Corwynt o sioe, yn llawn dyfeisgarwch hurt oes Fictoria, gweithredu mentrus a ffolineb llwyr! Mae tri actor yn portreadu cast o filoedd, gan ddod â stormydd môr, erlidiau’r heddlu a reidiau ar gefn eliffant yn fyw! Daw’r cynhyrchiad newydd hwn a seiniau, aroglau a hyd yn oed blasau’r daith hon o gwmpas y glôb atoch. Mae dychymyg theatraidd yn cyfuno ag oes fawr dyfeisio diwylliannol i gynhyrchu darn o theatr bydd yn eich gwneud i grio wrth chwerthin wrth i chi deithio’r byd.

Yn berffaith i oedolion, teuluoedd a phlant dros 7 mlwydd oed. ::

“A rollicking piece of family theatre.” The Stage


Dydd Sadwrn 11 Hydref :: Saturday 11 October, 6.00yh/pm £16 (£15)
mwldan 2
LIVE BROADCAST EVENT
THE MET OPERA
MACBETH (Giuseppe Verdi)

Star soprano Anna Netrebko delivers her searing portrayal of Lady Macbeth, the mad and murderous mate of Željko Luci´c’s doomed Macbeth, for the first time at the Met. Adrian Noble’s chilling production of Verdi’s masterful adaptation of Shakespeare’s tragedy also stars Joseph Calleja as the noble Macduff and René Pape as Banquo. Fabio Luisi conducts.

Mae’r seren soprano Anna Netrebko yn cyflwyno ei phortread seriol o Lady Macbeth, cymar gwallgo’ a llofruddiog y Macbeth condemniedig yng nghynhyrchiad Îeljko Luãiç, am y tro cyntaf yn y Met. Mae cynhyrchiad iasol Adrian Noble o addasiad medrus Verdi ar drasiedi Shakespeare hefyd yn serennu Joseph Calleja fel y bonheddig Macduff a René Pape fel Banquo. Fabio Luisi sy’n arwain. ::


Dydd Mawrth 14 Hydref :: Tuesday 14 October, 7.30yh/pm £9
mwldan 2
THE CILGERRAN PLAYERS
OH WHAT A LOVELY WAR!

To mark the centenary of the start of the Great War, the Cilgerran Players present the ground-breaking musical satire first staged in 1963 by Joan Littlewood and her Theatre Workshop. Alternating comedy and pathos and incorporating some of the best-known songs and parodies of the First War, this work has stood the test of time and continues to entertain and fascinate audiences today.

I farcio canmlwyddiant dechrau’r Rhyfel Mawr, mae’r Cilgerran Players yn cyflwyno’r ddrama watwar gerddorol arloesol a lwyfannwyd yn gyntaf ym 1963. Gan amrywio comedi a phathos ac ymgorffori rhai o’r caneuon a pharodïau mwyaf adnabyddus y Rhyfel Byd Cyntaf, mae’r gwaith hwn yn dal i ddifyrru a phlesio cynulleidfaoedd heddiw. ::

Hyrwyddir gan :: Promoted by
THE CILGERRAN PLAYERS


Dydd Mawrth 14 Hydref :: Tuesday 14 October, 6.30yh/pm £16 (£15)
mwldan 1
LIVE BROADCAST EVENT
ENGLISH NATIONAL OPERA
OTELLO

Following the incredible success of ENO’s Peter Grimes, lead tenor Stuart Skelton is reunited with award-winning director David Alden and acclaimed conductor Edward Gardner in Verdi’s opera inspired by Shakespeare’s tragic play.

Mae’r tenor arweiniol Stuart Skelton yn ail-uno gyda’r cyfarwyddwr clodfawr David Alden a’r arweinydd blaengar Edward Gardener yn opera Verdi sydd wedi ei hysbrydoli gan ddrama drasig Shakespeare. ::


Dydd Iau 16 Hydref :: Thursday 16 October,
7.15yh/pm £16 (£15) ENCORE SCREENING
mwldan 2
THE ROYAL BALLET
MANON (MacMillan)

Manon Lescaut is a beautiful young woman who falls prey to the moral corruption of 18th century Paris. Kenneth MacMillan brings Manon’s story vividly to life, with his ballet, which evokes the brutality and decadence described in Abbé Prévost’s infamous novel, as well as the feckless character of Manon herself – torn between love for the poet Des Grieux and her desire for money and attention. The cast of complex characters includes the callous Monsieur GM, the swaggering Jailer, Manon’s roguish brother Lescaut and his coquettish Mistress, but at the ballet’s heart are the duets MacMillan created for Manon and Des Grieux, which are among the most emotionally intense and erotically charged ever choreographed.

Merch brydferth ifanc yw Manon Lescaut yn sy’n cael ei llygru’n foesol gan Baris y 18fed ganrif. Mae’r bale hon sy’n dod â nofel ddrwg-enwog Abbé Prévost yn fyw, yn portreadu cymeriad Manon - wedi rhwygo rhwng cariad am y bardd Des Grieux a’i hawydd am arian a sylw. ::


Dydd Gwener 17 Hydref :: Friday 17 October, 7.30yh/pm £13 (£12)
mwldan 2
BLACK RAT PRODUCTIONS AND BLACKWOOD MINERS’ INSTITUTE CO-PRODUCTION
BEDROOM FARCE
By Alan Aykbourn
Directed by Richard Tunley

From the team behind Bouncers, Up ‘n’ Under: The Welsh Tour, Neville’s Island and last year’s high-flying hit Boeing Boeing.

Funny, gripping and acutely observed, Alan Ayckbourn’s sophisticated ‘70s comedy lifts the lid on the secrets of marriage - from the impetuous joy of new love to unshakable lifelong partnership. Over the course of one night, an outrageously selfish couple parade their problems around the bedrooms of three other couples, exposing the cracks in other people’s marriages as well as their own. Tightly written and exceptionally funny, Bedroom Farce explores the different pressures of relationships at their different stages, slicing deep into the soul of suburbia.

Ayckbourn’s comic masterpiece brought to you with the usual Black RAT high energy and gusto!

Yn ddoniol, yn afaelgar ac yn sylwgar, mae comedi’r 70au hon gan Alan Ayckbourn yn datgelu cyfrinachau priodas. Dros un noson, mae pâr hunanol yn dinoethi eu problemau yn ystafelloedd wely tri phâr arall, gan amlygu’r craciau mewn priodasau pobl eraill yn ogystal â’u priodas nhw eu hunain. Wedi ei chyflwyno gydag egni ac awch arferol Black RAT. Noson wych yn y theatr. ::


Dydd Sadwrn 18 Hydref :: Saturday 18 October, 6.00yh/pm £16 (£15)
mwldan 2
LIVE BROADCAST EVENT
THE MET OPERA
LE NOZZE DI FIGARO (THE MARRIAGE OF FIGARO)(Mozart)

Met Music Director James Levine conducts a spirited new production of Mozart’s masterpiece, directed by Richard Eyre, who sets the action of this classic domestic comedy in a 19th-century manor house in Seville, but during the gilded age of the late 1920s. Dashing bass-baritone Ildar Abdrazakov leads the cast in the title role of the clever servant, opposite Marlis Petersen as his bride, Susanna, Peter Mattei as the philandering Count they work for, Marina Poplavskaya as the long-suffering Countess, and Isabel Leonard as the libidinous pageboy Cherubino.

Mae Cyfarwyddwr Cerddorol y Met, James Levine, yn arwain cynhyrchiad newydd nwyfus o gampwaith Mozart, wedi ei gyfarwyddo gan Richard Eyre, sy’n gosod cyffro’r gomedi ddomestig glasurol hon mewn plasty 19eg ganrif yn Seville, ond yn ystod oes euraidd diwedd y 1920au. Y bas bariton hoenus Ildar Abdrazakov sy’n arwain y cast yn rôl deitl y gwas clyfar, gyda Marlis Petersen fel ei wraig Susanna, Peter Mattei fel yr Iarll merchetgar maent yn gweithio iddo, Marina Poplavskaya fel yr Iarlles ddioddefgar, ac Isabel Leonard fel y gwas bach chwantus Cherubino. ::

Dydd Sadwrn 25 Hydref :: Saturday 25 October, 7.00yh/pm £8.50 (£7.50)
mwldan 2
HUMMADRUZ YOUTH THEATRE & CIRCUS
THE PLANETS

Following 2013’s tour of “Journey to the Centre of the Earth”, Hummadruz looks to the heavens and presents a psychedelic, multi-coloured voyage through the Cosmos. Gustav Holst’s astrological take on The Planets has inspired seven stories that will transport you to an Underwater Kingdom, the Elastic Planet, through time and beyond our Solar System.

Performed by a talented group of young people, this major tour is a mix of Ultra-Violet Circus, Dance, Theatre and Illusion. Featuring the recording of Simon Rattle and the Berliner Philharmoniker Orchestra. Suitable for ages 5+.

Taith liwgar, seicedelig drwy’r cosmos, mae The Planets gan Gustav Holst wedi ysbrydoli’r saith stori hon a fydd yn eich cludo i Deyrnas Dan y Dwˆr. Y Blaned Elastig, trwy amser a thu hwnt Cyfundrefn yr Haul. Mae’r daith hon yn gymysgedd o Syrcas Uwch Fioled, Dawns, Theatr a Rhith. Yn cynnwys recordiad o Simon Rattle a Cherddorfa Berliner Philharmoniker. ::


Dydd Llun 27 Hydref :: Monday 27 October, 2.00yp/pm £8.50 (£7.50)
mwldan 2
LYNGO THEATRE
JACK AND THE BEANSTALK
By Marcello Chiarenza

Adapted and performed by Patrick Lynch
Music by Carlo ‘Cialdo’ Capelli
Design assistant Elena Marini

Fee Fi Fo Fum! It’s a giant of a show, we’d love you to come!
This classic fairytale now gets the Lyngo treatment so expect lots of surprises, a gripping story and beautiful images as Jack sells his cow for 5 magic beans and finds himself in the land above the clouds. It’s a show for the over 3’s (and their giants) with something for everyone – enormous shoes, tiny houses, showers of silver and gold and a big, leafy explosion! Ages 3+

Mae’r stori tylwyth teg hon yn derbyn ailwampiad Lyngo felly disgwyliwch sawl syrpreis, stori afaelgar a delweddau prydferth wrth i Jack werthu ei fuwch am 5 ffeuen hud a chael ei hun mewn gwlad uwch ben y cymylau. Mae’n sioe i blant dros 3 oed gyda rhywbeth i bawb! ::


Dydd Llun 27 Hydref :: Monday 27 October, 7.15yh/pm £16 (£15)
mwldan 2
ROYAL OPERA
I DUE FOSCARI (Verdi)

Plácido Domingo returns to give his first London performance of another major Verdi baritone role. I Due Foscari is based on a play by Byron set in 15th-century Venice. The two Foscari of the title are the city’s Doge, Francesco Foscari (sung by Domingo) and his son, Jacopo (Francesco Meli), who has been brought back from exile to face charges of treason. Jacopo is innocent, but neither the pleas of Jacopo’s wife Lucrezia (Maria Agresta) nor those of his powerful father are enough to save Jacopo from condemnation by the hostile Council of Twelve. This taut, sombre drama provides the basis for one of Verdi’s most arresting early scores, not heard at the Royal Opera House since 1995 and newly presented in an acclaimed staging by the American director Thaddeus Strassberger, which had a much praised premiere in Los Angeles in 2012 and has gone on to further success in Valencia and Los Angeles.

Mae Cyfarwyddwr Cerddorol y Met, James Levine, yn arwain cynhyrchiad newydd nwyfus o gampwaith Mozart, wedi ei gyfarwyddo gan Richard Eyre, sy’n gosod cyffro’r gomedi ddomestig glasurol hon mewn plasty 19eg ganrif yn Seville, ond yn ystod oes euraidd diwedd y 1920au. Y bas bariton hoenus Ildar Abdrazakov sy’n arwain y cast yn rôl deitl y gwas clyfar, gyda Marlis Petersen fel ei wraig Susanna, Peter Mattei fel yr Iarll merchetgar maent yn gweithio iddo, Marina Poplavskaya fel yr Iarlles ddioddefgar, ac Isabel Leonard fel y gwas bach chwantus Cherubino. ::
Dydd Mercher 29 Hydref :: Wednesday 29 October, 7.30yh/pm £12 (£10) £8 Child
mwldan 2
MORGAN & WEST
A GRAND ADVENTURE

After their Mwldan debut in 2013 Morgan & West return with a brand new show. Gadzooks! Time travelling Victorian magicians Morgan & West have lost the secrets to all of their tricks and by hell or high water intend to get them back. Join the dashing duo in a thrilling adventure show filled to the brim with magic as they cross continents, meddle with miscreants and sneak into secret societies.

Can Morgan & West catch the crooks, recover their quarry and confound the crowds with their clever conjuring? Find out in… Morgan & West: A Grand Adventure!
Mae’r dewiniaid Fictoraidd sy’n teithio trwy amser, Morgan &West, wedi colli cyfrinachau eu holl driciau ac yn benderfynol o’u cael yn ôl. Ymunwch â’r ddau mewn sioe antur gyffrous sy’n llawn dop o hud a lledrith. ::

“A marvellous magical spectacle that will awe and entertain both adults and children.” ***** Three Weeks


Dydd Mawrth 4 Tachwedd :: Tuesday 4 November, 7.15yh/pm £16 (£15)
mwldan 2
ENCORE BROADCAST EVENT
THE MET OPERA
CARMEN (Bizet)

AN ENCORE (REPEAT) SCREENING OF A PERFORMANCE CAPTURED LIVE ON
SATURDAY 1 NOVEMBER DANGOSIAD ENCORE (AIL-BERFFORMIAD) O BERFFORMIAD A GIPIWYD YN FYW AR DYDD SADWRN 1 TACHWEDD

Richard Eyre’s mesmerising production of Bizet’s steamy melodrama returns with mezzo-soprano Anita Rachvelishvili singing her signature role of the ill-fated gypsy temptress. Aleksandrs Antonenko plays her desperate lover, the soldier Don José, and Ildar Abdrazakov is the swaggering bullfighter, Escamillo, who comes between them. Pablo Heras-Casado conducts the irresistible score, which features one beloved and instantly recognisable melody after another.

Mae cynhyrchiad mesmereiddiol Richard Eyre o felodrama angerddol Bizet yn dychwelyd gyda’r fezzo-soprano Anita Rachvelishvili yn canu ei rôl enwog, sef y temtwraig sipsi anffortunus. Aleksandrs Antonenko sy’n chwarae ei chariad, y milwr Don José, ac Ildar Abdrazakov yw’r ymladdwr teirw llawn swae, Escamillo, sy’n dod rhyngddynt. Pablo Heras-Casado sy’n arwain y sgôr rhyfeddol, sy’n cynnwys un felodi hoffus ac adnabyddus ar ôl y llall. ::
Dydd Gwener 7 Tachwedd :: Friday 7 November, 7.30yh/pm £13 (£12)
mwldan 2THE EGG AND SOUTHBANK CENTRE
THE QUEEN’S KNICKERS

Based on the book by
Nicholas Allan
Adapted by Oliver Birch
and John Biddle
Directed by Lee Lyford

Get your knickers in a twist with this classic comedy for wise young children.
What would you do if you lost the Queen’s pants?

Dilys, the Queen’s maid, is the royal custodian of her Majesty’s ‘intimate apparel’, otherwise known as the Queen’s knickers. She guards HRH’s smalls as if they were the crown jewels. She would be mortified if anyone got a glimpse of them.

But one day the knickers go missing, causing a national state of emergency and a diplomatic incident of catastrophic proportions.

A celebration of the garments we all wear, but never show, this children’s classic is inventively told by two elastic actors.

It’s all about knickers but it definitely won’t be pants!

Age recommendation: 3 +, Running Time: 55 minutes
©1994 by permission of Nicholas Allan

Beth fyddech yn gwneud petaech yn colli pants y Frenhines?

Mae Dilys, morwyn dillad isaf y Frenhines yn eu gwarchod gyda’i bywyd, ond un diwrnod maent yn diflannu, gan achosi argyfwng gwladol a digwyddiad diplomyddol difrifol. Caiff y stori hon ei hadrodd yn ddyfeisgar gan ddau actor elastig! ::


Dydd Mercher 19 – Dydd Sadwrn 22 Tachwedd, 7.30yh/pm :: Wednesday 19 – Saturday 22 November, 7.30yh/pm
mwldan 2
OPERA TEIFI
AUTUMN PRODUCTION

The ever-popular local operatic company present their annual autumn production. Further details will be announced in the next programme.

Cynhyrchiad hydref gan y cwmni poblogaidd Opera Teifi. Caiff manylion pellach eu cyhoeddi yn y rhaglen nesaf. ::

Hyrwyddir gan :: Promoted by
OPERA TEIFI


Dydd Mercher 26 Tachwedd :: Wednesday 26 November, 7.15yh/pm £16 (£15)
mwldan 1
LIVE BROADCAST EVENT
ROYAL OPERA
L’ELISIR D’AMORE

Donizetti’s romantic comedy of rural life shines brilliantly in Laurent Pelly’s hilarious staging, which matches the piece’s perfect blend of sentiment and tomfoolery. Italian conductor and former Jette Parker Young Artist Daniele Rustioni conducts a starry cast. Lucy Crowe takes the dazzling soprano lead as Adina, the most sophisticated woman in the village, loved from afar by Vittorio Grigolo’s handsome but shy Nemorino. Nemorino meets a worrying rival in Levente Molnár’s braggart Sergeant Belcore, until the love potion sold to him by Bryn Terfel’s larger-than-life travelling quack, Dr Dulcamara, gives him a powerful dose of courage – with both comic and touching results.

Yng nghomedi ramantus Donizetti am fywyd gwledig, Adina yw’r fenyw fwyaf soffistigedig yn y pentref, a’r golygus er swil Nemorino sy’n ei charu o bellter. Ond mae Sergeant Belcore yn gystadleuydd iddo hyd nes i ddiod hud Dr Dulcamara rhoi hwb nerthol o ddewrder iddo - gyda chanlyniadau comig a theimladwy. ::

Dydd Gwener 28 Tachwedd :: Friday 28 November, 8.00yh/pm £14 (£13)
mwldan 2
MARTIN SIMPSON

There is no doubt that after 35 years as a professional musician Martin is, right now, better than ever. Widely acknowledged as one of the finest acoustic and slide guitar players in the world, his interpretations of traditional songs are masterpieces of storytelling. His solo shows are intense, eclectic, spellbinding and deeply moving.
His career includes collaborations on stage and record with June Tabor, Dick Gaughan and many more. Martin has been nominated an astounding 31 times in the fifteen years of the BBC Radio 2 Folk Awards - more than any other performer - with 12 nominations for Musician of The Year, which he has won twice. 2008 saw an incredible 5 nominations for “Prodigal Son” and 2 wins, whilst in 2010 he had an unprecedented 6 nominations for his CD, “True Stories” and a win for Best Traditional Track, “Sir Patrick Spens”.

In 2013, Martin celebrated his 60th year with some major festival appearances and the launch of his latest album Vagrant Stanzas. Martin will be embarking on some major touring throughout 2014.

Ar ôl 35 mlynedd fel cerddor proffesiynol, nid oes unrhyw amheuaeth bod Martin nawr yn well nag erioed. Mae’n adnabyddus fel un o chwaraewyr gitâr sleid ac acwstig gorau’r byd. Mae ei sioeau unigol yn ddwys, yn eclectig, yn gyfareddol ac yn hynod drawiadol. Nid oes unrhyw un wedi cyfuno elfennau amrywiol cerddoriaeth Prydain, Affro-Americanaidd a hen amser cystal â Simpson. Yn ogystal, mae ei gyfansoddi ei hun wedi cynhyrchu ambell berl. Mae wedi cyd-weithredu gyda nifer o enwogion y byd cerddorol ar hyd ei yrfa, a chafodd ei enwebu 31 gwaith yn hanes 15 mlynedd Gwobrau Gwerin BBC Radio 2, mwy nag unrhyw berfformiwr arall. Mae Martin Simpson yn gitarydd unigol, cynnil a chelfydd, a bydd yn cychwyn ar deithiau sylweddol yn ystod 2014. ::
Dydd Iau 4 Rhagfyr :: Thursday 4 December, 7.30yh/pm £15 (£14)
mwldan 2
BALLET THEATRE UK
SWAN LAKE

Swan Lake remains one of the most enduring, moving and irreplaceable classical ballet due to its fantastic plot filled with romance, sorcery and betrayal. Join Ballet Theatre UK with their spectacular new production of this timeless classic. This immortal tale tells of a Princess held captive as a swan by the spell of an evil magician, a spell that can only be broken if the Prince swears true love to her.

Celebrating their 10th new production, Ballet Theatre UK will be recreating this iconic masterpiece for a new generation, featuring their international cast of super-talented dancers, over 120 new costumes and stunning stage sets, this production promises to be the highlight of the season.

Erys Swan Lake yn un o’r baleoedd clasurol mwyaf bythol, teimladwy ac unigryw o ganlyniad i’w phlot gwych sy’n llawn rhamant, dewiniaeth a brad. Mae’r stori anfarwol hon yn adrodd hanes Tywysoges sy’n cael ei chaethiwo fel alarch gan sbel dewin atgas, sbel gellir ond ei chwalu pan fydd Tywysog yn datgan ei gwir gariad amdani. Campwaith yn cynnwys cast dawnus, dros 120 o wisgoedd newydd a setiau llwyfan moethus, mae’r cynhyrchiad hwn yn siwˆr o goroni’r tymor. ::


Dydd Sadwrn 13 Rhagfyr :: Saturday 13 December, 6.00yh/pm £16 (£15)
mwldan 2
LIVE BROADCAST EVENT
THE MET OPERA
DIE MEISTERSINGER VON NÜRNBERG (Wagner)

James Levine returns to one of his signature Wagner works conducting this epic comedy which is back at the Met for the first time in eight years. A group of Renaissance “master singers” whose song contest unites a city - Johan Reuter, Johan Botha, and Annette Dasch lead the superb international cast in this charming and magisterial celebration of the power of music and art.

James Levine sy’n dychwelyd gydag un o’i weithiau Wagner nodweddiadol wrth arwain y comedi epig hon - yn ôl yn y Met am y tro cyntaf mewn wyth mlynedd - am grwˆp o “meistri canu” y Dadeni sy’n aduno dinas gyda’u cystadleuaeth ganu. Johan Reuter, Johan Botha, ac Annette Dasch sy’n arwain cast rhyngwladol rhagorol yn
y dathliad hyfryd a meistrolgar hwn o bwˆer cerddoriaeth a chelf. ::Dydd Mawrth 16 Rhagfyr :: Tuesday 16 December, 7.15yh/pm £16 (£15)
mwldan 2
THE ROYAL BALLET
ALICE’S ADVENTURES IN WONDERLAND

Christopher Wheeldon’s full-length ballet based on Lewis Carroll’s book is an exuberant piece of storytelling featuring an instantly recognisable cast of characters, among them a tap-dancing Mad Hatter, a tetchy White Rabbit and a raucously bad-tempered Queen of Hearts.

Wheeldon, along with composer Joby Talbot and designer Bob Crowley, have created a genuine family ballet in the spirit of Carroll’s much-loved children’s classic. While regular ballet goers can appreciate nods to other famous works – there’s a parody of the Rose Adagio from The Sleeping Beauty, for example, with jam tarts instead of flowers – the ballet is above all a brilliant realisation of Carroll’s zany dream-world featuring stunning choreography, a colourful score and ingenious stage-magic..

Mae bale Christopher Wheeldon sydd wedi seilio ar lyfr Lewis Carroll yn ddarn afieithus o adrodd stori sy’n cynnwys cast o gymeriadau adnabyddus megis y Mad Hatter a’r White Rabbit. Yn fale teuluol, mae’n wireddiad o fyd breuddwydiol hurt Carroll gyda choreograffi syfrdanol, sgôr lliwgar a hud llwyfan rhyfeddol. ::
Theatr Mwldan  
web site
: www.mwldan.co.uk

e-mail:
Tuesday, June 24, 2014back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk