Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Drama wedi’i hysbrydoli gan ddioddefwr wedi’i bwlio a rhoddodd fideo ar YouTube yn agor yn Theatr y Sherman cyn ei ddébut yng Nghaeredin Theatr y Sherman 1 & 2 Awst     

Drama wedi’i hysbrydoli gan ddioddefwr wedi’i bwlio a rhoddodd fideo ar YouTube yn agor yn Theatr y Sherman cyn ei ddébut yng Nghaeredin 
Theatr y Sherman 1 & 2 AwstDrama wedi’i hysbrydoli gan y fideo YouTube enwog a gafodd ei gyflwyno gan ddioddefwr wedi’i bwlio yn agor yng Nghaerdydd cyn ei ddébut yng Ngŵyl y Fringe yng Nghaeredin ym mis Awst. Mi fydd Elgan Rhys a’i gwmni Cynyrchiadau Pluen/Flake Productions yn cynnal premiere o’r cynhyrchiad dwyieithog Llais/Voice yn Theatr y Sherman, Caerdydd ar 1 & 2 Awst.

Mae Llais/Voice yn ddarn theatraidd gwreiddiol wedi’i ddyfeisio a’i gynhyrchu fel ymateb i fideo Amanda Todd, cafodd ei rhoi ar YouTube yn 2012. Yn y fideo, drwy cardiau fflach, esboniodd ei phrofiadau o gael ei bwlio. Ychydig yn ddiweddarach, rhoddodd Amanda Todd ddiwedd i’w bywyd ei hun. Mae’n brosiect sy’n archwilio profiadau personol Elgan o gael ei fwlio, gan berthnasu gyda’r fideo dylanwadol ond torcalonus yma.

Dywed Elgan, sydd wedi creu ac yn perfformio yn y sioe:

“Ar ôl gwylio a chlywed am Amanda Todd roedd rhaid imi greu a datblygu darn o theatr. Dw i’n credu bod Llais/Voice gyda’r potensial i gysylltu a chyfathrebu efo nifer o bobl gan ei fod yn delio â mater sy’n uchel iawn ar yr agenda heddiw.

“Y bwriad o’r cychwyn oedd i gynhyrchu a hybu drwy’r Gymraeg - dw i’n credu byddai’r darn yma yn cynnig profiad theatraidd unigryw i gynulleidfaoedd yng Nghymru. Dw i eisiau ychwanegu at waith dyfeisiedig sy’n cael ei greu yng Nghymru hefyd, oherwydd dw i’n teimlo nad yn aml welwn ni’r mater yma’n cael ei drafod mewn theatr Gymraeg. Gyda Sherman Cymru yn un o gwmnïau theatr flaenllaw yng Nghymru, mae eu cefnogaeth nhw wedi bod yn amhrisiadwy ac mae’n bleser cael agor y sioe yn eu theatr nhw.

“Tra ei fod yn cael ei alw’n Llais/Voice, mi fydd y darn yn hollol ddilafar. Gan ffocysu ar y symudiadau corfforol o’r corff fel cwndid ar gyfer yr amryw o emosiynau sy’n cael ei brofi wrth gael eich bwlio; mi fydd yn cyfathrebu gyda’r gynulleidfa ar lefel fwy perfeddol. Mi fydd yr elfen gorfforol a’r ansawdd esthetig yn cyfosod gyda’r pwnc hyll o fwlio.

Dw i’n gobeithio bydd y prosiect yma yn annog pobl i siarad am eu profiadau nhw o fwlio, yn rhoi'r ‘llais’ iddyn nhw sydd mor absennol yn y perfformiad.”

Mae mam Amanda Todd mewn cysylltiad gyda’r cwmni ar hyn o’r bryd, yn cynnig ei chefnogaeth. Mae’r elusen gwrth-fwlio Bullies Out o Gaerdydd, yn cefnogi’r cynhyrchiad hefyd.

Yn ogystal, mi fydd Llais/Voice yn cael ei berfformio yn yr Eisteddfod Genedlaethol, Sir Gâr ym mis Awst, ar ran Y Graddedigion, Prifysgol De Cymru.

Mi fydd Elgan Rhys a’i gwmni Cynyrchiadau Pluen/Flake Productions yn arddangos Llais/Voice yn Theatr y Sherman, Caerdydd ar 1 & 2 Awst. Tocynnau £5 (Addas ar gyfer oedrannau 10+).

Ar gyfer tocynnau neu am fwy o fanylion, cysylltwch â Theatr y Sherman ar 029 2064 6900 neu ewch ar www.shermancymru.co.uk.

 
web site
: www.shermancymru.co.uk

e-mail:
Monday, July 7, 2014back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk