Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Daw Matthew Bourne chlasur Tim Burton Edward Scissorhands i'r llwyfan     

Daw Matthew Bourne  chlasur Tim Burton Edward Scissorhands i'r llwyfan

Wedi'i ddyfeisio, ei gyfarwyddo a'i goreograffu gan Matthew Bourne, daw cynhyrchiad Edward Scissorhands i Ganolfan Mileniwm Cymru rhwng 10 a 14 Mawrth 2015.

Yn seiliedig ar ffilm enwog Tim Burton ac yn cynnwys cerddoriaeth brydferth a bythgofiadwy gan Danny Elfman a Terry Davies, mae'r stori gariad deimladwy hon yn adrodd hanes chwerwfelys bachgen a gafodd ei greu gan ddyfeisydd unig sy'n marw gan ei adael ar ben ei hun ac yn anorffenedig. Gyda dim ond sisyrnau fel dwylo, rhaid i Edward ddarganfod ei le mewn byd maestrefol rhyfedd lle mae'r gymuned, sy'n llawn bwriadau da, yn cael trafferth gweld y tu hwnt i'w ymddangosiad at ei ddiniweidrwydd a'i dynerwch.

Caiff rôl Edward ei rhannu rhwng Dominic North a Liam Mower. Mae Dominic North yn dychwelyd i'r rôl y cafodd ei enwebu am wobr Dawnsiwr Gwrywaidd Gorau ar ei chyfer yng Ngwobrau Dawns Cenedlaethol 2009. Dyma'r tro cyntaf i Liam Mower chwarae rhan Edward. Chwaraeodd ran y “Billy hŷn” yn Billy Elliot Live yn ddiweddar gan ddychwelyd i'r sioe a'i gwnaeth yn adnabyddus. Dyma fydd pumed sioe Liam gyda New Adventures, ac ar ôl iddo chwarae rhan y Tywysog yn Swan Lake a Count Lilac yn Sleeping Beauty yn ddiweddar.

Ashley Shaw a Katy Lowenhoff fydd yn chwarae rhan anwylyd Edward, Kim Boggs. Mae Ashley wedi chwarae prif rannau Aurora yn Sleeping Beauty, Sugar yn Nutcracker! a Cinderella (i gyd ar gyfer New Adventures). Mae Katy wedi dod yn berfformwraig boblogaidd gyda New Adventures yn dilyn ei pherfformiadau fel Clara yn Nutcracker! a'r rôl a grëwyd ar ei chyfer, sef “Hibernia”, yn Sleeping Beauty.

Etta Murfitt, Cyfarwyddwr Cyswllt New Adventures, fydd yn chwarae rôl Peg Boggs, ar y cyd â Madelaine Brennan. Hefyd yn ymddangos yn y cynhyrchiad mae Saranne Curtin, Tom Clark, Dominic Lamb, Leon Moran, Tim Hodges, Jack Jones, Danny Collins, Gavin Persand, Gareth Charloton, Cindy Ciunfrini, Tom Davies, Pia Driver, Nicole Kabera, Mari Kamata, Daisy May Kemp, Dena Lague, Chris Neumann, Edwin Ray, Will Bozier, Steph Elstob, Harry Francis, Bethany Pike, Katelyn Severn, Alex Sturman a Katie Webb.

Bydd Edward Scissorhands yng Nghanolfan Mileniwm Cymru rhwng 10 a 14 Mawrth 2015. Mae prisiau'r tocynnau'n amrywio o £18.50 i £36.50. Mae seddi premiwm ar gael. Canllaw Oedran: 5+ (Neb dan 2 mlwydd oed). I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu tocynnau, ewch i www.wmc.org.uk neu ffoniwch y swyddfa docynnau ar 02920 636464.
 
web site
: www.wmc.org.uk

e-mail:
Friday, December 19, 2014back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk