Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

OES RHAID I MI DDEFFRO? CYNHYRCHIAD NEWYDD ARAD GOCH     

OES RHAID I MI DDEFFRO? CYNHYRCHIAD NEWYDD ARAD GOCH‘Oes Rhaid i Mi Ddeffro?’ yw cynhyrchiad cyntaf Arad Goch yn 2015 ac mae wedi selio ar ddau gymeriad a cherddor sy’n byw ym myd y breuddwydion, byd cyffrous ble mae unrhywbeth yn bosibl!

Dyma’r drydedd mewn cyfres o berfformiadau gan Gwmni Theatr Arad Goch i blant 3 i 7 oed. Datblygwyd y cyntaf, ‘O Gam i Gam’ yn 2010 a ‘Ble
Mae’r Dail yn Hedfan’ yn 2012. Mae’r ddau wedi teithio’n helaeth o amgylch Cymru, gyda 350 o berfformiadau’n cael eu cynnal mewn ysgolion, meithrinfeydd a gŵyliau teuluol.

Mae’r ddau berfformiad blaenorol wedi rhoi Cymru ar y map o safbwynt datblygu perfformiadau rhyngweithiol a blaengar i blant ifanc. Mae Arad Goch wedi perfformio’r gwaith mewn gŵyliau theatr i blant yn Rwsia, De Korea, Tunisia a Majorca.

“Mae’r elfen rhyngweithiol wedi dangos i’r byd nad yw Cymru yn ofni mentro i ddatblygu syniadau newydd a chyfoes ym myd theatr i blant. Mae plant Cymru a thramor wedi mwynhau cymryd rhan yn y perfformiadau wrth helpu actorion i chwilio am wahanol bethau, ymateb i gwestiynnau yn ystod y perfformiad a mynd ati greu straeon eu hunain ar ddiwedd y perfformiadau. Bydd yr elfen rhyngweithiol yn parhau yma er mwyn ehangu profiad y plant” Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Cwmni Theatr Arad Goch a Chyfarwyddwr y cynhyrchiad.

Yn wahanol i’r cynyrchiadau blaenorol, mae dwy elfen newydd yn rhan greiddiol o ‘Oes Rhaid I Mi Ddeffro?’ gwaith coreograffi dan arweiniad Eddie Ladd a cherddoriaeth fyw sy’n cael ei berfformio ar y ffidil gan Mari Morgan, merch ifanc sydd newydd raddio gyda MA mewn Cerddoriaeth Traddodiadol Cymreig ym Mhrifysgol Bangor.

“Dyma’r tro cyntaf erioed i Arad Goch gydweithio gyda choreograffydd i ddyfeisio darn corfforol ac mae’r cyfuniad o ddawns cyfoes a cherddoriaeth traddodiadol yn torri tir newydd ym maes theatr i blant yng Nghymru. Mae rhywfaint o sgript ynddi, a rheinny’n eiriau sydd wedi dod o ganlyniad i sgwrsio gyda phlant, ond y corff a’r gerddoriaeth yw’r prif elfennau sy’n cyflwyno’r stori y tro hwn” Jeremy Turner.

Yr actorion Ffion Wyn Bowen a Mark Roberts, dau actor sydd wedi ymddangos yn y ddau gynhyrchiad blaenorol sydd wedi cael eu castio eto eleni. Bu’r ddau yn sgwrsio gyda phlant yn Ysgol Llanilar a Ysgol Gymraeg Aberystwyth fel rhan o’r broses ymchwil ar gyfer y sgript.

“Mae plant yn llawn syniadau! Cawsom glywed am eu profiadau byw wrth gysgu a breuddwydio; y cymeriadau mae nhw’n cwrdd, eu teimladau a’u hofnau a hefyd y sŵn mae’n nhw’n clywed. Daeth i’r amlwg yn fuan mai cerddoriaeth a dawns fyddai’r modd perffaith o gyflwyno’r perfformiad cyffrous hwn” Ffion Wyn Bowen

Roedd syniadau pendant gyda’r plant am y math o gerddoriaeth a sain oedd yn rhan o’u breuddwydion ac o ganlyniad, y gerddoriaeth sy’n arwain y naratif a’r cyfan yn cael ei berfformio ar y ffidil gan Mari Morgan.

“Y gerddoriaeth sy’n rheoli y cynhyrchiad. Mae’r rhythm, alawon gwahanol a effeithiau sain amrywiol yn cyfleu newid o ran y stori, cymeriad newydd ac yn rheoli rhythm y symudiadau. Mae’r perfformiad yn frith o alawon traddodiadol a hefyd effeithiau sain rwy’n creu ar y ffidil, pob math o synnau o gar rasio i sŵn glaw, rydw i wedi cael llawer o hwyl yn datblygu’r sain” Mari Morgan

Mae Eddie Ladd wedi cydweithio gyda Jeremy Turner ar ‘Cysgu’n Brysur’, cynhyrchiad Theatr Ieuenctid yr Urdd yn 2014. Roedd Jeremy yn awyddus i gynnig y cyfle i Eddie weithio ym maes theatr i blant am y tro cyntaf, ac mae Eddie yn falch ei bod hi wedi mentro;

“Rydw i wedi elwa’n fawr o gydweithio gyda chast sydd wedi cael profiad helaeth ym maes theatr i blant, rydw i wedi dysgu gymaint! Dwi ddim yn ofni ymateb y plant oherwydd mae nhw wedi eu trwytho mewn dawns trwy fideos pop, rhaglenni teledu a gwersi dawns poblogidd. Neges y corff yw dawns wedi’r cyfan, mae’n ffordd naturiol o gyfleu stori” Eddie Ladd.

Mae Mark Roberts wedi gweithio gyda Arad Goch ar sawl cynhyrchiad gan gynnwys ‘Mordaith Anhygoel Madog’ yn 2014. Mae’n cyfaddau bod datblygu perfformiad corfforol wedi bod yn brofiad gwahanol iawn;

“Mae cofio sgript yn her, ond mae cofio symudiadau yn llawer anoddach! Ryden ni’n cychwyn bob ymarfer gyda ‘jog’ ar y prom yn Aberystwyth cyn cnesu’r corff gyda mwy o ymarfer yn y theatr…ac wedyn mae’r ‘gwaith’ yn cychwyn! Rydw i’n llawn edmygedd at ddawnswyr!” Mark Roberts

Bydd ‘Oes Rhaid i Mi Ddeffro?’ yn teithio i ysgolion cynradd Ceredigion, Sir Gâr a Sir Benfro o’r 26ain o Ionawr nes y 27ain o Fawrth.Rydym yn awyddus i groesawu adolygwyr i weld y perfformiad mewn ysgolion. I drefnu ymweliad, cysylltwch â Heulwen Davies, Swyddog Marchnata Cwmni Theatr Arad Goch;
heulwen@aradgoch.org /01970 617 998
Arad Goch  
web site
: www.aradgoch.org

e-mail: heulwen@aradgoch.org
Wednesday, January 21, 2015back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk