Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

FLYING COW: SIOE DDAWNS I BLANT     

FLYING COW: SIOE DDAWNS I BLANT
Ym mis Mawrth daw’r cwmni o’r Iseldiroedd De Stilte â’i sioe glyfar a doniol Flying Cow i theatrau ar draws Cymru.

O’r dechrau, mae’r sioe fendigedig yma’n gafael yn nychymyg ei chynulleidfaoedd ifainc gan fynd â nhw i fyd buchod ehedog, wyau sy’n arnofio, plu a chyfeillgarwch.


Bydd plant wir yn mwynhau’r sioe yma, sy’n gofyn iddynt ddefnyddio eu dychymyg yn unig wrth i’r dawnswyr penigamp greu byd lle gall unrhyw beth ddigwydd. Mae dwy ferch a bachgen yn mynd benben â’i gilydd: achos pan fydd tri ohonoch chi, pwy sy’n chwarae gyda phwy?


Mae De Stilte yn creu dawns i blant gan eu cyflwyno i fyd y synhwyrau. Mae’r cwmni’n teithio’n fyd-eang ac rydym yn ffodus cael gwaith o’r fath safon yng Nghymru.

Mae’r sioe yn addas i blant 4 oed a throsodd a bydd y theatrau yn falch o groesawu teuluoedd a grwpiau ysgol a chymunedol i weld y sioe, gydag amrywiaeth o docynnau bargen ar gynnig.Iau 19/3/15, 10.30am, The Welfare, Ystradgynlais
01639 843163 www.thewelfare.co.uk

Maw 24/3/15, 4pm, Chapter, Cardiff
029 2030 4400 www.chapter.org

Iau 26/3/15, 4.30pm, Borough Theatre, Y Fenni
01873 850805 www.boroughtheatreabergavenny.co.uk

Sad 28/3/15, 4.30pm, Taliesin Arts Centre, Swansea
01792 602060 www.taliesinartscentre.co.uk

Mwynhewch ragflas o’r sioe fan hyn: https://www.youtube.com/watch?v=incUkFiFxpg


Mae taith De Stilte wedi’i chynhyrchu gan Gonsortiwm Dawns Cymru a Creu Cymru gyda chyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru.
 
web site
: www.youtube.com/watch?v=incUkFiFxpg

e-mail:
Wednesday, February 25, 2015back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk