Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

‘CRITICS ABER’ - CWMNI THEATR ARAD GOCH YN SEFYDLU CYMUNED NEWYDD O ADOLYGWYR THEATR YN ABERYSTWYTH     

‘CRITICS ABER’ - CWMNI THEATR ARAD GOCH YN SEFYDLU CYMUNED NEWYDD O ADOLYGWYR THEATR YN ABERYSTWYTH


Ar y 9fed o Chwefror cynhaliwyd gweithdy i hyfforddi adolygwyr theatr ifanc yng Nghanolfan Arad Goch, dan arweiniad yr adolygydd Lowri Hâf Cooke.
Bwriad y gweithdy, a drefnwyd gan Gwmni Theatr Arad Goch, mewn cydweithrediad gyda ‘Young Critics Wales’, yr Aberystwyth EGO, Theatre in Wales a Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth, oedd i hybu mwy o bobl ifanc i adolygu theatr a’r celfyddydau tu allan i Dde Cymru.“Mae yna brinder adolygwyr tu allan i Gaerdydd a De Cymru, yn enwedig adolygwyr Cymraeg. Mae’n bwysig i ysgogi mwy o adolygiadau am y celfyddydau er mwyn cynnal deialog adeiladol a dadansoddol am y celfyddydau yng Nghymru” Jeremy Turner

O ganlyniad i’r gweithdy mae naw person ifanc, oll yn Gymry Cymraeg, wedi dod at ei gilydd dan arweiniad Arad Goch i sefydlu cymuned newydd o’r enw ‘Critics Aber’.


“Ro’n i wrth fy modd bod Arad Goch wedi trefnu’r gweithdy. Mae angen clywed mwy o leisiau beirniadol yng Nghymru, yn enwedig lleisiau Cymraeg. Os alla i feirniadu’r celfyddydau fel gyrfa, yna does na ddim rheswm pam na all aelodau’r gymuned newydd yma wneud yr un fath” Lowri Hâf Cooke
Mae Heulwen Davies, Swyddog Marchnata Cwmni Theatr Arad Goch, eisioes wedi cychwyn ar y gwaith o gydlynnu’r gymuned wrth drefnu perfformiadau i’w hadolygu a threfnu platfformau i’r adolygwyr gyhoeddi’r gwaith;

“Rydym yn awyddus i fentora’r adolygwyr ifanc a’u rhoi ar ben ffordd. Mae nhw eisioes wedi cychwyn adolygu perfformiadau yma yng Nghanolfan Arad Goch a Chanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth. Rydym yn falch bod platfformau megis cylchgronnau, papurau lleol, gwefannau a darlledwyr, megis BBC Radio Cymru ac S4C, yn awyddus i gyhoeddi gwaith yr adolygwyr. Mae’n gyfle gwych i’r bobl ifanc ac yn annog deialog gyhoeddus am y celfyddydau yng Nghymru” Heulwen Davies

Yn ystod y mis nesaf bydd ‘Critics Aber’ yn adolygu pob math o berfformiadau o berfformiadau theatr i blant i berfformiadau dawns cyfoes;
“Dyma gyfle penigamp i fyfyrio am rhywbeth ‘da ni fel ieuenctid yn angerddol iawn amdano. O ganlyniad i Arad Goch a ‘Critics Aber’ rydym yn cael y cyfle i ddangos dawn drwy fynegi barn, mewn ffordd positif ac eglur, wrth rhoi safbwynt onest a chlir. ‘Dwi wrth fy modd yn adolygu gan fod rhywun fel Arad Goch gwir yn parchu ein barn am eu gwaith” Sian Elin
Wedi i’r adolygydd Lowri Hâf Cooke drafod pwysigrwydd byd y blogiau fel man i gyhoeddi adolygiadau ac annog sgwrs, mae’r gymuned yn y broses o gydweithio gyda Elin Crowley, Cynorthwy-ydd Artistig Cwmni Theatr Arad Goch i greu blog i gyhoeddi adolygiadau ‘Critics Aber’. Bydd y blog; www.criticsaber.com yn fyw o fewn yr wythnos nesaf!


“Roedden ni'n awyddus iawn i greu blog i gyhoeddi gwaith y gymuned. Bydd pob un o’r adolygiadau yn mynd ar hwn a byddan nhw hefyd yn cael eu hanfon i'r wasg, cyfryngau a'r cwmnïau cynhyrchu, trwy gydweithrediad Arad Goch. Byddwn yn adolygu pob math o waith perfformiadol a ffilmiau” Nannon EvansOs hoffech chi wahodd un o’r adolygwyr i weld eich gwaith, neu os hoffech chi fod yn rhan o’r gymuned, cysylltwch â Heulwen Davies, Swyddog Marchnata Cwmni Theatr Arad Goch ar 01970 617 998/ heulwen@aradgoch.org


 
web site
: www.criticsaber.com
Heulwen Davies, Swyddog Marchnata Cwmni Theatr Arad Goch
e-mail: heulwen@aradgoch.org
Thursday, March 05, 2015back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk