Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

THEATR BARA CAWS YN CYFLWYNO ‘PUM CYNNIG I GYMRO’     

THEATR BARA CAWS YN CYFLWYNO ‘PUM CYNNIG I GYMRO’

“Safwn ar y Bont Fawr yn Nolgellau, a’m llygaid yn gwledda ar harddwch dihafal y fro…”. Dyna frawddeg olaf y nofel hunangofiannol ‘PUM CYNNIG I GYMRO’ gan John Elwyn Jones wrth iddo gyrraedd yn ôl i’w dref hoff o wersylloedd carchar yr Almaen yn ystod yr Ail Ryfel Byd – ar ôl ceisio dianc bum gwaith!! John Elwyn, mab ffarm tlawd a adawodd yr ysgol yn bedair ar ddeg. Ychydig a wyddai wrth ymuno â’r fyddin chwe mis cyn y rhyfel y byddai ei lwybrau anturus yn mynd a fo ar draws yr Ewrop Natsiaidd, o frwydrau gwaedlyd Ffrainc i lethrau Tsiecislofacia, diffeithwch oer Gwlad Pwyl a chael ei ddwyn yng nghrombil llong i Sweden a rhyddid!! Mae ei lyfr yn llawn cyffro, hapusrwydd a thrasiedi, ac yn dyst i allu anhygoel John Elwyn i ddweud stori afaelgar yn ei eiriau ei hun.
Yr actor a’r awdur Dyfan Roberts fydd yn portreadu’r John Elwyn hŷn ar lwyfan. “Cefais innau fy magu yn Nolgellau” meddai Dyfan Roberts, “ac fel John mi es i Ysgol Ramadeg y dref. ‘Dwi ‘di siarad ag amryw oedd yn ei ‘nabod o a chael darlun clir yn fy mhen o be’ oedd yn ei yrru fo. Arwr gwahanol iawn i Lewis Valentine y gwnes i sioe arno beth amser yn ôl. HUNANGOFIANT DYN BYRBWYLL - dyna is-deitl ei gyfrolau hunangofiant, ac mae’r antur a’r byrbwylltra eofn hwnnw yn rhan annatod ohono ef a’r sioe.”
Yn ymuno â Dyfan ar y llwyfan fydd Meilir Rhys Williams, yr actor ifanc o Lanuwchllyn, gan bortreadu’r ‘arwr’ yn ei ieuenctid.Mae Dyfan, sydd yn un o sefydlwyr Bara Caws yn ôl yn 1976, yn falch o gael dod yn ôl i weithio gyda Bara Caws unwaith eto. Dyma’r tro cyntaf i Meilir Rhys weithio gyda’r cwmni.Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre
7.30pm | Nos Sadwrn 11 Ebrill / Saturday 11 April
01970 62 32 32
www.aberystwythartscentre.co.uk
 
web site
: www.aberystwythartscentre.co.uk

e-mail:
Sunday, March 15, 2015back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk