Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

CIRQUE ÉLOIZE YN YMCHWILIO I GELFYDDYD CREADIGRWYDD YN EI SIOE NESAF, CIRKOPOLIS     

CIRQUE ÉLOIZE YN YMCHWILIO I GELFYDDYD CREADIGRWYDD YN EI SIOE NESAF, CIRKOPOLIS
 Bydd Cirque Éloize, y cwmni teithio cyntaf erioed i berfformio ar Lwyfan Donald Gordan yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ddeng mlynedd yn ôl yn dychwelyd gyda'u taith gyntaf yn y DU o Cirkopolis (8 - 11 Ebrill 2015). Bydd staff Admiral yn cael cyfle unigryw i gwrdd â thîm creadigol y sioe.

Mae 12 o acrobatiaid a pherfformwyr yn byw yn y ddinas ffatrïoedd anferthol, Cikopolis, lle mae gêrs enfawr a phyrth tywyll yn symboleiddio peirianwaith sy'n sathru ar unigolrwydd. Wrth iddynt wrthryfela yn erbyn yr undonedd, maent yn herio ffiniau eu byd gyda ffrwydradau o liw a chreadigrwydd. Mae acrobatiaid, cynllun llwyfan dyfeisgar, cerddoriaeth wreiddiol a thafluniadau fideo yn helpu i adrodd eu stori. Gyda sioe sy'n ymchwilio i gelfyddyd creadigrwydd, mae Canolfan Mileniwm Cymru yn edrych ar yr effaith y mae wedi'i chael dros y deng mlynedd diwethaf a'r buddiannau sy'n deillio o fod yn greadigol.

Ers i'r Ganolfan agor yn 2004, mae dros 200,000 o bobl wedi cymryd rhan mewn naill ai digwyddiad addysgol neu gymunedol e.e. gweithdai, sgyrsiau neu berfformiadau. Mae un o gefnogwyr y Ganolfan, Admiral, yn teimlo fod creadigrwydd a chymryd rhan yn y celfyddydau yn ysbrydoli eu staff.

Fel rhan o’u cefnogaeth, mae Admiral yn gweithio â’r Ganolfan i ddarganfod ffyrdd creadigol i ymgysylltu ag aelodau o staff a’u hysgogi nhw yn y gweithle. Cânt gyfle i weld sioeau yn y Ganolfan yn ogystal â chyfleoedd ychwanegol fel teithiau cefn llwyfan a gweithdai. Ar gyfer Cirkopolis, bydd cyfle i aelodau staff Admiral weld y sioe yn ogystal ag ymarfer a sesiwn holi ac ateb gyda chyfarwyddwr taith Cirque Éloize.

Yr haf diwethaf, cynigiodd y Ganolfan weithdy canu i aelodau staff Admiral gyda chorws y Cape Town Opera a oedd yn ymweld â'r Ganolfan gyda chynhyrchiad o Showboat. Cynhaliwyd y gweithdy ar gwch ar yr Afon Tâf: Fideo: Showboat Workshop . Dywedodd un a gymerodd ran yn y gweithdy: "[Roedd yn] syfrdanol ac yn rhagorol - yn brofiad bywyd unigryw." Dywedodd un arall, "Mwynheais y gweithdy'n fawr, rhoddodd gipolwg i mi ar ddiwylliant newydd ac ehangodd fy ffordd o feddwl. Teimlais fy mod yn lysgennad i Admiral ac roeddwn yn falch fy mod i'n gweithio i'r cwmni."

Un o fuddion y gefnogaeth yw’r cyfleoedd perfformio sy’n cael eu cynnig i staff Admiral, gyda nifer yn cael y cyfle i berfformio ar eu pen eu hunain neu mewn grŵp yn y Ganolfan, yn ogystal â pherfformio gyda Chôr Inspire Admiral. Mae’r côr wedi’i greu o’r staff sy’n gweithio mewn swyddfeydd Admiral yng Nghaerdydd, Cas Newydd ac Abertawe ac maen nhw’n perfformio’n gyson ar lwyfan Glanfa yn y Ganolfan.

Drwy fod yn rhan o'r côr:
• Dywedodd 100% o’r aelodau eu bod nhw wedi mwynhau’r sesiynau.
• Dywedodd 100% eu bod nhw’n teimlo’n egnïol ac yn fwy cadarnhaol ar ôl y sesiwn.
• Dywedodd 85% eu bod nhw’n trosglwyddo’r egni ac yn meithrin agwedd gadarnhaol ar ôl y sesiwn.

Dywedodd aelod o’r côr: “Ers bod yn rhan o’r côr mae fy mherfformiad wedi gwella’n fawr ac rwy’n llwyddo i wella fy sgôr bob mis”. Dywedodd rhywun arall “Rwyf eisoes yn cael canmoliaeth gan fy rheolwyr am fy mherfformiad. Mae dysgu caneuon newydd a chanu'r rhai hen yn gwneud i mi deimlo’n gynnes, sy’n fy ngalluogi i ganolbwyntio ar ddysgu gwybodaeth newydd mewn sesiynau hyfforddi yn y gwaith”.

Mae’r côr yn dangos sut all gymryd rhan yn y celfyddydau rhoi help llaw i aelodau o staff i fagu hyder, ysgogi a pherfformio. Y peth gorau yw, mae aelodau’r côr yn mynychu’r ymarferion, hyd oed ar eu diwrnod rhydd o’r gwaith.

Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn gofyn: Beth sydd angen i chi ei wneud i fod yn greadigol? Gallai gynnwys mynd i weld sioe, canu, dawnsio, paentio neu dynnu lluniau. Rhannwch eich straeon drwy @yGanolfan #Cirkopolis.
Bydd Cirque Éloize: Cirkopolis yng Nghanolfan Mileniwm Cymru rhwng 8 ac 11 Ebrill 2015. Tocynnau £18 - £26.50. Canllaw Oedran: 8+. I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.wmc.org.uk neu cysylltwch â'r swyddfa docynnau ar 02920 63646
 
web site
: www.wmc.org.uk

e-mail:
Tuesday, March 24, 2015back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk