Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Tymor agoriadol ' The Other Room'     

Tymor agoriadol ' The Other Room'


Mae theatr tafarn cyntaf Caerdydd The Other Room, sydd wedi'i lleoli yn Porter's, yn parhau ei thymor 'Life in Close-Up gyda drama newydd, dwyieithiog A Good Clean Heart gan Alun Saunders, yn rhedeg o Ebrill 28ain tan Mai'r 16eg.

Mae A Good Clean Heart yn ddrama newydd sbon gan y dramodydd Alun Saunders ac yn stori cyrraedd oed am ddau frawd a godwyd ar wahân yn teuluoedd gwahanol ac yn siarad ieithoedd gwahanol. Dywedodd Alun:

“Rydwyf yn siaradwr iaith cyntaf Cymraeg balch ac mae'r iaith yn rhan hollol cynhenid o pwy ydwyf I ac ynghyd â sgwennu'r ddrama hon, dwi hefyd wedi bod yn mynd drwy'r broses mabwysiadu. Dwi o'r gred mai un o'r pethau pwysicaf y galla'i wneud i 'mhlant fydd i'w cynorthwyo a meithrin eu hunaniaeth unigryw. Dwi'n tybio efallai fod plant (ac yna, oedolion) sydd wedi'u mabwysiadu yn fwy tueddol o gwestiynnu ac archwilio'u hunaniaeth mewn modd gwahanol i lawer ohonom. Dyma oedd wrth wraidd A Good Clean Heart.

Dwi am i ni ofyn os yw'n hieithoedd a'n diwylliant yn rannau annatod o'n bodolaeth, neu'n bethau ry'n ni'n gallu dewis eu hanghofio neu eu newid yn llwyr. Pwy sy'n penderfynu'n cenedligrwydd: tystysgrif geni neu theimladau diwylliannol? A beth fasai'n digwydd, sut y basem yn ymateb wrth i'r tir gael ei dynnu o dan ein traed, fel pe tai?”  

Mi fydd A Good Clean Heart yn cael ei chyfarwyddo gan Mared Swain (Dirty Protest, Cyfarwyddwr Cysylltiol yn Sherman Cymru 2011-14). sy'n dweud:

“Rwyf wrth fy modd i fod yn gweithio ar A Good Clean Heart gyda Alun yn The Other Room. Yn ogystal a themau cyffredinol a pherthnasol, mae'r gweithred yn andros o gyffrous i mi. Mae bod yn ddwyieithog yn rhywbeth rwyf yn hollol falch ohoni ac mae'r drama yma wir yn cofleidio profiad theatrig dwyieithog go iawn. Mae'n gynhwysol ag yn fynegol ac mi fydd yn herio'r gynulleidfa i archwilio iaith a sut rydym yn cysylltu ac yn cyrchu iaith trwy golwg a sain.”

Sylwebodd Cyfarwyddwr Celfyddydol The Other Room Kate Wasserberg:

“Pan esboniodd Alun y syniad am ei ddrama roeddwn ar fwrdd yn syth – roeddwn wedi gweld ei waith ar gyfer Dirty Protest ac wedi'n syfrdanu. Mae'r stori sydd bron yn clasurol am ddau frawd wedi'i godi ar wahân yn gymhellol, wedi'i gwreiddu yn Shakespeare ond wedi'i selio ar stori wir torcalonnol roedd Alun wedi'i ddarganfod. Gydag is-deitlau arloesol animeiddiedig, drama dwyieithog i siaradwyr Cymraeg a di-Gymraeg yw hon sydd yn sylfaenol am gariad a'i bwer i wella.”

Mi fydd A Good Clean Heart yn cynnwys James Ifan a Dorian Simpson.

Trydydd cynhyrchiad 'Life in Close-Up', tymor agoriadol The Other Room yw A Good Clean Heart. Y cynhyrchiad cyntaf oedd Blasted gan Sarah Kane a'r ail oedd The Dying of Today gan Howard Barker.

Mae A Good Clean Heart gan Alun Saunders ymlaen yn The Other Room o Ebrill 28ain i Mai'r 16ain am 7.30yh. Mae tocynnau ar gael nawr o www.otherroomtheatre.com. I gadw fyny a'r diweddaraf o The Other Room gallech ddilyn y tîm ar Twitter @TORtheatre ac ar Facebook www.facebook.com/otherroomtheatre
 
web site
: www.otherroomtheatre.com

e-mail:
Thursday, April 16, 2015back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk