Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

The Princess and the Pea / Y Dywysoges ar Bysen Fechan Fach     

The Princess and the Pea / Y Dywysoges ar Bysen Fechan Fach

The Princess and the Pea/Y Dywysoges a’r Bysen Fechan Fach
Addasiad newydd gan y ddramodwraig arobryn a’r Gymraes, Katherine Chandler

Mae Sherman Cymru a Theatr Iolo yn hynod falch o gyhoeddi eu sioe Nadolig ar gyfer 2015, sef addasiad newydd o stori Hans Christian Andersen, The Princess and the Pea/Y Dywysoges a’r Bysen Fechan Fach, stori llawn hwyl ar gyfer plant dan 7 oed a’u teuluoedd. Wedi’i haddasu gan y ddramodwraig arobryn a’r Gymraes, Katherine Chandler, bydd The Princess and the Pea/Y Dywysoges a’r Bysen Fechan Fach yn teithio o gwmpas de Cymru yn ystod misoedd Tachwedd a Rhagfyr eleni. Bydd wedyn yn dychwelyd i Theatr y Sherman yng Nghaerdydd ar gyfer y Nadolig.

Yn dilyn gwerthu pob tocyn ar gyfer sioe Nadolig y llynedd ar gyfer yr un grŵp oedran, sef The Ugly Duckling/Yr Hwyaden Fach Hyll, bydd Dramodwraig Breswyl Sherman Cymru, Katherine Chandler, unwaith eto eleni yn addasu un o straeon clasur poblogaidd Hans Christian Andersen i blant, a hynny mewn cydgynhyrchiad â’r cwmni cynhyrchu arobryn i bobl ifanc, Theatr Iolo. 

Dan gyfarwyddyd Kevin Lewis o Theatr Iolo, bydd The Princess and the Pea/Y Dywysoges a’r Bysen Fechan Fach yn wledd ddelfrydol ar gyfer bechgyn a merched 3-6 oed sy’n mwynhau gwrando ar storïau, yn arbennig am y drygioni sy’n gallu digwydd yn union cyn amser gwely. Amser maith yn ôl, roedd yna Dywysog a oedd am briodi Tywysoges. Ond dim ond Tywysoges go iawn a fyddai’n gwneud y tro! Yna, un noson, yn ystod storm frochus, gas o chwyrlwyntoedd a fflachiadau mellt, mae merch ifanc hardd yn cyrraedd y Castell, yn wlyb at ei chroen … Ydy hi’n Dywysoges go iawn? Dewch i gael gwybod yn y stori chwareus, fywiog hon sy’n cynnwys tywysog, tywysoges, llawer o fatresi a physen fechan fach!

Mae’r ddramodwraig arobryn o Benarth, Katherine Chandler (The Ugly Duckling/Yr Hwyaden Fach Hyll, Sherman Cymru, Silly Kings, National Theatre Wales, We Need Bees, The Bankrupt Bride, Theatr na n’Og) wedi addasu’r stori adnabyddus hon, a bydd y sioe yn teithio ledled de Cymru yn ystod mis Tachwedd, cyn dychwelyd i Theatr y Sherman yn ystod mis Rhagfyr.

Dyma a ddywed Katherine: “Rwyf wrth fy modd yn cael addasu’r stori hyfryd hon ar gyfer bechgyn a merched y grŵp oedran hwn. Mae’n mynd i fod yn berfformiad hwyliog, drygionus a chwareus. Trip bythgofiadwy i’r theatr i blant yr oed yma.”

Bydd yr actorion yn perfformio’r sioe yn Gymraeg ac yn Saesneg, a hynny yn y Sherman ac ar daith. Mae The Princess and the Pea/Y Dywysoges a’r Bysen Fechan Fach wedi cael ei chyfieithu i’r Gymraeg gan yr actores a’r llenores, Ceri Elen. 


Yn cyfarwyddo’r cynhyrchiad fydd Kevin Lewis, Cyfarwyddwr Artistig Theatr Iolo. Mae Theatr Iolo, y cwmni theatr arobryn o Gaerdydd, wedi ennill enw da yn rhyngwladol am gynhyrchu theatr ar gyfer plant ifanc iawn. Bydd Sarah Argent, sydd wedi creu nifer o gynyrchiadau Theatr Iolo ar gyfer y grŵp oedran hwn, yn cynnwys Luna (cynhyrchiad ar y cyd â Theatre Hullabaloo), yn gweithio ochr yn ochr â Kevin a Katherine fel Ymgynghorydd Creadigol.


Kevin fu’n cyfarwyddo Grimm Tales gan Theatr Iolo, drama a gafodd ganmoliaeth eang ac a enillodd y Ddrama Orau ar gyfer Plant a Phobl Ifanc yng Ngwobrau Beirniaid Theatr Cymru 2013.


Dyma a ddywed Kevin: “Rwyf wrth fy modd bod Theatr Iolo a Sherman Cymru unwaith eto’n mynd i gynhyrchu sioe Nadolig ar y cyd, yn dilyn Snow Child/Plentyn yr Eira rai blynyddoedd yn ôl. Bydd hon yn wledd Nadolig fywiog ar gyfer y teulu cyfan ac, i nifer o blant, hwn fydd eu profiad cyntaf o’r theatr. Bydd The Princess and the Pea/Y Dywysoges a’r Bysen Fechan Fach yn brofiad hwyliog a chwareus o’r theatr. Bydd yma adrodd stori a cherddoriaeth hudolus, ac mae’n argoeli i fod yn wledd Nadolig berffaith ar gyfer plant 3 – 6 oed a’u teuluoedd. Rydyn ni’n ysu i greu mwy o brofiadau hudolus a chofiadwy ar gyfer pobl ifanc.”


Mae Sherman Cymru yn enwog am gynhyrchu sioeau teulu o safon uchel sy’n ddelfrydol ar gyfer plant ifanc iawn ac sy’n cynnwys ffyrdd creadigol o ddweud stori a cherddoriaeth, sioeau fel The Ugly Duckling/Yr Hwyaden Fach Hyll, Corina Pavlova and The Lion’s Roar/Corina Pavlova a'r Llew sy'n Rhuo a The Snow Tiger/Teigr Yr Eira. Mae Sherman Cymru wrth eu bodd yn cael gweithio mewn partneriaeth gyda Theatr Iolo i gryfhau ymhellach y gwaith sy’n cael ei gynhyrchu ar gyfer pobl ifanc, a hynny yn Gymraeg ac yn Saesneg.


Bydd The Princess and the Pea/Y Dywysoges a’r Bysen Fechan Fach yn cychwyn yn Theatr y Sherman ar 6 a 7 Tachwedd, cyn teithio ledled de Cymru yn ystod mis Tachwedd. Bydd wedyn yn dychwelyd i Theatr y Sherman ar 7 Rhagfyr 2015, ac yn aros yno hyd 2 Ionawr 2016. Bydd manylion llawn am y daith yn cael eu cyhoeddi cyn bo hir. Ewch i www.shermancymru.co.uk
 
web site
: www.shermancymru.co.uk

e-mail:
Thursday, April 30, 2015back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk