Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

LLEUAD YN OLAU AR DAITH 3.6.15 8.7.15     

LLEUAD YN OLAU  AR DAITH 3.6.15  8.7.15
Eleni, bydd Cwmni Theatr Arad Goch yn dathlu canmlwyddiant yr awdur T Llew Jones wrth ddod â nifer o’i straeon poblogaidd yn fyw mwn cynhyrchiad llwyfan hwyliog a chyfoes. Bydd Arad Goch yn cyflwyno LLEUAD YN OLAU yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth Dydd Mercher 17 i Dydd Iau 18 Mehefin.


Dyma gyfle gwych i blant Cymru gyfan fwynhau rhai o’i straeon enwocaf, ochr yn ochr â cherddoriaeth fyw. Bydd y gynulleidfa’n sicir o gael eu hudo ac yn dysgu pam cafodd yr awdur ei goronni yn ‘Frenin Llenyddiaeth Plant Cymru’

Tylwyth teg, ysbrydion, brenin, ffarmwr ...mae cymeriadau o bob math yn barod i gwrdd â phlant Cymru yn y perfformiad theatr hwyliog hwn gan Gwmni Theatr Arad Goch.
*Perfformiad Cymraeg ac addas i blant 6 - 12 oed.
www.aradgoch.org/ @aradgoch
Y DAITH
Mehefin 3 - Theatr Felinfach - 13:00 a 18:15
01570 470 697

Mehefin 5 - Theatr Mwldan, Aberteifi - 10:00 a 13:30
01239 621 200 *(perfformiad bore yn llawn)

Mehefin 8 - Lyric, Caerfyrddin - 10:00 a 13:00
0845 226 3510

Mehefin 10 - Theatr Soar, Merthyr Tudfil - 10:00 a 13:00 – *(Llawn)
Mehefin 12 - Theatr Glan yr Afon, Casnewydd - 13:00
01633 656 757

Mehefin 15 - Galeri, Caernarfon - 10:00 a 13:00
01286 685 250

Mehefin 17 - Canolfan y Celfyddydau 18:00
01970 623 232

Mehefin 18 - Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth - 10:00 a 13:00
01970 623 232

Mehefin 23 - Canolfan y Mileniwm, Caerdydd - 10:00 a 13:00
02920 636 464

Mehefin 25 - Ffwrnes, Llanelli - 10:00 a 13:00
0845 226 3510

Mehefin 29 a 30 - Neuadd Ysgol Dyffryn Banw, Llangadfan - 10:00 a 13:00/10:00
01938 820 226

Gorffennaf 2il - Theatr Twm o'r Nant, Dinbych - 10:00 a 13:00
01745 814 323

Gorffennaf 8fed – Theatr Brycheiniog, Aberhonddu - 10:00
01874 611 622

Gorffennaf 9 - Theatr Fach Llangefni, 10:00 a 13:00

Tocynnau ar gael gan Menter Mon 01248 725 700

Gorffennaf 14 - Theatr Gartholwg 10:00 a 13:00
01443 219 589

*Dydd Gwener Awst 7fed am 11:00 a 15:30 cynhelir perfformiadau yn Theatr y Maes, Eisteddfod Genedlaethol Meifod. Mynediad gyda thocyn diwrnod yr Eisteddfod.

Byddwn hefyd yn cynnal gweithdai iaith trwy ddrama i ddysgwyr yn y Pod yn Maes D yn seilieidg ar waith T.Llew Jones, amser i'w gadarnhau*

Eisiau cyfrannu i'r sgwrs arlein? #Lleuadynolau a manylion am ddathliadau'r canmlwyddiant ar #100TLlew
 
web site
: www.aradgoch.org

e-mail:
Saturday, May 16, 2015back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk