Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Cyhoeddi Perfformiad matinée ychwanegol o Annie yng Nghanolfan Mileniwm Cymru     

Cyhoeddi Perfformiad matinée ychwanegol o Annie yng Nghanolfan Mileniwm Cymru
Mae Canolfan Mileniwm Cymru wedi cyhoeddi bydd perfformiad matinée ychwanegol o Annie oherwydd y galw mawr am docynnau, ac er mwyn cefnogi cyswllt y sefydliad â chymunedau yn Ne Cymru.

Bydd y cynhyrchiad newydd sbon o Annie’n ymweld â Chaerdydd dros yr haf (24 - 29 Awst 2015) fel rhan o daith flwyddyn gyfan sy’n dechrau mis Gorffennaf. Bydd y perfformiad ychwanegol yn y Ganolfan ddydd Mercher 26 Awst am 2.30pm.

Wedi’i osod yn ystod y Dirwasgiad Mawr yn Efrog Newydd y 1930au, mae stori Annie wedi dod yn un o hoff sioeau cerdd teuluol y byd. Mae’n dilyn Annie fach ddewr sy’n cael ei gorfodi i fyw bywyd caled a dioddefus yng nghartref plant amddifad Miss Hannigan. Mae Annie’n benderfynol o ddod o hyd i’w rhieni go iawn ac, wrth ryw lwc, mae hi’n cael ei dewis i dreulio’r Nadolig yng nghartref y biliwnêr enwog, Oliver Warbucks. Ond mae syniadau sbeitlyd eraill gan Miss Hannigan ac mae hi’n cynllwynio i ddifetha ymdrechion Annie i chwilio am ei rhieni.

Bydd Craig Revel Horwood, sy’n cael ei adnabod fel beirniad ar Strictly Come Dancing yn serennu fel Miss Hannigan yn y sioe sy’n cynnwys y caneuon bythgofiadwy Hard Knock Life, Easy Street, I Don’t Need Anything But You a Tomorrow.

Bydd y perfformiad matinée ychwanegol hefyd yn neud hi’n bosib i bobl ifanc sy’n rhan o’r sefydliad cymunedol 3Gs Development Trust ym Merthyr Tudful i ymweld â’r sioe a mwynhau diwrnod o weithgareddau yn y Ganolfan, ynghyd â phobl ifanc yn Ne Cymru sydd wedi gwirfoddoli yn eu cymunedau ac ennill credydau amser drwy bartneriaeth y Ganolfan gyda Spice.

Dywedodd Hannah Wynn Jones, Rheolwr Cyswllt â’r Gymuned yng Nghanolfan Mileniwm Cymru: “Rydyn ni wrth ein boddau i fod medru ychwanegu perfformiad matinée ychwanegol o Annie yn y Ganolfan i gefnogi ein hymrwymiad at grwpiau cymunedol ac ieuenctid, gan sicrhau bod rhaglen yn Ganolfan yn hygyrch. Mae’n meddwl llawer i bobl ifanc ac aelodau’r gymuned byddai ddim fel arfer yn ymweld â ni i gael cyfle i ddod a mwynhau’r sioe wych yma.”

Cyfarwyddir Annie gan Nikolai Foster, cyfarwyddwr artistig y Curve yn Leicester. Mae’i waith theatr ddiweddaraf yn cynnwys: Calamity Jane, The Witches of Eastwick a’r cynhyrchiad i ddathlu ugain mlynedd o Beautiful Thing gan Jonathan Harvey yn y West End. Cynhyrchir Annie gan Michael Harrison a David Ian.

Bydd Annie yng Nghanolfan Mileniwm Cymru rhwng 24 a 29 Awst ac mae’r perfformiad ychwanegol ar ddydd Mercher 26 Awst am 2.30pm. Mae'r tocynnau yn amrywio o £18 i £52.50 a gellid eu harchebu ar y we ar www.yganolfan.org.uk neu drwy ffonio’r swyddfa docynnau ar 029 2063 6464.
 
web site
: www.wmc.org.uk

e-mail:
Wednesday, June 17, 2015back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk