Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Ladder yn y Theatr Newydd     

Ladder yn y Theatr Newydd Cyfle i weld perfformwyr ifanc mwyaf talentog Caerdydd


Nid sioe adloniant gyffredin mo Ladder, sef digwyddiad afieithus, cyffrous a difyr a gynhyrchir gan ein tîm Actifyddion Artistig. Crëwyd y sioe gyda chymorth NoFit State Circus, Earthfall, Cwmni Dawns Rubicon, Cwmni Theatr Ieuenctid Everyman a Cherdd Gymunedol Cymru. Cynhelir y sioe yn y Theatr Newydd ddydd Sadwrn 8 Awst.

Gan ddefnyddio thema ysgol, anogir pobl ifanc 14-25 oed i ddringo’n uwch ac yn uwch wrth iddynt gydweithio ag artistiaid proffesiynol i greu dathliad unigryw. Gall y gynulleidfa fwynhau noson o berfformiadau eclectig gan actorion talentog, dawnswyr gosgeiddig, cerddorion cyffrous a pherfformwyr syrcas syfrdanol.

Bydd llawer o’r bobl ifanc dalentog hyn yn perfformio yn y Theatr Newydd am y tro cyntaf erioed, dan oruchwyliaeth Actifyddion Artistig, sef adran allgymorth y Theatr Newydd. Dywedodd David Baxter, Rheolwr Actifyddion Artistig: “Mae Ladder yn rhoi cyfleoedd i’r bobl ifanc – cyfle i ddathlu ac arddangos eu talentau a’u doniau, yn ogystal â chyfle iddynt ddod ynghyd i ystyried eu bydoedd, eu breuddwydion a’u delfrydau ar gyfer y dyfodol.”

Bydd Ladder yn y Theatr Newydd Ddydd Sadwrn 8 Awst. Mae’r tocynnau ar werth nawr am £8.00. Am ragor o fanylion am y sioe neu i archebu tocynnau* ewch i www.newtheatrecardiff.co.uk neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar (029) 2087 8889.

Ni chodir Tâl Gwasanaeth gan y Swyddfa Docynnau ar gyfer y sioe hon. Ni ellir prynu tocynnau ar-lein.

Ladder
Y Theatr Newydd, Caerdydd
Dydd Sadwrn 8 Awst
7.30pm
Tocynnau: £8.00
Y Swyddfa Docynnau: 029 2087 8889
Y Theatr Newydd, Caerdydd  
web site
: www.newtheatrecardiff.co.uk

e-mail:
Wednesday, July 01, 2015back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk