Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Tair sioe newydd ar werth yn y Theatr Newydd     

Tair sioe newydd ar werth yn y Theatr Newydd

Dim ond mis ar ôl cyhoeddi cyfres o sioeau newydd sbon, mae’r Theatr Newydd heddiw wedi cyhoeddi bod tri chynhyrchiad cyffrous arall wedi’u cadarnhau ar gyfer 2016. Bydd dwy sioe gerdd a chlasur o sioe i'r plant yn ymddangos ar ddechrau'r flwyddyn, gan ychwanegu at y rhestr adloniant.

Bydd y sioe gerdd ddigrif Avenue Q yn dychwelyd i'r Theatr Newydd o ddydd Llun 25 Ionawr tan ddydd Sadwrn 30 Ionawr 2016, gan ddilyn hanes dau gymeriad hoff o Efrog Newydd sy'n ceisio mynd i’r afael â phynciau llosg bywyd. Mae hon yn sioe ddoniol, digywilydd a difyr dros ben, gyda chasgliad o ganeuon gwych yn cael eu perfformio gan gast o berfformwyr a phypedau talentog. (Noder: cynhyrchiad ar gyfer y rhai dros 15 oed yn unig yw hwn).

Bydd The Cat in the Hat gan Dr Seuss yn glanio ar garreg drws y Theatr o ddydd Gwener 19 Chwefror tan ddydd Sul 21 Chwefror 2016. Mae prynhawn glawog yn troi'n antur anhygoel i Sally a'i brawd pan ddaw Y Gath i mewn i'r ty. Yn cael ei pherfformio yn ystod hanner tymor, mae’r sioe deuluol hon yn brofiad theatraidd cyntaf bywiog a difyr i blant tair oed a throsodd.

Bydd Footloose, sioe sy'n seiliedig ar y ffilm boblogaidd o'r 1980au gyda Kevin Bacon, yn dychwelyd i Gaerdydd o ddydd Llun 29 Chwefror tan ddydd Sadwrn 5 Mawrth 2016. Mae'r sioe gerdd hon yn llawn o ddawnsio gwych a chaneuon mwyaf poblogaidd y cyfnod megis Holding Out for a Hero, Almost Paradise ac arwyddgan y sioe Footloose.

Mae tocynnau ar gyfer y sioeau hyn ar werth nawr. I gael rhagor o wybodaeth neu os ydych am archebu tocynnau ewch i www.newtheatrecardiff.co.uk neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar (029) 2087 8889. Codir ffi drafodion fechan ar bob archeb ar-lein.
 
web site
: www.newtheatrecardiff.co.uk

e-mail:
Monday, July 27, 2015back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk