Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Birmingham Royal Ballet yn cyflwyno Swan Lake yng Nghanolfan Mileniwm Cymru dros dymor yr Hydref     

Birmingham Royal Ballet yn cyflwyno Swan Lake yng Nghanolfan Mileniwm Cymru dros dymor yr Hydref
Bydd Birmingham Royal Ballet, un o gwmnïoedd clasurol gorau’r byd, a chwmni teithio ballet blaenaf y DU yn dychwelyd i Gaerdydd fis Tachwedd gydag un o’r cynyrchiadau mwyaf ei barch o Swan Lake.

Wedi’i greu gan y coreograffydd adnabyddus a Chyfarwyddwr Llawryfog Birmingham Royal Ballet, Sir Peter Wright, mae’r cynhyrchiad clasurol yma o stori garu orau ballet yn cynnwys dylunio gothig aruthrol a moethus gan Philip Prowse a gwisgoedd ysblennydd gan gynnwys yr haid enwog o dwtŵau gwyn sy’n ymddangos o lyn gloyw.

Bydd yr ensemble cywrain o ddawnswyr – gyda William Bracewell o Abertawe yn eu plith– yn cael eu cyfeilio gan bumdeg o gerddorion Royal Ballet Sinfonia i fywiogi sgôr chwedlonol Tchaikovsky.

Dywedodd Graeme Farrow, Cyfarwyddwr Artistig a Chreadigol Canolfan Mileniwm Cymru “Mae’n bleser i groesawu Birmingham Royal Ballet yn ôl i gyflwyno Swan Lake. Rydyn ni wedi ein hymroi’n llwyr i ddod â pherfformiadau dawns o safon uchel i’r Ganolfan, ac mae’r cynhyrchiad yma’n bleser pur.”

Bydd Birmingham Royal Ballet hefyd yn cyflwyno perfformiad arbennig ar gyfer plant oed 3 – 7 o’r enw First Steps: A Child’s Swan Lake. Mae’r rhaglen ryngweithiol awr o hyd yma wedi’i chynllunio i fod yn gyflwyniad lliwgar i fyd cyffrous ballet, gyda chwmni llawn o ddawnswyr a cherddorfa.

Ac fel rhan o ymrwymiad parhaus y cwmni at gynnwys cynulleidfaoedd yn y broses greadigol, bydd y tymor yma’n dod â dau brofiad gwbl newydd i gynulleidfaoedd Caerdydd.

Cyn codi’r llen ar berfformiad nos Wener (13 Tachwedd), mae gwahoddiad i aelodau’r gynulleidfa i ymuno â phanel neilltuol o rai o unigolion creadigol mwyaf dylanwadol Birmingham Royal Ballet wrth iddynt drafod bywyd a pherfformio fel rhan o gwmni ballet sy’n adnabyddus yn fyd eang. Mae’r digwyddiad yma am ddim i ddeiliaid tocynnau.

Ar fore Sadwrn (14 Tachwedd) bydd aelodau’r cyhoedd yn cael eu gwahodd i ymuno â dawnswyr y cwmni wrth iddynt agor eu dosbarth dyddiol. Dyma gyfle prin ac unigryw i aelodau o’r cyhoedd gymryd cip a phrofi’r paratoadau a’r ymroddiad sydd ei hangen y tu ôl i’r llen i fod yn rhan o gwmni ballet.

Bydd Swan Lake yng Nghanolfan Mileniwm Cymru 11 – 14 Tachwedd 2015. Mae tocynnau yn costio £17 - £42. Canllaw oed 5+ (Dim plant o dan 2 oed). Mae seddi premiwm ar gael.

Bydd First Steps: A Child’s Swan Lake yn cael ei berfformio ddydd Gwener 13 Tachwedd am 1pm. Tocynnau £10.

Bydd sgwrs cyn y perfformiad yn digwydd nos Wener 13 Tachwedd am 6.30pm. Mae’r digwyddiad yma am ddim i ddeiliaid tocynnau.

Bydd hefyd dosbarth gan y cwmni yn cael ei gynnal Sadwrn 14 Tachwedd am 11.45am. Tocynnau £10.
 
web site
: www.wmc.org

e-mail:
Tuesday, August 11, 2015back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk