Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

August 012 yn dychwelyd i Chapter gyda’r perfformiad cyntaf o’r comedi tywyll Ffrengig ‘Yuri’ fydd yn cael ei pherfformio yn Gymraeg ac yn Saesneg     

August 012 yn dychwelyd i Chapter gyda’r perfformiad cyntaf o’r comedi tywyll Ffrengig ‘Yuri’ fydd yn cael ei pherfformio yn Gymraeg ac yn Saesneg
Fis Hydref hwn, bydd y cwmni theatr arobryn August 012 yn llwyfannu’r perfformiad cyntaf o ddrama’r dramodydd Ffrengig cyfoes Fabrice Melquiot, Yuri. Wedi’i gyfarwyddo gan Mathilde Lopez (Tonypandemonium, Caligula, Serious Money, Pornography, Robert Zucco), a’i addasu gan Dafydd James
(My Name is Sue, Llwyth,The Village Social ) bydd Yuri i’w gweld yn Chapter rhwng 8-17 Hydref 2015. Gyda Carys Eleri (Parch), Ceri Murphy (Hinterland) a chan gyflwyno Guto Wynne Davies.

Mae’r ddrama yn gomedi tywyll ar ffurf ffars am anffrwythlondeb, sgrabl, rhyw, cyflwr y byd a’r dieithryn yn eich lolfa.

Nid yw Patrick ac Adele yn gallu cael plant. Ac yna mae Yuri yn ymddangos. Ond pwy yw Yuri? Pam mae ef yma? Ydy e’n beryglus? Ai ‘Russian’ yw e?

Dywed y cyfarwyddwr Mathilde Lopez:
“Mae hwn yn ddarn o ysgrifennu cymhleth a dewr iawn sy’n gwyro rhwng ffars, yr absẃrd, sarhad a’r anllad. Mae’n gofyn cwestiynau anghyfforddus iawn am gael plant a’u caru a rhyw, gan ddadorchuddio ofn a thabŵ dwfn tra’n symud rhwng hurtrwydd ac athrylith. Pan oeddwn i’n cael trafferth cael plant, hwn oedd y gwaith mwyaf deallus, cas, chwerthinllyd ac onest i mi ei ddarllen. Dydw i dal ddim yn siŵr sut rwy’n teimlo amdano, ond rwy’n gwybod ei fod yn bwysig i’w lwyfannu ar fyrder.”

Dywed Dafydd James:
“Rwy’ wrth fy modd â pha mor eofn a hy yw ysgrifennu Melquiot: mae’n gwthio’r ffiniau o hyd o ran yr hyn y mae’n dderbyniol i’w leisio. Mae’n llwyddo oherwydd ei fod yn ysgrifennu gyda’r fath ffraethineb, ac mae ei arsylwadau cymdeithasol mor finiog, mae’r ddrama yn rhagweledol yn wleidyddol ac yn ddifyr dros ben ar yr un pryd. Fel rhywun sy’n mynd drwy’r broses fabwysiadu fy hun ar hyn o bryd, mae ei themâu diwylliannol/biolegol yn berthnasol iawn. Mae hefyd yn ddifyr sut mae cyfieithu’r ddrama yn adlewyrchu ei archwiliad o wahaniaethau: mae gweithio gyda’r Ffrangeg, y Saesneg a’r Gymraeg yn golygu fy mod yn cael ymdrin â’r tebygrwydd, y gwahaniaethau a’r bylchau rhwng diwylliannau.

Mae Yuri yn cael ei pherfformio rhwng 8 a 17 Hydref
Perfformiadau Cymraeg (wedi’u hisdeitlo yn Saesneg) – dydd Iau 8fed (7:30pm), dydd Sadwrn 10fed (2pm), dydd Llun 12fed (8pm) dydd Mercher 14eg (8pm), dydd Gwener 16eg (8pm) a dydd Sadwrn 17eg (8pm).

Perfformiadau Saesneg (wedi’u hisdeitlo yn Gymraeg) – dydd Iau 8fed (9pm), dydd Gwener 9fed (8pm), dydd Sadwrn 10fed (8pm), dydd Mawrth 13eg (8pm), dydd Iau 15fed (8pm) a dydd Sadwrn 17eg (2pm)

Mae tocynnau ar gael o Swyddfa Docynnau Chapter ar 029 2030 4400 neu www.chapter.org
 
web site
: www.chapter.org

e-mail:
Thursday, August 20, 2015back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk