Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Bydd Earthfall yn dathlu pen-blwydd y cwmni yn 25 oed mewn steil chynhyrchiad newydd, ffrwydrol.     

Bydd Earthfall yn dathlu pen-blwydd y cwmni yn 25 oed mewn steil  chynhyrchiad newydd, ffrwydrol.
 
Bydd Earthfall yn dathlu pen-blwydd y cwmni yn 25 oed mewn steil â chynhyrchiad newydd, ffrwydrol. Bydd Stories from a Crowded Room yn teithio ledled y DG yr hydref hwn. Mae'r cynhyrchiad yn brofiad hollgynhwysol i'r gynulleidfa; mae Earthfall yn eich gosod, yn gorfforol, yng nghanol y digwydd a'r symudiadau cyflym o'ch cwmpas.  Bydd Earthfall yn teithio Prydain ar gefn llwyddiant eu sioeau gwobrwyol blaenorol, Chelsea Hotel (Gwobrau Theatr Cymru) ac At Swim Two Boys (Gwobr Theatr yng Nghymru).  Mae Earthfall yn derbyn nawdd refeniw gan Gyngor Celfyddydau Cymru. 
 
Gwahoddir y gynulleidfa i gyffwrdd, i arogleuo ac i anadlu wrth iddynt gerdded drwy'r ystafell neu guddio yn y dorf. Yn y cynhyrchiad hwn, bydd Earthfall yn archwilio straeon trwy gyfrwng dawnsio hynod gorfforol, cerddoriaeth fyw, testun a ffilm amgylchynol.  Â chymysgedd o straeon hunangofiannol a chyfeiriadau at brotestiadau gwleidyddol, bydd y cynhyrchiad yn eich galluogi i brofi eiliadau a chysylltiadau unigryw wrth i chi grwydro drwy'r dorf.  Ag wyth o ddawnswyr anhygoel o dalentog a dau gerddor byw gwych, hwn yw cynhyrchiad mwyaf uchelgeisiol Earthfall hyd yn hyn. 
 
"Rydym yn dathlu ein pen-blwydd yn 25 oed â pherfformiad o fath newydd, a fydd yn arwain y gynulleidfa i ganol y llwyfan ac i gyswllt uniongyrchol â byd y dawnswyr. Mae'r arddull amgylchynol hwn yn hŷn na'n cwmni ni ond byddwn yn defnyddio technoleg newydd i gyfoethogi profiad y gynulleidfa cyn, yn ystod ac ar ôl y perfformiad.  Rydym yn hyderus bod hon yn un o sioeau mwyaf cyffrous y cwmni erioed ac rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar at ailymweld â lleoliadau ledled Prydain i gyflwyno dulliau newydd Earthfall."
Jim Ennis, Cyd-gyfarwyddwr Artistig
 
Mae Earthfall yn annog cynulleidfaoedd i fod yn rhan o'r cynhyrchiad drwy gyflwyno eu ymddiheuriadau personol eu hunain ar y cyfryngau digidol, a hynny drwy ddefnyddio'r hashnod #EFsorry.  

"Mae'n ddrwg gen i bod fy nwylo'n oer"
"Mae'n ddrwg gen i 'mod i'n rhy flinedig i gysgu gyda ti." 

Bydd y cyfraniadau hyn yn cael eu hintegreiddio â'r cynhyrchiad drwy gyfrwng ffotograffiaeth, testun, fideo a sain, ac yn caniatáu i gynulleidfaoedd adrodd eu straeon #EFsorry eu hunain yn ystafell orlawn Earthfall.   Caiff y straeon #EFsorry eu storio ar-lein yn www.earthfall.org.uk, lle byddant yn dod ynghyd i greu gosodiad ar-lein. Ychwanegwch eich #EFsorry eich hun neu borwch drwy'r oriel i weld straeon pobl eraill.
 
Mae Earthfall yn lansio Stories from a Crowded Room yn rhan o ymgyrch 'Get Creative' y BBC, dathliad blwyddyn o hyd o'r celfyddydau, diwylliant a chreadigrwydd ym Mhrydain. Nod Get Creative yw hybu creadigrwydd yn y DG, yn ogystal â dathlu cyfraniadau'r miliynau o bobl sydd eisoes yn cymryd rhan mewn gweithgareddau artistig a chreadigol bob dydd. Lansiwyd yr ymgyrch ar 19 Chwefror 2015 gan Adran Gelfyddydau y BBC ar y cyd â mudiad diwylliannol What Next? a sefydliadau celfyddydol a diwylliannol ledled y wlad. 
 
Cymrwch ran yn y cynhyrchiad drwy anfon eich #EFsorry at Earthfall ar Twitter, Instagram, Facebook, YouTube a Soundcloud.   Ewch i www.earthfall.org.uk i gael mwy o wybodaeth ac i weld manylion y daith yn llawn.
 
Mae Earthfall hefyd yn cynnig gweithgareddau addysg a chyfranogiad, fel gweithdai a dosbarthiadau datblygu proffesiynol i gyd-fynd â'r cynhyrchiad. I gael mwy o wybodaeth, ewch i www.earthfall.org.uk.
Earthfall  
web site
: www.earthfall.org.uk

e-mail:
Monday, September 21, 2015back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk