Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Dathlu deng mlynedd o sioeau cerdd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru gyda Broadway to the Bay     

Dathlu deng mlynedd o sioeau cerdd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru gyda Broadway to the Bay


Bydd cynhyrchiad arbennig Broadway to the Bay gyda pherfformiadau o’r byd theatr gerdd, yn dod â dathliadau Dengmlwyddiant Canolfan Mileniwm Cymru i ben mewn tair noson lon a llachar rhwng 23-25 Hydref.

Yn adnabyddus am ddenu sioeau cerdd mawr Broadway a’r West End i Gymru, bydd y Ganolfan yn cyflwyno detholiad arbennig o hoff eiliadau'r sioeau cerdd sydd wedi perfformio yn y Ganolfan dros y ddeng mlynedd ddiwethaf.

Mae’r prif artistiaid yn cynnwys John Owen-Jones (Phantom of the Opera, Les Misérables), Kerry Ellis (Wicked, Les Misérables), Ruthie Henshall (Chicago, Cats), Sophie Evans (Wizard of Oz), Lucie Jones (Ghost, We Will Rock You), David Thaxton (Les Misérables, Love Never Dies), Shân Cothi (Phantom of the Opera), Rhydian Roberts (We Will Rock You, Rocky Horror Show), Tenors of Rock, Caroline Sheen (Mary Poppins, Les Misérables), Russell Grant (Wizard of Oz, Strictly Come Dancing) a Madalena Alberto (Les Misérables, Evita).

Daw Cerddorfa Novello, sy’n cynnwys 38 aelod, i ymuno â’r perfformwyr o dan gyfarwyddyd David Mahoney, ac ensemble sy’n cynnwys Emily Anderson, Matthew Banks, Tamsyn Blake, Aaron Brown, Louise Dalton, Lloyd Davies, Michael Effenberger, Sophie Leigh-Griffin, Matthew Malthouse, Nicola Martin, Ross Meagrow, Alice Mogg, Naoimh Morgan a Zac Watts.

Bydd myfyrwyr o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru hefyd yn ymddangos ar ddiwedd y sioe ar y cyd â thros 100 o blant o ysgolion perfformio lleol.

Mae’r cyfarwyddwyr artistig David Mahoney a John Owen-Jones yn arwain tîm creadigol sy’n cynnwys coreograffi gan Andrew Wright (Singin’ in the Rain, Barnum), cynllun set gan Matt Kinley (Les Misérables, Phantom of the Opera), Jilly McKeown (Cynllunydd Gwisgoedd) a chynllun goleuadau gan Nigel Catmur (Thriller Live, Royal Variety Performance, BBC Music Awards).

Dywedodd David Mahoney: “Gyda chast o sêr, ensemble o gantorion a dawnswyr, Cerddorfa Novello a thîm creadigol sydd â phrofiad o weithio yn y West End, mae Broadway to the Bay yn argoeli at fod yn un o uchafbwyntiau dathliadau Dengmlwyddiant Canolfan Mileniwm Cymru. Gall y gynulleidfa ddisgwyl noson ysblennydd, sy’n dathlu perfformiadau gwych o’r sioeau cerdd sydd wedi bod ar lwyfan y Ganolfan. Gydag ambell i syrpréis, mae’n mynd i fod yn wledd - felly peidiwch â’i cholli!”

Bydd Broadway to the Bay yng Nghanolfan Mileniwm Cymru o 23-25 Hydref. Mae prisiau tocynnau’n amrywio o £15-£55. Canllaw Oed 8+ (dim plant dan 2 oed)

Pecynnau Profiad VIP ar gael ddydd Gwener a Sadwrn (23-24) am £150 sy’n cynnwys diodydd a chanapés cyn y perfformiad, rhaglen wedi’i llofnodi, seddi gorau sydd ar gael, diod yn ystod yr egwyl a chyfle i ymuno â’r sêr a mwynhau diod ar y llwyfan ar ôl y perfformiad. Parcio am ddim hefyd ar gael.

Ewch i yganolfan.org.uk neu ffoniwch 029 2063 6464 i archebu tocynnau neu i gael rhagor o wybodaeth.
 
web site
: www.wmc.org.uk

e-mail:
Tuesday, October 06, 2015back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk