Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Mae 6 sioe newydd sbon ar werth yn y Theatr Newydd     

Mae 6 sioe newydd sbon ar werth yn y Theatr Newydd

Wrth i ni nesáu at ddiwedd 2015, mae’r Theatr Newydd wedi cyhoeddi CHWE chynhyrchiad newydd sbon ar gyfer 2016. Gan ychwanegu at yr hyn sydd eisoes yn rhaglen lawn, bydd Caerdydd yn croesawu dwy sioe gerdd o fri, dwy ddrama Americanaidd, addasiad o un o’r nofelau mwyaf poblogaidd ym Mhrydain, a chynhyrchiad gan The Royal Shakespeare Company byd enwog.

Mae dwy agwedd wahanol ar America i’w gweld yn Guys and Dolls ac American Idiot Mae Guys and Dolls wedi’i gosod ym myd cyffrous y gangsters, gamblwyr a chantorion clwb nos, ac mae’n cynnwys rhai o alawon clasurol Broadway megis Luck be a Lady a My Time of Day. Mae American Idiot, ar y llaw arall, wedi’i gosod yn y cyfnod ar ôl 9/11, ac mae’n dilyn y newid yn hanes bywydau tri chyfaill bore oes. Mae'n sioe danbaid yn cynnwys caneuon o’r albwm penigamp o’r un enw gan Green Day.

Bydd cyfnod yr Americanwyr yng Nghaerdydd yn parhau gyda chynhyrchiad llenyddol clasurol modern. Yn dilyn eu cynhyrchiad ardderchog o Hamlet eleni, bydd Theatr Clwyd yn dychwelyd i’r Theatr Newydd gyda drama benigamp Tennessee Williams, Cat on a Hot Tin Roof. Ddeufis yn ddiweddarach, bydd addasiad o nofel eiconig John Steinbeck, Of Mice and Men yn cael ei lwyfannu, stori sy’n dilyn hanes cyfeillgarwch dau weithiwr mudol George a Lennie.

Testun y naill ddrama a’r llall yw teulu a pherthnasoedd yn ystod ac yn syth ar ôl y Dirwasgiad Mawr, ac maent ill dwy yn werth eu gweld.

Clasur arall yw’r ddrama Goodnight Mister Tom, sy'n seiliedig ar y llyfr i blant gan yr awdur Michelle Magorian. Gyda’r Ail Ryfel Byd ar y gorwel, mae cyfeillgarwch yn datblygu rhwng yr ifaciwî ifanc William Beech a Mister Tom, y meudwy oedrannus sy’n gofalu amdano.

Yn gorffen y gyfres hon o sioeau mae cynhyrchiad The Royal Shakespeare Company o’r ddrama A Midsummer Night’s Dream. Dan y pennawd A Play for the Nation, daw'r RSC i Gaerdydd fel rhan o daith fawr o amgylch y DU. Bydd prif rannau’r sioe yn cael eu chwarae gan actorion proffesiynol yr RSC, tra bydd rhannau Bottom a’r Mechanicals yn cael eu chwarae gan actorion amatur cwmni Everyman Theatre Caerdydd.

Mae rhywbeth at ddant pawb yn y Theatr Newydd, ac mae’r sioeau cyffrous hyn yn ychwanegu at yr hyn sy'n addo bod yn arlwy wych ym 2016. Gyda 26 o sioeau ar werth rhwng nawr a'r haf nesaf, does dim amser gwell i ymweld â'r Theatr Newydd.

Mae tocynnau ar gyfer yr holl sioeau hyn ar werth yn Swyddfa Docynnau’r Theatr Newydd, ffoniwch Caerdydd (029) 2087 8889 neu ar-lein drwy www.newtheatrecardiff.co.uk <http://www.newtheatrecardiff.co.uk>. Mae pob tocyn yn destun Tâl Gwasanaeth Tocyn- mae rhai eithriadau yn berthnasol).

Theatr Clwyd: Cat on a Hot Tin Roof
Dydd Mawrth 8 Mawrth - dydd Sadwrn 12 Mawrth 2016

American Idiot
Dydd Mawrth 19 Ebrill - dydd Sadwrn 23 Ebrill 2016

Of Mice and Men
Dydd Mawrth 3 Mai - dydd Sadwrn 7 Mai 2016

Goodnight Mister Tom
Dydd Mawrth 10 Mai - dydd Sadwrn 14 Mai 2016

RSC: A Midsummer Night’s Dream
Dydd Mawrth 24 Mai - dydd Sadwrn 28 Mai 2016

Guys and Dolls
Dydd Mawrth 5 Gorffennaf - dydd Sadwrn 9 Gorffennaf 2016
 
web site
: www.newtheatrecardiff.co.uk

e-mail:
Friday, October 30, 2015back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk