Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

BARDD Y PLANT YN TROI EI LLAW AT THEATR     

BARDD Y PLANT YN TROI EI LLAW AT THEATR

Mae Bardd Plant Cymru yn troi ei llaw at fyd theatr am y tro cyntaf y Tachwedd yma.

Mae Anni Llŷn, sydd hefyd yn gyflwynwraig deledu ac awdures adnabyddus, yn rhan o dîm o artistiaid proffesiynol sydd wedi dyfeisio sioe newydd i gyffroi dychymyg plant ifanc.

Yn Saer y Sêr, sioe diweddaraf Cwmni'r Frân Wen i blant rhwng 3 a 7 oed, bydd Rhodri Sion a Leisa Mererid yn cyflwyno plant i fywyd ar y dyn sydd yn gyfrifol am warchod y sêr.

Bydd Anni yn plethu stori at ei gilydd gyda chefngoaeth gan yr actorion Leisa Mererid a Rhodri Siôn, y cerddor Osian Gwynedd, y cynllunydd Gwyn Eiddior, cyfarwyddwr Ffion Haf a chynllunydd goleuadau Elanor Higgins.

Meddai Anni, "Dwi'n caru mynd i'r theatr ond dwi heb weithio yn broffesiynol yn myd theatr o'r blaen, felly mae'r cynhyrchiad yma wedi bod yn sialens newydd."

"Rydym wedi defnyddio proses dyfeisio wrth fynd ati i greu'r sioe a fy swydd i ydi rhoi trefn ar y syniadau a rhoi sgript at ei gilydd. Mae'r hi'n broses newydd i mi ond mae'n wych cael tîm artistig mor brofiadol a chreadigol.

Enillodd Anni wobr Prif Lenor yr Urdd yn Eryri 2012 ac mae hi wedi cyhoeddi nofelau antur i blant. Mae hi eisioes yn wyneb cyfarwydd i blant a phobl ifanc Cymru, ar ôl iddi dreulio pum mlynedd fel cyflwynydd rhaglen Stwnsh ar S4C.

Pob dydd, mae'r Saer yn sicrhau fod y sêr yn parhau'n ddisglair a swynol. Ond, tybed beth fydd yn digwydd pan fydd rhywun arall yn ymddangos am y tro cyntaf? Sut wnaiff y Saer ddygymod â'r ymwelwr yma?

Meddai cyfarwyddwr y sioe, Ffion Haf, "Dyma gynhyrchiad sy’n rymus a rhyfeddol o ran arddull a chynnwys, sy’n cyfareddu’r gynulleidfa ac yn eu llenwi â theimlad o fodlonrwydd braf.”

"Mae'r holl elfennau wedi dod at ei gilydd i greu'r byd cyflawn yma. Mi fydd yn gynhyrchiad hudolus ac yn brofiad theatrig unigryw."

Ychwanegodd Anni, "Mae hi wedi bod yn hyfryd adeiladu byd y Saer gyda'n gilydd ac dwi'n edrych mlaen i groesawu plant Cymru i'r lle hudolus yma."

Bydd y daith genedlaethol yn cychwyn ar 31 o Hydref gydag ymweliad â Pontio, Bangor cyn symud ymlaen i Gaerdydd, Pontypridd, Pontardawe, Caerfyrddin, Llanelli, Dyffryn Aeron, Caernarfon, Llandudno, Yr Wyddgrug, Pwllheli, Bethesda, Llanddeusant a Bala.

* Am ragor o wybodaeth ewch i www.franwen.com
 
web site
: www.franwen.com

e-mail:
Thursday, October 29, 2015back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk