Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Call for outdoor arts commissions 2016     

Call for outdoor arts commissions 2016 Call for outdoor arts commissions 2016

Articulture, in collaboration with a consortium of leading arts organisations invites artists and arts companies based in Wales from any discipline, to request support for the creation and delivery of new outdoor work for presentation and touring to eight locations across the country in 2016.

Details:
http://articulture-wales.co.uk/get-involved/call-for-commissions-2016/ Deadline 30 November 2015


Galw am Gomisiynau yn 2016

Mae Articulture, mewn cydweithrediad â chonsortiwm o sefydliadau celfyddydol blaenllaw, yn gwahodd arlunwyr a chwmnïau celfyddydol yng Nghymru o unrhyw ddisgyblaeth i ofyn am gymorth am greu a chyflwyno gwaith awyr agored newydd ar gyfer cyflwyniad a thaith i wyth lleoliad ledled y wlad yn 2016.

Manylu http://articulture-wales.co.uk/get-involved/call-for-commissions-2016/

Dyddiad cau 30 Tachwedd 2015
 
web site
: articulture-wales.co.uk/get-involved/call-for-commissions-2016/

e-mail:
Monday, November 02, 2015back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk