Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Dewch i Ddawnsio gyda Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru     

Dewch i Ddawnsio gyda Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru
Yng Nghanolfan Mileniwm Cymru dydd Mercher 11 Tachwedd 2.30pm
Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn estyn gwahoddiad i bobl – Dewch i Ddawnsio – yng Nghanolfan Mileniwm Cymru dydd Mercher 11 Tachwedd o 2.30pm ymlaen fel rhan o ddigwyddiad cymryd rhan torfol y gallwch bicio heibio i ymuno ag ef.

Mae Dewch i Ddawnsio yn ddigwyddiad cymryd rhan torfol rhad ac am ddim lle bydd dawnswyr proffesiynol CDCCymru yn arwain sesiwn lle gall unrhyw un o unrhyw oedran ac unrhyw allu gymryd rhan ynddo ar unrhyw adeg yn ystod y sesiwn. Nod Dewch i Ddawnsio yw cael pobl o bob cefndir, gallu ac oedran i ddawnsio drostynt eu hunain. 


Bydd Dewch i Ddawnsio yn gyfle i ddawnswyr CDCCymru annog pobl i ymuno â nhw ar lwyfan y Lanfa yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yn ystod y sesiwn alw heibio 35-40 munud o hyd, ac yn ystod y sesiwn bydd un ‘n dawnswyr yn rhoi cyfarwyddyd ar lafar ynghylch pa symudiadau i’w gwneud er mwyn i’r gynulleidfa eu dilyn. Bydd y dawnswyr yn dysgu ffordd hwyliog a hawdd o gynhesu ac yn dilyn hynny gyda chyfres o symudiadau y medrwch eu perfformi’n unigol, mewn pâr ynteu mewn grŵp mwy. 

Dywedodd Cyfarwyddwr Ymarferion Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Lee Johnston, “Daeth y syniad hwn o gael dawns anferth ar y cyd oddi wrth un ‘n dawnswyr sydd â phrofiad o’r peth yn ei gwlad enedigol sef Ffrainc. Yn Ffrainc mae’n cael ei alw yn ‘Modern Ballroom’ ac mae’n hynod boblogaidd.

Daethom ni i’r farn y gallai fod yn llawer o hwyl yma yng Nghymru hefyd ac roeddem yn dymuno rhoi cynnig ar y syniad fel rhan o Ŵyl Ddawns Caerdydd ar Lwyfan y Lanfa. Byddem wrth ein boddau pe buasai cynifer o bobl â phosib yn dod i ddawnsio gyda ni a’n dawnswyr. Nid sesiwn ymarfer corff fydd hi ond yn hytrach symudiadau syml y gall unrhyw un eu dilyn. Mae dawnsio’n brofiad llawn llawenydd ac yn dod â phobl ynghyd, a hoffem pe buasai cynifer o bobl â phosib yn cael egwyl, yn symud oddi wrth eu desgiau ac yn picio i lawr i Fae Caerdydd gyda’u cyfeillion a theuluoedd ac ymuno â ni i ddawnsio.”


Cynhelir Dewch i Ddawnsio ar Lwyfan y Lanfa, Canolfan Mileniwm Cymru, dydd Mercher 11 Tachwedd am 2,30pm. Mae’n ddigwyddiad rhad ac am ddim. Er mwyn cael gwybod rhagor ewch i ymweld â www.ndcwales.co.uk
 
web site
: www.ndcwales.co.uk

e-mail:
Friday, November 06, 2015back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk