Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

YSGOLORIAETH ACTIO CYFLE     

Cyhoeddodd Cyfle ei fod yn sefydlu Ysgoloriaeth Actio Cyfle fydd yn fodd i ddatblygu doniau’r genhedlaeth nesaf o actorion ifanc taelntog megis Ioan Gruffydd, Rhys Ifans a Matthew Rhys.

Bydd yr ysgoloriaethau ar gael i actorion Cymraeg eu hiaith neu ddysgwyr da tuag at fynychu cyrsiau ôl radd cydnabyddedig ym maes actio. Cynigir hyd at dair ysgoloriaeth yn 2001, a byddant ar gael ar gyfer cyrsiau yn dechrau ym mis Medi 2001. Bydd swm ariannol pob ysgoloriaeth yn ddibynnol ar amgylchiadau’r ymgeiswyr llwyddiannus.

“Mae sefydlu Ysgoloriaeth Actio Cyfle yn gam cadarnhaol ac ymarferol tuag at helpu actorion ddatblygu eu crefft ac ymestyn eu doniau,” meddai Siôn Hughes, Prif Weithredwr Cyfle.

“Mae’n bwysig ein bod yn meithrin talentau ein hactorion ac yn rhoi cymorth iddyn nhw ddatblygu’r sgiliau y byddan nhw’u hangen ar gyfer teledu, yn ogystal â’r llwyfan a radio.”

Gall ymgeiswyr llwyddiannus ddefnyddio’r ysgoloriaeth newydd tuag at fynychu unrhyw gwrs ôl-radd cydnabyddedig ble bynnag y bo. Pwysleisiodd Siôn Hughes nad yw wedi ei gyfyngu i gyrsiau ôl-radd yn Nghymru. Gall ymgeiswyr ei ddefnyddio tuag at gwrs sydd fwyaf addas ar eu cyfer hwy a’r un sy’n cynnig yr arbenigedd y mae’r actor yn chwilio amdano.

Un sy’n croesawu sefydlu Ysgoloriaeth Actio Cyfle yw Huw Garmon, sy’n actio un o gymeriadau amlycaf ‘Pobol y Cwm’ a phrif actor y ffilm ‘Hedd Wyn’, a fu ar gwrs actio ôl radd yng Ngholeg E15 yn Llundain ddiwedd yr wythdegau.

“Mae gweld sefydlu ysgoloriaeth penodol sy’n annog actorion i ehangu eu profiadau actio ac hyfforddiant yn ddatblygiad ardderchog ac yn un gaiff groeso gan y gymuned actio yng Nghymru.”

Dylai ymgeiswyr gysylltu â swyddfa Cyfle yng Nghaerdydd - 029 2046 5533 - am ffurflen gais; neu e-bostio
Cyfle  
web site
: www.cyfle.co.uk
Sin Hughes
e-mail: cyfle@cyfle.co.uk.
Friday, August 10, 2001back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk