Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

THEATR BARA CAWS yn cyflwyno D I F A gan Dewi Wyn Williams     

THEATR BARA CAWS yn cyflwyno D I F A gan Dewi Wyn Williams
Yn ystod yr wythnosau nesaf bydd Theatr Bara Caws yn teithio'u cynhyrchiad diweddaraf, ‘Difa’ gan Dewi Wyn Williams, o amgylch Cymru yn perfformio yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth Nos Fercher 25 Tachwedd, 2015 .

Mae gwreiddiau Dewi ym Mhensarn, Ynys Môn, ac ef oedd enillydd y Fedal Ddrama yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014.
Mae ‘Difa’ yn ddrama ingol, ddoniol a phersonol, sy’n cynnig cyfle i grïo a chwerthin crïo, yn aml ar yr un pryd. Yn ôl y dramodydd, “Y ffordd orau i galon ddwys yw chwerthin trwy’r bol”, ac mae’r ddrama yn mynd â ni o’r dwys i’r doniol ar helter-sgelter o emosiynau.

Mae’r ddrama’n digwydd ym mhen Oswald Pritchard, cyfieithydd, wrth iddo ymylu ar glogwyn gwallgofrwydd. Mae Os wedi colli ei waith, ac yn ofni colli cariad ei wraig, Mona. Cawn fynd yn ei gwmni i weld ei gyn-fos Peter a’r seiciatrydd Dr King, a chael cipolwg ar ei fywyd priodasol anghonfensiynol, wrth iddo bendilio o un emosiwn i’r llall, gan gynnig sylwadau bachog, difyr am y byd a’i bethau, a hynny mewn iaith rywiog, gref.

Yn ôl Cyfarwyddwr Artistig Bara Caws, Betsan Llwyd, mae prif thema ‘Difa’, sef salwch meddwl, yn amlygu’i hun fwyfwy ar y cyfryngau o ddydd i ddydd, ac mae’n amlwg fod y rhai sydd wedi, ac yn dioddef o salwch meddwl, yn ogystal â’r ymarferwyr proffesiynol sy’n gweithio yn y maes, yn awyddus i’r pwnc gael ei wyntyllu a’i drafod yn gyhoeddus. Yn nhyb Betsan mae gallu’r celfyddydau, a’r theatr yn fwy penodol, i ysgogi deialog yn bwysicach nag erioed yn y gymdeithas gyfoes.


Mae Bara Caws yn edrych ymlaen yn fawr at gyflwyno’r ddrama arbennig hon mewn theatrau ledled y wlad, ac yn ddiolchgar iawn i Gwmni Atebol, Aberystwyth am gyhoeddi’r sgript i gyd fynd â’r daith.I archebu , cysylltwch â swyddfa docynnau Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 01970 62 32 32 neu ewch www.aberystwythartscentre.co.uk ar-lein
 
web site
: www.aberystwythartscentre.co.uk

e-mail:
Wednesday, November 11, 2015back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk