Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Cyhoeddi Rhaglen y British Dance Edition 2016     

Cyhoeddi Rhaglen y British Dance Edition 2016
 
Mae'r British Dance Edition (BDE) wedi cyhoeddi rhaglen o berfformiadau ar gyfer rhifyn 2016. Cynhelir yr ŵyl yng Nghymru am y tro cyntaf ers iddi gael ei sefydlu gan y Rhwydwaith Dawns Cenedlaethol ym 1998.
 
Bydd y rhaglen amrywiol o ddawnsio o'r radd flaenaf yn cyflwyno perfformiadau gan 36 o artistiaid a chwmnïau dawns blaenllaw ac addawol o bob un o bedair gwlad y DG. Yn ystod y cyfnod pedwar diwrnod dwys hwn, bydd pedwar o leoliadau yng Nghaerdydd a Chasnewydd yn cyflwyno rhaglen yr ŵyl a hynny mewn 11 o fannau perfformio.
 
Fel digwyddiad o bwys ar y calendr dawns rhyngwladol, mae'r BDE yn llwyfan i'r diwydiant, yn y lle cyntaf, ac i hyrwyddwyr a chyflwynwyr o'r DG ac o bedwar ban byd. Mae Cymru yn falch iawn o groesawu hyd at 375 o gynadleddwyr ac o gael cefnogi'r gwaith o brynu a gwerthu gweithiau dawns Prydeinig a meithrin cysylltiadau newydd oddi mewn i'r gymuned ddawns ryngwladol.
 
Bydd cyfranogwyr y flwyddyn nesaf yn gwthio'r ffiniau ac yn codi safonau unwaith eto. Rhwng 15 a 18 Mawrth 2016, bydd cwmnïau dawns blaenllaw fel MotionHouse, Hofesh Shechter a Ockham's Razor yn perfformio ar y cyd â rhai o'r perfformwyr gorau o Gymru, sy'n cynnwys Eddie Ladd a Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru. Bydd yna gynrychiolaeth gref hefyd o'r sector dawns annibynnol a chwmnïau sy'n dechrau gwneud enwau iddyn nhw eu hunain, fel Igor & Moreno, Lost Dog a Robbie Synge.
 
Bydd tocynnau i bum perfformiad yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd, a Glan-yr-afon, yng Nghasnewydd, ar werth i'r cyhoedd. Bydd y sioeau hyn yn gyfle i weld rhai o'r gweithiau dawns mwyaf cyffrous yn y DG. Mae'r rhain yn cynnwys dau gyflwyniad triphlyg yn theatr Donald Gordon gan Russell Maliphant a Candoco, rhaglen ddwbl o sêr y dyfodol, Aakash Odedra a James Cousins, a theatr ddawns i'ch swyno, gan Gary Clarke a Gecko Theatre. Bydd tocynnau i bob digwyddiad cyhoeddus ar werth erbyn diwedd y mis.
 
Yn gefnlen i'r rhaglen lawn hon, bydd yna ffair fasnach fywiog a 70 o gwmnïau Prydeinig yn cymryd rhan. Bydd 11 o artistiaid a chwmnïau pellach, fel Shobana Jeyasingh a Jasmin Vardimon, yn cyflwyno eu cynyrchiadau a'u syniadau newydd nhw. Bydd yna raglen Busnes Dawns i artistiaid a chynhyrchwyr addawol hefyd ar y cyd â Dance UK a'r Cyngor Prydeinig.
 
Llwyddodd consortiwm o bedwar lleoliad craidd – Chapter, Canolfan Mileniwm Cymru, Tŷ Dawns Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru a Theatr Glan-yr-afon, dan arweiniad Coreo Cymru – i ddenu'r British Dance Edition i Gymru. Bydd y consortiwm hwnnw yn sicrhau bod y digwyddiad yn ddeinamig ac amrywiol ac yn llwyfan o'r safon uchaf. Bydd yn ysbrydoli partneriaethau newydd a phrosesau cyfnewid ac yn hyrwyddo dawnsio Prydeinig ar lefel fyd-eang.
 
Dywedodd Carole Blade o Coreo Cymru: "O'r foment y clywsom bod Cymru wedi ennill y cyfle i gynnal BDE 2016, buom wrthi'n dewis yn ofalus ac yn curadu rhaglen amrywiol er mwyn cynnig detholiad o'r gweithiau teithiol gorau i hyrwyddwyr. Roedd dethol 36 o artistiaid a chwmnïau o blith amrywiaeth mor eang o ymgeiswyr yn her ond rydym yn sicr y bydd gŵyl eleni - a safon y dawnswyr - yn fodd i sicrhau etifeddiaeth barhaol i'r sector yng Nghymru ac yng ngweddill y DG."
 
Dywedodd Paul Kaynes, Prif Weithredwr Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru: "Rydym yn edrych ymlaen at groesawu cynrychiolwyr o bob cwr o'r DG ac o bedwar ban byd i weld rhai o'r gweithiau dawns Prydeinig gorau yng Nghaerdydd. Bydd yn gyfle i ni ddangos i'r byd bod gan Gymru leoliadau ac artistiaid dawns o'r radd flaenaf. Rydym wrth ein bodd yn cael bod yn rhan o raglen British Dance Edition a thrwy hynny sicrhau y bydd gwaith Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn cael ei weld gan amrywiaeth eang o hyrwyddwyr. Rydym yn edrych ymlaen at gynnig croeso Cymreig cynnes i bob un ymwelydd."
 
Mae gwybodaeth bellach am y British Dance Edition ar gael ar we-fan britishdanceedition.com.
 
web site
: britishdanceedition.com

e-mail:
Tuesday, November 24, 2015back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk