Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

Diwrnod Dwynwen     

Diwrnod Dwynwen

gan Fflur Dafydd, Angharad Devonald, Angharad Elen , Meleri Wyn James, Dafydd Llywelyn a Nia Wyn Roberts.

Cast:
Lisa Jen Brown
Rhian Green
Arwel Gruffydd
Gwion Huw

Cyfarwyddwr: Elen Bowman
Cynllunydd: Hayley Grindle
Cynllunydd Goleuo: Elanor Higgins
Cerddoriaeth: Simon Allen
Cyfarwyddwr Cynorthwyol: Sara Lloyd

Ionawr, gwynt, rhew ag eira. Pwy feiddiai garu ar Ddiwrnod Dwynwen? Ar draethau'r arfordir mae bywyd a breuddwyd yn mynd a dod yn y llanw. Chwe drama fer, cerddoriaeth wreiddiol, ysgrifennu newydd cynhyrfus. Dramâu i unrhyw un sydd wedi syrthio mewn cariad.

Cwrs yn Nhy Newydd i ddarganfod a datblygu lleisiau ifanc newydd oedd tarddiad y prosiect hwn. Mae'r 6 dramodydd wedi bod o dan hyfforddiant Sgript Cymru i ddod â'u gwaith i'r llwyfan.


TAITH:
Caerdydd: Theatr Chapter
Nos Fercher 5 - Sadwrn 8 Mawrth 8 pm
Tocynnau: 029 2030 4400 (minicom 029 2031 3430)

Y Bala: Neuadd Buddug
Nos Lun 10 Mawrth 7.30 pm
Tocynnau: Awen Meirion 01658 520 658

Llanelwy: Canolfan Celfyddydau Llanelwy
Nos Fawrth 11 Mawrth 7.30 pm
Tocynnau: 01745 582 611

Bangor: Theatr Gwynedd
Nos Fercher 12 Mawrth 7.30 pm
Tocynnau: 01248 351 707

Pwllheli: Neuadd Dwyfor
Nos Iau 13 Mawrth 7.30 pm
Tocynnau: 01758 704088

Yr Wyddgrug: Clwyd Theatr Cymru
Nos Sadwrn 15 Mawrth 7.45 pm
Tocynnau: 01352 755 114

Cwm Parc ger Treorchi: Neuadd Cwm Parc
Prynhawn Llun 17 Mawrth 2 pm
Tocynnau: 01443 776920

Aberystwyth: Stiwdio'r Brifysgol
Nos Fawrth 18 Mawrth 7.30 pm
Tocynnau: 01970 621653

Cefneithin:Ysgol Maes yr Yrfa
Nos Fercher 19 Mawrth 7.30 pm
Tocynnau: 01269 833 900

Pontardawe: Canolfan y Celfyddydau
Nos Iau 20 Mawrth 7.30 pm
Tocynnau: 01792 863 722

Rhydaman: Neuadd y Glowyr
Nos Wener 21 Mawrth 7.30 pm
Tocynnau: 01269 596 779

OS AM ENNILL 2 DOCYN I'R NOSON AGAORIADOL, 'MASSAGE' YN HILTON CAERDYDD A BOCS O SIOCLEDI GAN CHAPTER ATEBWCH Y CWESTIWN:
Beth ddigwyddodd i gariad Dwynwen?
A'i yrru i morogariad@yahoo.co.uk
Script Cymru  
web site
: www.morogariad.com

e-mail: morogariad@yahoo.co.uk
Thursday, February 13, 2003back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk