Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

The smash-hit West End musical is back Evita at the New Theatre     

The smash-hit West End musical is back 
Evita at the New Theatre One of the greatest musicals of all time, Tim Rice and Andrew Lloyd Webber’s Evita, returns to the New Theatre, Cardiff from Monday 20 – Saturday 25 March 2017.

Bill Kenwright’s acclaimed production of this classic musical is back in Cardiff following a smash hit run at London’s Dominion Theatre. Telling the story of Eva Perón, wife of former Argentine dictator Juan Perón, Evita follows Eva’s journey from humble beginnings through to extraordinary wealth, power and iconic status which ultimately lead her to be heralded as the ‘spiritual leader of the nation’ by the Argentine people.

With more than 20 major awards to its credit, and an Oscar winning film version starring Madonna and Antonio Banderas, Tim Rice and Andrew Lloyd Webber’s Evita is a musical theatre masterpiece. Featuring some of this great writing team’s most famous songs, including Don’t Cry for Me Argentina, On This Night of a Thousand Stars, You Must Love Me, and Another Suitcase in Another Hall, Evita offers a powerful and memorable night at the theatre.

Taking on the role of Eva Perón will be one of musical theatre’s most exciting leading ladies today, Emma Hatton. She recently finished wowing audiences in the lead role of Elphaba in the West End’s production of Wicked. Prior to this she performed the principle roles of Scaramouche and Meatloaf in We Will Rock You at the Dominion Theatre, and Donna in the West End production of Dreamboats and Petticoats.

Making his UK debut is leading Italian performer Gian Marco Schiaretti who will be taking on the role of Che. Gian Marco Schiaretti most recently played the title role of Tarzan in Disney’s Musical Tarzan, in Stuttgart. Prior to this he played Mercutio in Romeo and Juliet across Italy.

Joining them will be Kevin Stephen-Jones, set to play Argentine President Juan Perón. He has performed extensively across the UK and Europe in over 20 different operas. His musical theatre credits include Cats, Dirty Rotten Scoundrels and Love Beyond.

With witty lyrics, sweeping music, first class performances and spectacular sets, Evita is not to be missed.

Evita is at the New Theatre on Monday 20 – Saturday 25 March 2017. Tickets are on sale now from £14.00 – £40.00*. For further details about the show or to book tickets visit www.newtheatrecardiff.co.uk or call the Box Office on (029) 2087 8889.

*Bookings are subject to a Ticketing Service Charge (exemptions apply).

Evita
New Theatre, Cardiff
Monday 20 - Saturday 25 March 2017
Evenings 7.30pm; Thursday & Saturday Matinees 2.30pm
Tickets: £14.00 - £40.00.
Box Office: 029 2087 8889
Book Online: www.newtheatrecardiff.co.uk
Evita yn y Theatr Newydd

Bydd un o’r sioeau cerdd gorau erioed, Evita gan Tim Rice ac Andrew Lloyd Webber, yn dod yn ôl i’r Theatr Newydd, Caerdydd rhwng dydd Llun 20 – dydd Sadwrn 25 Mawrth 2017.

Bydd cynhyrchiad poblogaidd Bill Kenwright o’r sioe gerdd enwog hon yn ôl yng Nghaerdydd ar ôl taith hynod lwyddiannus yn Theatr Dominion, Llundain. Mae Evita, sy’n adrodd hanes Eva Perón, gwraig Juan Perón sef cyn-unben Yr Ariannin, yn dilyn taith Evita o dras gwerinol i gyfoethogrwydd, pŵer a statws eiconig ac anhygoel. Dyma sy’n ei hanfon hi i’r brig yn llygaid pobl Yr Ariannin, ac fe’i hadwaenir yn ‘arweinydd ysbrydol y wlad’.

Gyda mwy nag 20 o wobrau, a fersiwn ffilm yn cynnwys Madonna ac Antonio Banderas a enillodd wobr Oscar, mae Evita gan Tim Rice ac Andrew Lloyd Webber yn sioe gerdd penigamp. Bydd Evita yn cynnig noson fythgofiadwy yn y theatr, gan gynnwys rhai o ganeuon enwocaf yr ysgrifenwyr megis Don’t Cry for Me Argentina, On This Night of a Thousand Stars, You Must Love Me, ac Another Suitcase in Another Hall.

Bydd Emma Hatton, sef un o ferched mwyaf talentog y theatr, yn actio rhan Eva Perón. Mae ei rôl fel un o’r prif gymeriadau, Elphaba, yng nghynhyrchiad y West End o Wicked newydd ddod i ben. Cyn hyn, roedd yn perfformio rhannau Scaramouche a Meatloaf yn We Will Rock You yn Theatr Dominion, a Donna yn Dreamboats and Petticoats.

Bydd Gian Marco Schiaretti, y perfformiwr Eidalaidd enwog yn actio rhan Che. Dyma fydd y tro cyntaf iddo berfformio yn y DU! Yn ddiweddar, gwnaeth Gian Marco Schiaretti chwarae rhan y prif gymeriad yn Tarzan, Sioe Gerdd Disney yn Stuttgart. Cyn hynny, roedd yn chwarae rhan Mercutio yn Romeo and Juliet ledled yr Eidal.

Bydd Kevin Stephen-Jones yn ymuno â nhw ac yn chwarae rhan Arlywydd Yr Ariannin, Juan Perón. Mae wedi perfformio llawer iawn ledled y DU ac Ewrop mewn dros 20 o operâu gwahanol. Wedi dweud hyn, mae’n gyfarwydd iawn â sioeau cerdd hefyd gan iddo berfformio yn Cats, Dirty Rotten Scoundrels a Love Beyond.

Gyda geiriau grymus, cerddoriaeth gyffrous, perfformiadau penigamp a setiau anhygoel, mae Evita werth ei gweld!

Bydd Evita yn y Theatr Newydd o ddydd Hwyr 20 tan ddydd Sadwrn 25 Mawrth 2017. Mae’r tocynnau ar werth nawr am brisiau rhwng £14.00 a £40.00*. Am fwy o fanylion ynghylch y sioe, neu er mwyn archebu tocynnau, ewch i www.newtheatrecardiff.co.uk neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar (029) 2087 8889.

*Codir Tâl Tocynnau ar archebion (gyda rhai eithriadau).

Evita
Y Theatr Newydd, Caerdydd
Dydd Llun 20 - Dydd Sadwrn 25 Mawrth 7.30pm
Perfformiadau gyda’r nos 7.30pm; perfformiadau prynhawn Iau a Sadwrn am 2.30pm
Tocynnau: £14.00 - £40.00.
Swyddfa Docynnau: 029 2087 8889
Archebwch ar-lein: http://welsh.newtheatrecardiff.co.uk/
New Theatre Cardiff  
web site
: http://welsh.newtheatrecardiff.co.uk
Jafar Iqbal
e-mail: mailto:jafar.iqbal@caerdydd.gov.uk
Monday, February 13, 2017back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk