Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

SHERMAN THEATRE UNDERTAKES ITS FIRST MAJOR INTERNATIONAL ENGAGEMENTS UNDER RACHEL OíRIORDANíS ARTISTIC DIRECTORSHIP     

SHERMAN THEATRE UNDERTAKES ITS FIRST MAJOR INTERNATIONAL ENGAGEMENTS UNDER RACHEL OíRIORDANíS ARTISTIC DIRECTORSHIP Following hugely successful performances across the UK, Sherman Theatre will share Gary Owen’s award-winning play Iphigenia in Splott with audiences in Berlin and New York this spring.

Iphigenia in Splott will be performed at one of the world’s most innovative theatres, Berlin’s Schaubühne, from 6 – 8 April. From 9 May – 4 June, the play will be presented at New York’s 59E59 Theatre as part of its established Brits Off Broadway festival.

This exciting development demonstrates Sherman Theatre’s fast-growing artistic stature and underlines its position as one the UK’s major forces in new writing. This international tour aims to develop Sherman Theatre’s presence on the international stage. Artistic Director Rachel O’ Riordan says ‘I am so proud to be bringing the best of Welsh talent to an international audience. Playing at the Schaubühne in Berlin and at the 59E59 in New York puts the Sherman right at the heart of ground-breaking, world-class new work. We are honoured to have been selected, and to represent Wales on the world stage’.

These two high profile international engagements follow massively popular runs of this relevant and urgent play at the National Theatre, London, Edinburgh Festival Fringe, on tour across the UK and at home in Cardiff. Iphigenia in Splott has been recognised as one of the most important new plays of the past three years, winning both the UK Theatre Award for Best New Play in 2015 and the James Tait Black Prize for Drama in 2016. Sophie Melville reprises her acclaimed performance of Effie, a young woman who pays a high price for society’s shortcomings. Sophie was recently nominated in the Best Actress category at the London Evening Standard Theatre Awards 2016 alongside Billie Piper, Helen McCrory and Noma Dumezweni.
YMRWYMIADAU RHYNGWLADOL MAWR CYNTAF THEATR Y SHERMAN O DAN ARWEINIAD Y CYFARWYDDWR ARTISIG RACHEL O'RIORDAN


Yn dilyn perfformiadau hynod lwyddiannus ar draws y DU, bydd Theatr y Sherman yn rhannu drama gwobrwyol Gary Owen Iphigenia in Splott gyda chynulleidfaoedd yn Berlin ac Efrog Newydd y gwanwyn hwn.

Bydd Iphigenia in Splott yn cael ei pherfformio yn un o theatrau mwyaf arloesol y byd, sef Schaubühne yn Berlin, o 6 - 8 Ebrill. O 9 Mai - 4 Mehefin bydd y ddrama yn cael ei llwyfannu yn Theatr 59E59 Efrog Newydd fel rhan o'r Ŵyl Brits Off Broadway.

Mae'r datblygiad cyffrous hwn yn dangos statws artistig Theatr y Sherman, sy'n prysur gynyddu, ac yn amlygu ei safle fel dylanwad mawr yn y maes ysgrifennu newydd yn y DU. Nod y daith ryngwladol hon yw datblygu presenoldeb Theatre y Sherman ar y llwyfan rhyngwladol. Dywed y Cyfarwyddwr Artistig Rachel O'Riordan 'Rwyf mor falch o gyflwyno'r dalent orau o Gymru i gynulleidfa ryngwladol. Mae perfformio yn y Schaubühne yn Berlin ac yn y 59E59 yn Efrog Newydd yn rhoi'r Sherman wrth galon gwaith newydd o'r radd flaenaf sy'n torri tir newydd. Mae'n anrhydedd cael ein dewis, a chynrychioli Cymru ar lwyfan y byd.'

Mae'r ddau ymrwymiad rhyngwladol proffil uchel hyn yn dilyn cyfres o berfformiadau hynod boblogaidd o'r ddrama berthnasol hon yn y National Theatre, Llundain, Gŵyl Fringe Caeredin, ar daith ar draws y DU a gartref yng Nghaerdydd. Mae Iphigenia in Splott wedi cael ei chydnabod fel un o ddramâu newydd pwysicaf y tair blynedd diwethaf, gan ennill gwobr UK Theatre am y Ddrama Newydd Orau yn 2015 a Gwobr James Tait Black ar gyfer Drama yn 2016. Mae Sophie Melville yn ailadrodd ei pherfformiad clodwiw o Effie, merch ifanc sy'n talu pris mawr am ddiffygion cymdeithas. Yn ddiweddar cafodd Sophie ei henwebu yng nghategori Actores Orau Gwobrau Theatre y London Evening Standard 2016 ochr yn ochr â Billie Piper, Helen McCrory a Noma Dumezweni.
Sherman Theatre  
web site
: www.shermantheatre.co.uk
Lewis Gwyther
e-mail: Lewis.Gwyther@shermantheatre.co.uk
Tuesday, February 14, 2017back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk