Theatre in Wales

The latest theatre, dance and performance news

VALERY GERGIEV VISITS WALES FOR EXCLUSIVE R17 EVENT R17 marks 100 years since the Russian Revolution and reflects on Wales’ unique relationship with 1917 Russia     

VALERY GERGIEV VISITS WALES FOR EXCLUSIVE R17 EVENT

R17 marks 100 years since the Russian Revolution and reflects on Wales’ unique relationship with 1917 Russia
One of the world’s most sought-after conductors, Valery Gergiev, is set to visit Wales this October as part of the commemorative arts season: R17.

R17 (or “Russia 17”) marks 100 years since the Russian revolution, and Wales’ unique relationship with the emerging Soviet Union of the time, through a year-long season of artistic events. On Tuesday 10 October, the artistic and general director of the Mariinsky Theatre in St Petersburg will deliver an exclusive masterclass to students at Cardiff’s Royal Welsh College of Music and Drama and conduct an evening concert with the Mariinsky Stradivarius Ensemble.

Described as the “world’s busiest conductor”, Russian Valery Gergiev is the R17 season Patron together with Welsh actor Michael Sheen. Gergiev will conduct the world-famous string players for a programme featuring Russian composers Shostakovich, Stravinsky and Tchaikovsky.

Valery Gergiev said: "As head of one of the great icons of Russian culture, the Mariinsky Theatre in St Petersburg, I am touched that the major cultural institutions of Wales are joining together to celebrate the artistic riches of my country, which have inspired so many. The Centenary of the Russian Revolution is a time for reflection and the arts provide an ideal vehicle to explore this momentous historical event. I have many happy memories of conducting the Mariinsky Opera, Ballet and Orchestra in Wales and I look forward to visiting again during the R17 Season with the Mariinsky Stradivarius Ensemble. I am delighted to be Patron of the Russia 17 Season in Wales.”

Gergiev will conduct the Mariinsky Stradivarius Ensemble to perform Shostakovich’s Chamber Symphony in C minor, Op 110, Stravinsky’s Concerto in D ‘Basel’ and Tchaikovsky’s Serenade for Strings in C, Op 48 at the Dora Stoutzker Theatre, Royal Welsh College of Music and Drama on Tuesday 11 October 2017.

An extraordinary Autumn season of R17 events are taking place across Wales by prestigious names including Welsh National Opera, National Dance Company of Wales, Sherman Theatre and BBC National Orchestra of Wales.

R17’s programme is a cultural reflection on the centenary of the Russian Revolution through the eyes of Wales– in venues such as the landmark Wales Millennium Centre to the National Museum of Wales and St. David’s Hall.

VALERY GERGIEV YN YMWELD Â CHYMRU AR GYFER DIGWYDDIAD EITHRIADOL R17

Mae R17 yn nodi 100 mlynedd ers Chwyldro Rwsia ac mae'n adlewyrchu perthynas unigryw Cymru â Rwsia ym 1917Mae un o arweinwyr mwyaf poblogaidd y byd, Valery Gergiev, i ymweld â Chymru ym mis Hydref fel rhan o'r tymor celf coffaol: R17.

Mae R17 (neu "Rwsia 17") yn nodi 100 mlynedd ers chwyldro Rwsia, a pherthynas unigryw Cymru gyda’r Undeb Sofietaidd eginol ar y pryd, trwy dymor blwyddyn o hyd o ddigwyddiadau artistig. Ar ddydd Mawrth 10 Hydref, bydd cyfarwyddwr artistig a chyffredinol Theatr Mariinsky yn St Petersburg yn darparu dosbarth meistr unigryw i fyfyrwyr yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd, a chynnal cyngerdd gyda'r nos gyda'r Mariinsky Stradivarius Ensemble.

Wedi'i ddisgrifio fel "arweinydd prysuraf y byd", mae’r gwr o Rwsia, Valery Gergiev, yn un o noddwr y tymor R17 ynghyd â'r actor Michael Sheen. Bydd Gergiev yn arwain y chwaraewyr llinynnau byd-enwog ar gyfer rhaglen sy'n cynnwys cyfansoddwyr Rwsieg Shostakovich, Stravinsky a Tchaikovsky.

Meddai Valery Gergiev: "Fel pennaeth un o eiconau mwyaf diwylliant Rwsia, y Theatr Mariinsky yn St Petersburg, mae’n cynhesu fy nghalon bod prif sefydliadau diwylliannol Cymru yn ymuno â'i gilydd i ddathlu cyfoeth artistig fy ngwlad, sydd wedi ysbrydoli cynifer. Mae canmlwyddiant Chwyldro Rwsia yn amser i fyfyrio ac mae'r celfyddydau yn gyfrwng delfrydol i archwilio'r digwyddiad hanesyddol hynod. Mae gen i lawer o atgofion hapus o arwain Opera, Ballet a Cherddorfa Mariinsky yng Nghymru ac rwy'n edrych ymlaen at ymweld eto yn ystod Tymor R17 gyda’r Mariinsky Stradivarius Ensemble. Rwyf wrth fy modd i fod yn un o noddwr Tymor 17 Rwsia yng Nghymru."

Bydd Gergiev yn arwain y Mariinsky Stradivarius Ensemble i berfformio Symffoni Siambr Shostakovich mewn C lleiaf, Op 110, Concerto Stravinsky yn D 'Basel' a Tchaikovsky's Serenade for Strings yn C, Op 48 yn Theatr Dora Stoutzker, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ar Dydd Mawrth 11 Hydref 2017.

Mae tymor rhyfeddol o ddigwyddiadau R17 yn digwydd ledled Cymru gan enwogion o fri gan gynnwys Opera Cenedlaethol Cymru, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Theatr Sherman a Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.

Mae rhaglen R17 yn adlewyrchiad diwylliannol ar ganmlwyddiant Chwyldro Rwsia trwy lygaid Cymru - mewn lleoliadau enwog megis Canolfan Mileniwm Cymru, Amgueddfa Genedlaethol Cymru a Neuadd Dewi Sant.

RUSSIA 17 SEASON CONSORTIUM  
web site
: https://consortiumnews.com
Elin Haf Edwards
e-mail: Elin@thinkorchard.com
Tuesday, September 12, 2017back

 

 

Older news stories have been carefully archived.
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999

 

Privacy Policy | Contact Us | ©2013 keith morris / red snapper web designs / keith@artx.co.uk